Jdi na obsah Jdi na menu

David Icke - Odpověď

14. 5. 2022
article preview

kniha_david-icke---odpoved.jpg


David Icke - Odpověď
Originální název: The Answer, 2020
Počet stran: 650
Jazyk vydání: český
Vazba knihy: měkká / brožovaná
Vydáno: 2021, Freedom First
Překlad: Hana Konvalinková
ISBN: 978-80-110-0481-1

 

Kdo jsme?

Elektrická realita

Tělesná mysl funguje a komunikuje elektricky a elektromagneticky a také mozek komunikuje s tělem, jeho buňkami a orgány prostřednictvím elektrických signálů. Jsme elektrické/elektromagnetické lidské bytosti a jsme součástí toho, co nazývám Kosmickým internetem, ve kterém vesmír ovlivňuje nás a my ovlivňujeme jej a sebe navzájem. To je možné prostřednictvím výměny informací, kdy se Pole a naše myšlenky, emoce a vnímání navzájem ovlivňují skrze vlnová spojení.
Biolog Bruce Lipton upozorňuje, že každá lidská buňka obsahuje 1,4 V elektřiny, což nezní jako mnoho, ale vynásobte si to biliony buněk v těle. Na internetu najdete videa, kde je vidět, jak se zvýší výkon antény, když se jí člověk dotkne rukou, a jak se dotekem zvyšuje přenos elektřiny (to se děje při energetickém léčení přikládáním rukou). Jsme elektrické bytosti a když tělo přestane generovat elektrickou energii, člověk takzvaně „umírá“.

Naše buňky jsou baterie, které uchovávají elektrickou energii, a pokud se vybijí, jsme slabí a nemocní a naopak. Souvisí s tím také rychlost stárnutí, kdy buňky, kterým chybí optimální množství elektřiny buďto umírají, nebo se neobnovují. Tímto způsobem se začíná rozpadat původní matrice těla a my to prožíváme jako stárnutí a slábnoucí funkčnost těla.
Uvažte, jak nás tím pádem ovlivňuje život v technologicky generovaných radiačních polích, která dnes narušují elektrické a elektromagnetické systémy těla, včetně regenerace buněk. Pokud tato neustálá výměna začne váznout, projeví se to jako rakovina. A to je souvislost mezi technologickými radiačními poli a rakovinou a dalšími chorobami.

Emoční stres narušuje rovnováhu a elektrickou/vlnovou harmonii v tělesné mysli prostřednictvím elektrických/vlnových polí, která vytváří, a tak se ze stresu stává nemoc. Příval stresové reakce útok/útěk při nebezpečí nebo krátkém zážitku je v pořádku. Tělo je navrženo tak, aby se s takovými situacemi vypořádalo a zase se vrátilo do rovnováhy. Trvalý stres, známý jako „podprahový stres" nebo „chronický stres", je ovšem něco zcela jiného a může být pro zdraví velmi destruktivní. Narušená vlnová pole generovaná stresem můžou přetížit komunikaci imunitního systému a lidé pak nejsou schopni jasně uvažovat, protože zpracování myšlenek reaguje chaoticky. Pro stavy lásky a radosti platí opak, ty přenášejí harmonické vlny a rozvádí tento stav po těle.
Dalším aspektem stresu je závislost na chemických látkách produkovaných těmito stavy. Moje matka říkávala o jednom sousedovi: „To, že jsou tak nešťastní, je drží při životě". Závislost na chemických látkách produkovaných emocemi znamená, že když lidé nemají starosti a netrápí se, musí si najít něco, kvůli čemu se trápit budou, aby si tak obstarali svou další chemickou dávku. Metody léčení mimo mainstream se stále častěji zakládají na dosažení elektrické/elektromagnetické rovnováhy a na harmonizaci rychlosti a směru buněčného elektrického spinu (rotace).

Když budete pozorovat sluneční soustavu a galaxii, uvidíte, že rotuje úplně vše, až po ty nejmenší částice. Když spin běží opačně, než by měl, může v lidském těle nastat elektrický chaos. Lidé pak vyrazí k doktorovi, který nemá nejmenší ponětí o skutečné příčině problému a předepíše jim lék/drogu (což je také vlnové pole), který může vést k ještě většímu elektrickému chaosu, tedy pardon, k „chemickým vedlejším účinkům".

Farmaceutické drogy jsou nevyvážená informační pole (proto ty „vedlejší účinky“), zatímco přírodní, nesyntetická strava a vitamíny můžou mít harmonická pole, která s tělem ladí a nezpůsobují v něm spoušť. Trik je v tom, že je potřeba vědět, která pole (výživa/doplňky) pomohou zajistit harmonii v dané situaci a která naopak ne. Nad tím vším stojí síla mysli, moc, která dokáže uzdravit tělo tím, že vytváří vlny vnímání, které vyrovnají nerovnováhu, jež člověk prožívá jako nemoc.

 

Řečí jazyka

Realitu lze vidět ve frázích, které lidé používají, aniž by si uvědomovali, že to, co říkají, je doslovná pravda. Říkáme, že cítíme „elektřinu", která vzniká při různých lidských interakcích v místnosti, v divadle či na stadionu. V davu plném emocí člověku vstávají vlasy na hlavě a kůže brní díky elektromagnetické energii vyzařované v podobě emocí. Pokožka je anténa a stejně tak celé tělo - proto uprostřed silných elektrických/elektromagnetických polí brní.
Stává se to lidem na „strašidelných" místech, kde cítí elektromagnetická pole entit těsně za hranicí lidské vizuální frekvence. Mluvíme o elektřině - jiskření - mezi lidmi a o jiných lidech se zase říká, že jsou „magneticky přitažliví". Jde zde o sílu a kompatibilitu elektrických/elektromagnetických polí. Sex je propojení dvou elektromagnetických polí, která společně vytvářejí elektrický výkon větší než součet obou částí (no, někdy!).
Starobylé umění akupunktury se zakládá na vyrovnávání informačních toků v podobě elektřiny a elektromagnetismu, který koluje v těle po siločárách nazývaných meridiány. To je v rámci těla obdoba meridiánů neboli „ley linií", které obíhají a prostupují Zemí. Oba systémy jsou projevem komunikačních sítí Pole, které všechno navzájem propojují.
Starobylé národy o těchto jevech věděli, dokud náboženství tyto znalosti nepotlačilo. Označovali své cesty a hlavní vortexy, „čakrové" body, kde se kříží linie, pomocí valů, stojících kamenů a kruhů. Čím silnější byl určitý vortex, tím posvátnější bylo to místo.

Jehly tenké jako vlas a další metody, které používá akupunktura, vyrovnávají tok informací zakódovaných v elektřině (známý Číňanům jako „čchi") skrze meridiánový systém. Princip je opět stejný jako u počítačů. Když virus naruší tok informací procházející systémem, reakce počítače na pokyny z klávesnice nebo myši se zpomalí, nebo přístroj zcela přestane reagovat. To, co se na obrazovce objeví nebo neobjeví, ovlivňují poškozené informace a totéž se děje, když jsou ve stavu disharmonie a rozladění informace čchi v podobě elektřiny. Z toho důvodu někteří lidé ve staré Číně platili svému akupunkturistovi tehdy, když byli zdraví, a ne když onemocněli. Akupunkturista měl udržovat čchi v rovnováze a zajistit tak, aby se nemoc nemohla projevit.

Klasickým příkladem toho, jak nevědomost řídí vnímání, je situace, kdy někteří zavrhují a zesměšňují akupunkturu, protože „píchá jehlou do chodidla, aby léčila bolest hlavy". Kdyby takoví lidé měli dost sebeúcty a trochu zapátrali, než arogantně mávnou rukou, věděli by, že informace čchi prochází tělem v okruzích. Obvod, který prochází chodidlem i hlavou, může být zablokovaný právě v chodidle tak, že se projeví jako bolest v hlavy.

Než pokročíme dál, je potřeba zmínit ještě jednu věc o hologramech. Mají úžasnou vlastnost a sice, že každá část hologramu je zmenšenou verzí celku. Pokud byste rozdělili snímek vlnového pole hologramu nebo interferenční vzorec na čtyři kusy a namířili laser na každý z nich, očekávali byste, že uvidíte čtyři čtvrtiny původního obrazu. Ale tak to není. Uvidíte čtyřikrát celý obraz čtyřikrát menší než byla původní verze.
Díky tomu, jak jsou informace v holografickém vlnovém poli nebo interferenčním vzorci rozložené, to bude platit i pokud rozdělíte obraz znovu. Ačkoliv se zmenšováním velikosti zmenšuje i zřetelnost obrazu, je to stále stejný původní obraz.

Lidské energetické pole je menší verze pole Země a mozková aktivita a úrovně Vesmíru jsou si v naší holografické realitě pozoruhodně podobné. Zde tedy máme důvod, proč léčebné metody, jako je akupunktura a reflexologie, znají po celém těle místa, která představují zmenšeniny celého těla. Musí tomu tak být, protože tělo je hologram a každá část musí být menší verzí celku. Maličké buňky mají - v souladu s holografickým principem - dýchací, trávicí a imunitní systém stejně jako tělo a Země má elektrické ley linie stejně jako tělo má síť čchi meridiánů.
Díky tomu, jak jsou uspořádány holografické informace, může věštec, který je zkušený ve čtení z dlaně, přečíst v ruce informace o celém těle. Holografické principy jsou základem prastaré myšlenky „jako nahoře, tak i dole".
Realita rozhodně není taková, jak se nám tvrdí. „Nevysvětlitelné záhady" se zpravidla poddají při zkoumání otevřenou myslí. A to nás přivádí k otázce ...

 

Záhady? Jaké záhady?

Nemožné se nemohlo stát, proto musí být nemožné
možné, ač se to zdá nemožné. - Agatha Christie

Z pohledu reality, kterou popisuji, takzvané záhady života mizí jako sníh na poledním slunci. Řada „nevysvětlitelných" jevů najednou vyvolává novou reakci - „Ahá, tak takhle to funguje" a „Páni, teď už to všechno dává smysl".
Vracíme se k vlnám, které se vytvoří ve vodě, když do ní vhodíte dva kamínky. Místo, kde se vlny z každého z nich srazí a prolnou, se nazývá vlnové propletení, a když pochopíme propletení, všechno začne do sebe zapadat.
Například: tělesná mysl je vlnové propletení mezi vlnovým polem těla a vlnovým polem mysli. Dokud jsou tato pole synchronizovaná neboli propletená, jsme „naživu". Synchronizovaná oscilace v tanci propletených vln tělesné mysli je Tancem lidského života. Když tělo přestane fungovat (jeho vlnové pole přestane kmitat a generovat elektřinu), uvolňuje se mysl z propletení a my „umíráme", respektive tělo umírá.
Podle lidí, co zažili blízkou smrt a popisují, jak opouštěli tělo, k tomuto dochází, když se mysl osvobozuje od omezeného vnímání těla a otevírá se zcela odlišné realitě. Prostřednictvím dekódovacích systémů pěti smyslů způsobuje vlnové propletení s tělem to, že se pozornost mysli zaměří na frekvenční mikropásmo zvané viditelné světlo. Jakmile se mysl zbaví krátkozrakosti těla, začneme si uvědomovat i jiné reality. Tím se vracíme k přirovnání se světlem baterky ve skladišti.

Pokud se obnoví oscilace vlnového pole těla tak, že se obnoví propletení, mysl může být vtažena zpět do těla. Pokud se neobnoví, odcházíme. Mysl potřebuje tělo, které pracuje ve frekvenčním pásmu lidského světa, aby mohla tento lidský svět zažívat a komunikovat s ním. Když si k propletení vyhledá další tělo, říkáme tomu reinkarnace. Ti, kteří mají hodně mimotělních zážitků (zážitků blízké smrti, aniž by tělo muselo zemřít), mají mnohem volnější vlnové propletení s tělem, což umožňuje, aby se jejich mysl snadněji uvolňovala.

Existují také způsoby, jak k tomu svou mysl vytrénovat. Mysl má moc určovat povahu vlnového propletení nebo to, zda se vůbec nějaké vytvoří. Vlnová síla mysli může způsobit, že přežijeme navzdory všem lékařským předpokladům („Mám chuť do života"), anebo taky že zemřeme („Už se mi nechce žít"). Mysl je vládcem těla, ale Kult chce, abychom uvěřili, že opak je pravdou. Nechce, abychom používali sílu vlastní mysli všemi možnými způsoby, které jsou nám k dispozici.
Tělo bez mysli existovat nemůže. Když se mysl odpojí, odejde s ní i životní energie, která tělo oživuje a dává mu sílu, a tak se tělo začne rozkládat. Doslova zhasne světlo, jak se smrt často popisuje. Lidský život je rytmus neboli oscilace života a tělesné rytmy včetně cirkadiánních a všech biologických rytmů jsou spojeny s touto prvotní oscilací a její interakcí s dalšími vlnami.
Jiná verze propletení se nazývá kvantové propletení, při kterém „propletené částice zůstávají propojeny, takže akce prováděné na jedné částici ovlivňují druhou částici, i když je od sebe dělí obrovská vzdálenost". Vědec Albert Einstein to popsal jako „strašidelné působení na dálku". Ve skutečnosti na tom nic strašidelného není. Když jsou částice, které jsou projevem vln, spojeny těmito vlnami, pak budou jednat ve shodě jako projevy stejné vlny neboli stejného pole.

 

Genový džin

Vlnový vztah mezi tělem a myslí je klíčový pro pochopení všeho v lidské realitě. Říkají nám, že naše geny v podstatě rozhodují o všem, co se s námi děje po fyzické i psychické stránce. Je tragické, že si některé ženy nechávají odstranit prsa poté, co jim doktoři řeknou, že mají díky svým genům vysokou pravděpodobnost onemocnět rakovinou prsu. Mainstreamová medicína si často skvěle poradí s traumatickými úrazy, ortopedií, chirurgií a oživováním lidí na prahu smrti (oživují elektrickými šoky pouze srdce nebo primárně obnovují oscilaci vlnového pole, které generuje elektřinu?).
Antibiotika jsou také velmi účinná, i když se rozdávají příliš hojně, až infekce můžou zmutovat a překonat je. To jsou ty takzvané „superbakterie".
Avšak pokud jde o nemoci obecně, může být moderní medicína rizikovou oblastí. Jedna z nejčastějších příčin úmrtí ve Spojených státech - hned vedle srdečních chorob a rakoviny - je léčba, a to ve všech svých podobách.
Přijde vám to šílené? Ano, je to šílené. Pokud však myslíte šílené ve smyslu, že to nemůže být pravda, ověřte si čísla a pamatujte, že se jedná pouze o ta oficiálně uváděná čísla. Mnoho dalších úmrtí způsobených lékařskými postupy se skrývá za falešnými diagnózami. Je to způsobeno tím, že mainstreamová medicína neví, co tělo ve skutečnosti je, krom jeho biologie, natož aby věděla, jak tělo funguje.
Do tohoto stavu ji vmanipulovala „farmamafie", farmaceutický kartel, který ji ovládá. Tak dostal výtvor Kultu přednost před „zdravím" díky lidem jako je ropný magnát a agent Kultu, J. D. Rockefeller (viz mé další knihy).

Farmamafie (Kult smrti, proto zabíjí tolik lidí) vlastní lékařské fakulty, kde studenti získávají titul doktora medicíny a jsou „indoktorinováni". Vlastní i profesní organizace, jako jsou lékařské komory, a vlastní vlády prostřednictvím globální armády lobistů a financování politiky, kdy žádné množství peněz není problém.
Situace je tak šokující a zoufalá, že nejspolehlivější pravidlo je: pokud farmamafie něco chce, je to pro lidstvo špatné. Mainstreamová medicína je odnoží mainstreamové „vědy", která je také skrz naskrz výtvorem Kultu.
Obojí je ovládáno skrze finanční zdroje a řídící orgány, které zajišťují, aby v mainstreamu (a čím dál víc i všude jinde) bylo možné praktikovat pouze takové pojetí těla a jeho léčby, jaké prosazuje farmamafie. Chceš být lékařem? Tak dělej vše po našem, jinak tě necháme vyloučit. To se stalo mnoha řádným lékařům, když se snažili používat metody, které fungují, a ne jen hrát podle pravidel farmamafie. Chceš být mainstreamovým vědcem? No tak nečekej, že dostaneš finanční prostředky nebo nějaké prestižní místo, pokud budeš zpochybňovat to, co my hlásáme jako „vědeckou" ortodoxii (která se pak stává i lékařskou ortodoxií).
Všimněte si, jak se ruší nebo vůbec ani neexistuje finanční podpora pro vědce, kteří zpochybňují ortodoxii „klimatických změn" způsobených člověkem, kterou se Kult snaží prosadit skrze svůj Klimatický kult, jehož dominantním tématem je „vyhynutí" (smrt). Stejnou metodiku lze nalézt v celém akademickém světě, který svou ortodoxii přebírá z vědecké ortodoxie a lékařské ortodoxie, jež mají svůj původ v ortodoxii Kultu. Velká většina pracovníků v těchto institucích neví, že se řídí pravidly Kultu, ale lidé z vnitřních kruhů tajných společností a satanistických skupin to zaručeně vědí.

Základem lékařské ortodoxie je tvrzení, že o všem rozhodují geny, ne mysl, přičemž opak je pravdou. Toto vypočítavé převrácení reality Kult vymyslel k tomu, aby v lidské společnosti oddělil tělo od mysli, přitom tělo je mysl. Medicína farmamafie vychází z tohoto zkreslení a její léky se zaměřují na chemické ovlivňování těla (hologramu). To znamená, že se soustředí na symptomy, které v hologramu vidí, a ne na příčinu, kterou je energetická, informační nerovnováha ve vlnovém poli dekódovaná do hologramu. Problém v hologramu (symptom) je ve skutečnosti problémem v poli (příčina). Alternativní metody léčení už dlouho obviňují mainstreamovou medicínu, že léčí pouze symptomy a ignoruje příčinu. Musí to tak být, když lékařský průmysl neuznává existenci vlnového pole těla, kde se příčina vždy nachází. Říkám „vždy", protože tělo je vlnové informační pole a jeho holografická úroveň je pouze dekódovanou projekcí onoho pole. Co se děje v poli, děje se i v hologramu, a co netrápí mysl, netrápí ani tělo.
Dokonce i když se tvrdí, že některé léky farmamafie mají psychologické účinky, zaměřují se na způsob, jakým mozek zpracovává informace a ne na samotný zdroj informací - mysl, jejíž podstatou je vlnové pole.
Tělo má biliony buněk (buněčných „baterií") a v téměř každé z nich je uložen „pevný disk" těla známý jako DNA. Podle všeho máme tři miliardy základních párů, bází DNA a jeden úsek těchto bází se nazývá gen. DNA normální lidské buňky obsahuje odhadem 30 000 až 120 000 genů, ale přitom v každém okamžiku je aktivována pouze část z nich. Mluvíme o biologické nanotechnologii. Geny obsahují instrukce pro to, jak vypadá tělo (všechno od barvy očí až po výšku) a jak tělo minutu po minutě funguje.
Z toho vznikl mýtus, že geny řídí, co se děje s tělem, jaké budete mít choroby a dokonce i to, jak dlouho budete žít. To je obrovsky zavádějící, protože to ignoruje X faktor, tedy mysl a vědomí přesahující mysl. Membrána každé buňky je tekutý krystal a i DNA je krystalická, protože se jedná o přijímač a vysílač informací. Jedná se o vlnový komunikační systém, kterým mysl (a srdce) aktivují a deaktivují funkce buněk.

Americký vývojový biolog Bruce Lipton napsal knihu Biologie víry (Biology of Belief) a jeho stejnojmennou prezentaci najdete na YouTube. Poukazuje na to, že buněčné membrány jsou polovodičové informační procesory podobné těm, které se používají v elektrických obvodech a jsou rovněž krystalické. Geny jsou „hard disky" a lze je programovat. Tělo produkuje kmenové buňky, které jsou jako nepopsaný list a dostávají posléze signály, aby zakódovaly instrukce, které určují jejich funkci.

Prostřednictvím tohoto komunikačního systému se lidé, zvířata a příroda „vyvíjejí" a to tak, že dochází k výměně informací mezi myslí, tělem a prostředím, aby se mohly vyvinout nové vlastnosti a schopnosti, které jim umožní poradit si se změnou jejich životního prostředí. Zvířata jsou díky této výměně informací synchronizovaná se svým okolím, a tak mají pouštní druhy menší potřebu vody a ptáci, kteří loví ryby, mají mikroskopický zrak, aby z velké výšky uviděli ryby.
Pokud tato transmutace skrze programování buněčných instrukcí probíhá v souladu se změnami prostředí, říkáme tomu „evoluce"; pokud tomu tak není, nazýváme to vymíráním druhů. Jsme víc než jenom „kus masa" a náš svět je mnohem víc než jen vesmírná náhoda. Později vysvětlím, že celý vesmír je elektrický/elektromagnetický jev, který je, jako všechno ostatní v celém bytí, vědomý.

Konec ukázky z knihy: David Icke - Odpověď

 

Video: Rozhovor s Davidem Ickem u příležitosti vydání jeho nové knihy Odpověď (CZ dabing)


Jestliže vás článek zaujal, tak ho můžete sdílet se svými přáteli na sociálních sítích nebo prostřednictvím emailu.
Sdílet na VK  Sdílet na MeWe  Sdílet na Telegramu  Sdílet na Gabu  Odeslat na Twitter  Sdílet na Facebooku  Sdílet na Parleru  Poslat emailem
Převod článku do PDF


>> Občanské aktivity v ČR

>> Podporujeme

>>>> Google Translate

Archiv

Kalendář
<< srpen >>
<< 2022 >>
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Statistiky

Online: 9
Celkem: 2079155
Měsíc: 16156
Den: 451