Jdi na obsah Jdi na menu

David Icke - Život v přeludu (... a jak se z něj probudit)

21. 11. 2016
article preview

david_icke_zivot_v_preludu_001.jpg

 

Přátelé, dnešní literární zastavení bude patřit knize s názvem: Život v přeludu (... a jak se z něj probudit!), jejímž autorem je David Icke. Pokud by někdo z Vás měl zájem si tuto přečíst v celé její podobě, tak k objednání stačí navštívit internetové stránky: knihy.hledajici.cz


Originální název: Phantom self (And how to find the real one)
Počet stran: 447 stran
ISBN: 978-80-270-0294-8
Rok vydání: 2016

David Icke, bývalý profesionální sportovec, novinář a chvíli i politik Strany Zelených, je již dlouho znám prakticky po celém světě jako badatel a filosof s nálepkou "konspirační teoretik". To proto, že jeho závěry jsou tak dalekosáhle překvapující, že jen těžko zapadají do zažitého schématu života lidí obklopených tradičním vzděláním, náboženstvím, politikou, zdravotnictvím a masmédii. A jsou to právě tato témata, která si badatel bere na mušku ve své poslední knížce, která vychází u příležitosti jeho říjnové zastávky turné Celosvětové probouzení 8. října v pražské Lucerně. Jde vlastně o shrnutí jeho zhruba dvacetileté práce. Jde o propojení vědeckého a náboženského poznání a jeho ověření v praxi. Čtenář se v této knize může dozvědět, jak funguje náš svět. Kdo ho řídí, za jakých podmínek a jakých nástrojů k tomu využívá. Dozví se o roli Měsíce a Saturnu jako obřích elektromagnetických vysílačů, které ovlivňují lidskou psychiku. Zjistí, že většina lidí je uzavřených ve svém přeludu, jak David říká, fantomovém Já, ze kterého bychom se měli probudit, protože směřujeme do ještě většího technologického zotročení, a přidává i několik návodů, jak bychom to měli udělat. "Je už nejvyšší čas povstat, anebo pak dlouhodobě nést následky," říká ve své knize David Icke a vyjmenovává ve své knize očkování a farmaceutický průmysl, geneticky modifikované potraviny, bankovní domy, manipulaci médií a neustálé války jako hlavní nástroje několika hlavních královských rodin, které používají k udržení lidstva v otroctví. Zejména však k vyvolání emocionálních nízkovibračních frekvencí, kterými se živí ti, kteří udělali z našeho světa špatnou kopii originální Země, Archonti a Pán Demiurg. "Celé ty roky jste se mi smáli a nyní dochází na má slova víc a víc," připomíná na několika místech knihy badatel to, že jakkoli mohou znít jeho závěry bláznivě, při bližším zkoumání a po nějakém uplynulém čase mu skutečně světový vývoj dává plně za pravdu.

David Icke - Život v přeludu (... a jak se z něj probudit!)

Anotace: Buďte jiní. Nekonvenční. Odlišní. Nevhodní. Problematičtí... Budou vás nenávidět. Budou se vás bát. Budou si přát být stejní, jako vy...

V dnešní době si lidé kladou otázky, které předtím nikdy neřešili. Co se to ve světě děje? Jaký je skutečný smysl „života“? Čím dál více lidí je znepokojeno ze směru, kterým se lidská společnost ubírá, aniž by věděli proč. Něco se děje. Ale co to je?

David Icke se již více než čtvrt století snaží odpovědět na otázku „co“ se děje, a ukázat kdo, proč a jak se na tom podílí. Dělal to už dávno před tím, než se objevila nějaká alternativní média v dnešní podobě, přičemž neustále posouvá chápání světových událostí a reality, jako nikdo jiný. Téměř každý den dochází k něčemu, o čem ve svých knihách už před léty napsal, že je to tak naplánováno.

Kniha Život v přeludu se noří ještě hlouběji do stínů, aby odhalila rozsah i velikost toho, co se odehrává, zatímco se lidé věnují svému každodennímu životu. Kdo nebo co diktuje povahu našich „každodenních životů“? Kdo nebo co žene globální svět po temné cestě nepřetržité kontroly, dohledu a tyranie 7 dní v týdnu, 24 hodin denně? A proč?

David Icke na tyto otázky přináší křišťálově jasné odpovědi a zároveň odhaluje, že realita, kterou považujeme za „skutečnou,“ je pouhá simulace virtuální reality ovládaná skrytou silou, která manipuluje s lidstvem a snaží se z něj vytvořit otroky naprogramovaného falešného vnímání sebe sama, světa a reality vůbec.

Klíčem je to, čemu David říká fantomové Já – to „já“, o kterém si myslíme, že jste to vy, ale přitom to tak není. Je to jenom tvář, která se na vás dívá ze zrcadla, ta, která nosí nějaké jméno, životní příběh a milióny dalších nejrůznějších nálepek. Ale to nejste vy. To je falešné, přeludové „já“, které má za úkol zotročit vaše chápání vykolíkované reality, omezený koncept „malého já“, které „ví, kde je jeho místo“. Žijeme v říši tohoto fantomového já. Proto dokáže být naše společnost tak šílená, otupělá a krutá. Když ale otevřeme bránu Nekonečnému Já, to šílenství už musí skončit – a taky že skončí.

Symbolika jako komunikace satanistů
Archontské parazitování na lidské energii je trvale přítomné a je možné ho provádět individuálně nebo kolektivně. Vracíme se k frekvencím. Když jsou lidské bytosti připojené k archontskému frekvenčnímu pásmu, jejich energie může být odsávána způsoby, jaké si většina lidí vůbec nedovede představit. Trik je v tom připoutat pozornost k osobě nebo symbolu, který představuje archontskou frekvenci a skrze toto soustředění se vytvoří energetické spojení s Archonty – kam jde pozornost, tam jde energie. Tisíce lidí, kteří před Buckinghamským palácem soustředí svou pozornost na královnu nebo zástupy ve Vatikánu tato spojení vytvářejí a tak může docházet k odsávání elektromagnetické energie generované těmito davy. Tuto energii můžete cítit na sportovních akcích, kdy je v davu takové napětí, že vám „stojí všechny chlupy“. To dělá hromadně generovaná elektromagnetická energie. To, čemu na davových událostech říkáme „atmosféra“, je jednoduše energie lidí a jejich emočního stavu. Další způsob, jak uchvátit pozornost je skrze symboly a je velmi důležité si právě toto uvědomit. Symboly jsou všude kolem a hojně se používají v náboženství, satanismu, tajných společnostech a establishmentu ve všech jeho formách. Jsou to převážně stále stejné symboly, stejné jako ty, které používaly starověké národy. Socha Svobody (další příklad převrácení) je dílo pařížských svobodných zednářů a drží v ruce klasický symbol archontské sítě, zapálenou pochodeň. „Svoboda“ je ve skutečnosti znázornění babylonské bohyně Semiramis nebo Ištar. Semiramis byla v Babylónii známá jako „Velká královna“, stejně tak Mateřská lóže svobodných zednářů založená v roce 1717 leží v Londýně na ulici Velké královny. Odtud bylo svobodné zednářství exportováno do Spojených států. Pochodeň nebo plamen je symbolem osvícení (tajného vědění) a Archontů, kteří jsou také známí jako démoni ohně. Vzpomeňte, jak gnostici říkali, že jsou Archonti složeni ze „světélkujícího ohně“ a podle koránu jsou džinové vytvořeni z „ohně bez kouře“. Mohou do naší reality vstupovat skrze frekvenci ohně – proto je oheň také často používaný v satanistických rituálech.

Další významné symboly jsou oko, pyramida a vševidoucí oko, šestiúhelník, šesticípá hvězda, kostka a další. Oko jako symbol pochází částečně ze symboliky oka spojeného se Saturnem. „Vševidoucí“ saturnské oko vydatně využívají svobodní zednáři. Do saturnské symboliky patří i lebka a kosti související s astrologickou rolí Saturnu jako vládce kosterního systému a s jeho spojením se smrtí. Kopec Kapitol, jeden ze sedmi slavných římských pahorků, dostal své jméno od latinského „caput“, což znamená lebka a proto, když je něco kaput, je to ukončené nebo mrtvé (čili to náleží Saturnu). Kapitolský vrch se původně jmenoval Mons Saturnius – hora Saturnu – a na jejím úpatí dodnes najdete ruiny Saturnova chrámu. Odtud se odvíjí název vrchu Kapitolu ve Spojených státech (ovládaného Demiurgem a Saturnovým kultem smrti) a anglický název pro hlavní město, „capital“ kde vždy sídlí vláda země. V angličtině máme také „capital punishment“ (což je obětní smrt v podobě trestu smrti). Ale nebojte, je to vše jen shoda okolností, není proč si dělat starosti. „Ježíš“ byl údajně ukřižován na Golgotě nebo Kalvárii, což oboje znamená „místo lebky“. Všechno je to esoterická symbolika; všemohoucí symbol křesťanství, Ježíš trpící na kříži je vyobrazení satanské oběti. A hned máme něco, na co se můžeme zaměřit a s čím se můžeme spojit. Symboly Spojených národů, Evropské unie, korporací, náboženství, tajných společností a satanismu nejsou náhodné. Mají energetický / okultní význam. Symboly reprezentují Demiurga, Archonty, Saturn, Měsíc a Matrix. Nejsou všude kolem nás jen tak bezdůvodně. Od satanistů jsem se dozvěděl, že na energetické úrovni pentagram v kruhu vytváří energetické zdi, které umožňují entitám proklouznout do naší reality, ale přitom jim nedovolí uniknout z energetického „štítu“ pentagramu. Satanisté se svých pánů velmi děsí. Symboly jsou holografické projekce informačních polí a jako takové je musíme vidět, pokud máme pochopit, o co tady jde. Mluvená slova jsou energetická informační pole vytvářená hlasivkami a my je „slyšíme“ ve chvíli, kdy jsou dostatečně hlasitá, slyšíme vědomě, co nám říkají. Symboly jsou ve všech ohledech stejné, pouze je neslyšíme. U slov, která slyšíme, máme alespoň jakousi možnost volby, jak postupovat a reagovat. Ale u něčeho vizuálního, jako jsou symboly, to možné není. Jsou to energetická pole, stejně jako slova, ale vstupují do mozku přes zrakové senzory podvědomě, aniž bychom si jich vůbec všimli, alespoň většinou. Každou vteřinu zpracováváme nějakých 11 miliónů „vjemů“ a „podnětů“, a ty jsou ale přefiltrovány, až jich zbude jenom 40 a z těch se vytváří náš vědomý obraz reality. Všechno ostatní je nevědomé a proniká do mozku nepovšimnuto a nezaregistrováno vědomou myslí skrze podvědomí, ve kterém se tvoří fantomové Já. Proto jsou symboly tak mocné a úspěšné v infiltrování a manipulování reality. Jsou to brány do psychiky.

Čínský filozof Konfucius řekl: „Znaky a symboly řídí svět, ne slova nebo zákony.“ Pokud vás lze zmanipulovat tak, abyste zaměřili pozornost na symbol, o to lépe, protože frekvence energetického pole symbolu odráží frekvenci toho, co symbolizuje. Zaměření na symbol vytváří energetické spojení. Propojíte se tak nejen se symbolem, ale i s tím co představuje. Když se v Mekce shromáždí muslimové ke své pouti hadždž, aby věnovali svou pozornost kostce Kaaba, symbolu představujícímu Saturn, jsou „naladěni“ na tuto frekvenci. A stejně tak, když muslimové po celém světě padají pětkrát denně na kolena směrem k Mekce a zaměřují se na kostku Kaaba. Jejich energie může být vysávána a jejich mysl a tělo jsou ještě silněji propojeny s Demiurgovým / Saturnovým virem. Tisíce lidí zahynuly v tlačenicích a davovém úprku během svaté poutě v Mekce, kterou mají muslimové předepsáno podniknout alespoň jednou za život. V roce 2015 jich zahynulo několik stovek v místě, kde muslimové kamenují ďábla. Než se v té zácpě posunete dál, musíte se zkrátka zhluboka nadechnout. Ať už zaměřujeme svou pozornost na boha svého náboženství nebo na postavu ďábla, vždy při tom uctíváme stejný Demiurgův vir a každopádně navazujeme spojení, kterým může být odsávána vaše energie a napadeno vaše vnímání. Symboly navíc patří do kompetence pravé hemisféry a proto je lze zarýt ještě hlouběji do podvědomé mysli. To vrhá úplně jiné světlo na motivy masového používání symbolů establishmentem, zejména potom v náboženství, satanismu a tajných společnostech. Vysvětluje to také, proč jsou všechny tak podobné a v převážné většině nějak souvisejí se Saturnem.

Čas srdce
Aby lidstvo odstranilo příčinu archontské nadvlády, musí otevřít svá srdce a stát se supervědomým. To je mega úkol, když uvážíme, že základním předpokladem pro všechno, co dělají, je držet lidské srdce pod zámkem. Psychopaté řídí svět. Pokud je však ve hře srdce, člověk se jako psychopat chovat nemůže. Že je vaše srdce otevřené, nebo že se otevírá, poznáte podle toho, že jednáte s laskavostí, empatií, soucitem a velkorysostí. Zvažujete situace a rozhodujete se na základě toho, co je správné, čestné a spravedlivé, a ne podle toho, zda je to pro vás v daném okamžiku výhodné. Sklízíme, co zasejeme, takže z hlediska energetické přitažlivosti pro vás je to správné, čestné a spravedlivé jednání z dlouhodobého hlediska to jediné výhodné. Je možné přestat být psychopatem a neprojít si v určitém bodě zážitky, které vás z vaší psychopatie probudí? Podívejte se, co říká jazyk, když jednáme bez laskavosti, empatie, soucitu a velkorysosti, říkají o nás, že „nemáme srdce“. Archontská společnost a Systém vyvíjí maximální tlak na to, abychom jednali z hlavy. Člověk člověku vlkem, vítěz bere vše, člověk se musí v prvním případě postarat sám o sebe. Ano, musí se postarat v první řadě o sebe, a to tak, že bychom měli mít lásku a respekt sami vůči sobě. Ale kdo jsme my? Fantomové Já nebo Nekonečné Já? O které „já“ se „staráme“? Ta tvrzení se jasně týkají fantomového Já, které musí bojovat a zápasit, kopat a klít, rvát se s ostatními fantomovými Já. Ale není to právě ta cesta, kterou jsme došli až sem? Tím, že jsme se starali o to (teoreticky) nesprávné „já“? Lidé srdce nezanedbávají sami sebe. Vědí, že názor, že duchovní čistota spočívá v utrpení a chudobě, je hloupost. Popel a hrubé roucho patří fantomovému Já, ne tomu Nekonečnému. Laskavost, empatie, soucit a velkorysost je třeba aplikovat na sebe stejně jako na druhé. Všichni jsme „jedno“. Hodně lidí zapomíná na tuto potřebu být laskavý sám k sobě a tak si vytvářejí další přeludový program. „Podívejte, jak jsem duchovní, nic nepotřebuju, všechno vydržím a trpím, abych pomohl druhým.“ To je ve skutečnosti další sebeidentita, další nálepka, další fantomové Já. Srdce jednoduše je. Nepotřebuje nálepky izolovaných sebeidentit, ať už jsou jakékoliv. Lidé srdce vědí, že se nemusí nijak omezovat, aby se druzí měli dobře. To je taková neskutečná báchorka. Vím, že to tak z každodenní zkušenosti vypadá, ale vždycky si pamatujte, že to co zažíváme, je falešná realita, ve které je iluze omezení základním nástrojem ovládání. Jak by nám mohlo něco chybět, když je námi prožívaná realita pouze holografickým projevem našeho chápání reality. Zažíváme omezení a nedostatek proto, že věříme v omezení a nedostatek a jsme tak naprogramováni od narození. Vlastně k tomu může docházet ještě dříve skrze energetické vlivy matky. Lidé srdce nejsou mučedníci, protože vědí, že to není třeba. Mučedníci a mučednictví jsou spíš nálepky a mylné představy fantomových Já, které si přehrávají v tom svém představení. Lidé srdce se starají o sebe, jsou laskaví, empatičtí, soucitní vůči sobě, ale ne - a o to tady právě jde – na úkor druhých. Ne tak, aby to druhým způsobilo škody, utrpení, zotročení nebo ztrátu. Lidé srdce usilují o situaci, ve které vyhrává každý, ne jenom jedna ze stran. V ekonomice řízené srdcem by nikdo nestrádal, zatímco v ekonomice řízené hlavou je to nutnost. Až bude úplně odstraněn archontský přelud, nebude existovat ekonomika, pouze vědomé realizování přání a potřeb skrze náš skutečný stav. Prozatím se musíme vypořádat s vnímáním takovým, jaké právě je, ale nic se nezmění, pokud neotevřeme srdce Nekonečnému Já. Je to síla srdce, která nás vším provede a dostane nás z té šlamastyky, ve které se nacházíme. George Orwell ve své knize 1984 napsal: „Dokázali vyšťourat do posledního detailu vše, co jsme kdy udělali, řekli nebo si mysleli; ale nitro lidského srdce, které je záhadou i pro člověka samotného, to zůstalo nedobytné.“

Konec ukázky z knihy: David Icke - Život v přeludu (... a jak se z něj probudit!)

Video: Rozhovor s Davidem Ickem pro server Cesty k sobě.cz


Jestliže vás článek zaujal, tak ho můžete sdílet se svými přáteli na sociálních sítích nebo prostřednictvím emailu.
Sdílet na VK  Sdílet na MeWe  Sdílet na Telegramu  Sdílet na Gabu  Odeslat na Twitter  Sdílet na Facebooku  Sdílet na Parleru  Poslat emailem
Převod článku do PDF


>> Občanské aktivity v ČR

>> Podporujeme

>>>> Google Translate

Statistiky

Online: 7
Celkem: 2030142
Měsíc: 17378
Den: 588