Jdi na obsah Jdi na menu

Dr. Steven M. Greer - Utajovaná pravda - Zapovězené poznání

14. 1. 2015
article preview

dr_steven_m_greer_utajovana-pravda_zapovezene-poznani_001.jpg

 

Přátelé, dnešní knižní ukázka se jmenuje: Utajovaná pravda - Zapovězené poznání a jejím autorem je Dr. Steven M. Greer. Kniha byla vydána v anglickém originále pod názvem: Steven M. Greer - Hidden truth - Forbidden knowledge. V českém jazyce tuto knihu vydalo nakladatelství Dobra v roce 2008. ISBN-13: 978-80-86459-60-8 / ISBN-10: 80-86459-60-8. ©1999 The Disclosure Project/©2008 Nakladatelství Dobra. (*J. Bergmann) - tento symbol značí podrobnější analýzu knihy a pokouší se rozšířit spektrum informací o dostupné údaje na internetu.
 

Dr. Steven M. Greer (*28. června, 1955) je americký lékař, ufolog, spisovatel, lektor a zakladatel projektů Orion a Disclosure (Odhalení)
 

Ve stínu
Tyto mé mladické zkušenosti mi pomohly pochopit jednu důležitou věc ohledně povahy vyspělých mimozemských civilizací: mimozemšťané si zvolili nenásilí jako svůj přirozený evoluční postup. Jinými slovy, jejich vysoká úroveň vědomí se neslučuje s konflikty či rozvracením jiných civilizací. Jinak by se pomocí pokročilých technologií, které mají k dispozici, již dávno vzájemně zničili. Pokud si neuvědomujeme jednotu a vzájemnou provázanost, pak vnímáme rozdíly jako příčinu strachu, bojovné bdělosti, nepřátelství a násilí. Důkazem toho jsou tisíce let lidské historie... Stačí se podívat na dnešní stav lidstva. Globálně vidíme nepřátelství a nedůvěru mezi různými náboženstvími, etnickými skupinami a národy, a v důsledku toho dochází k válkám a nevýslovnému utrpení. Vědomí rozdílu a nejednoty musí být odmítnuto, jinak nikdy nenastane mír.  Dnes stojí lidstvo na křižovatce: buď budeme skrze ignoranci, války a konflikty pokračovat v ničení Země a tvorů, kteří ji obývají, nebo dosáhneme stavu duchovního osvícení a společenské zralosti, díky kterým uznáme naši inherentní jednotu a vzájemnou provázanost. Pokud ne, pak mocné technologie zůstanou v rukou lidí, kteří se noří do ignorance, předsudků a konfliktů. Nicméně tento stav nemůže existovat společně se stavem jednoty, který je skutečným zdrojem soucitu. Jak pravil Buddha, pokud si člověk tuto jednotu uvědomí, nemůže již páchat zlo na druhých. Mohou existovat lidé, kteří třeba prošli podobnými zážitky, jaké jsem měl já při svých setkání s mimozemšťany, a reagovali na tytéž podněty - vesmírný koráb za oknem, pozorování UFO v horách - panickým strachem. Ovšem mé zážitky blízké smrti mi umožnily, abych k těmto věcem přistupoval beze strachu. Smrt neexistuje, tak proč se obávat?

Je důležité si uvědomit, že kolem celé záležitosti s mimozemšťany existuje ohromná a propracovaná dezinformační kampaň - minimálně devadesát procent informací a obrázků, které se objeví na veřejnosti, je zvoleno tak, aby vzbuzovaly strach. Ve stopách strachu pak kráčí nenávist vůči všem mimozemským či přímo „vetřeleckým“ věcem. Důkazem toho jsou filmy, televizní show a knihy na tato téma: pokud by měl člověk této propagandě věřit, pak by si musel pomyslet, že každá druhá osoba ve Spojených státech byla o půlnoci unesena do létajícího talíře a tam krutě mučena! To prostě není pravda. Nicméně strach a hrůza se dobře prodávají a jistí lidé mají prospěch z vyděšené a špatně informované veřejnosti. Víme, že existují tajné polovojenské operace, které kontrolují stínové skupiny šedých eminencí, jež fingují skutečné UFO/ ETV události. To není žádná domněnka: dělali jsme rozhovor s mnoha nezávislými spolupracovníky lidí z řad armády, kteří patřili do týmů, které záměrně „unášely“ lidi, aby vytvořily iluzi skutečných setkání s mimozemšťany. V „UFO průmyslu“ existuje multimilionová subkultura zaobírající se „únosy“, která je financována mocnými a bohatými zdroji (včetně jistých evropských královských rodin a amerických průmyslových magnátů). Publikované příběhy jsou pečlivě vybírané. Pokud někdo přijde za jednou z těchto skupin podporujících únosy s příběhem, který vyprávím já, rovnou ho vyhodí. Oni chtějí slyšet pouze děsivé příběhy - ty příběhy lidí, kteří prodělali fingovaný únos, za kterým stojí militantní síly, které chtějí vytvořit psychologickou propagandu. Ta má podpořit budoucí „hvězdné války“ tak, že rozsévá semena sváru a nejednoty mezi pozemšťany a mimozemšťany. Je to dobře promyšlený plán, jak oddělit jednu skupinu od druhé. Aby toho mohlo být dosaženo, je třeba ukázat hrozbu a démonizovat domnělého „nepřítele“. Takže většina zveřejněných UFO/ET informací je práce kontrarozvědky, tajných služeb a dezinformačních oddělení, která má vytvořit nějaký specifický, zamýšlený efekt. V první řadě jde o zdiskreditování celé záležitosti, protože většina příběhů při hlubším zkoumání neobstojí. Ve druhé řadě, podle mého názoru, jde o vytvoření úrodné půdy pro strach, do které by se posléze zasela semena budoucích hvězdných válek. Nikdo menší než (*Jan Bergmann) Werner von Braun řekl člence našeho týmu (*) Dr. Carol Rosin že právě toto se nyní děje: zbraně mají být rozmístěny do kosmu, takže je potřeba vytvořit psychologický tlak, aby se lidé báli všeho mimozemského. Pak budou moci jistí lidé prohlásit (když už prostý lid dojde k názoru, že všech těch podvodů s válečnými operacemi za mnoho bilionů dolarů bylo dost), že se svět potřebuje spojit, aby „nakopal mimozemšťanům zadek“ (jak se říká v hollywoodském filmu „Den nezávislosti“ (*) Independence Day Official Trailer Dobře si uvědomme, že studená válka a všechny podobné věci, které se odehrály až do nynějška, jsou naprosto směšné v porovnání s finančním ziskem, který by se dal vyzískat z toho, kdyby byly masy lidí zmanipulovány tak, že by uvěřily falešné hrozbě z kosmu (*) George Kavassilas které je nutno vojensky čelit. Místo vytahování neomezených finančních zdrojů pro vojenské operace Spojených států a Západu by vymyšlená „hrozba“ vytvořila dostatek xenofobie, aby jistým lidem zajistila „bianko šek“ či stálý přísun peněz vlád celého světa pro „zajištění bezpečnosti a míru planety Země“. Zní nám to povědomě, že? Tyto závěry pocházejí z rozhovorů, které jsme vedli s mnoha lidmi uvnitř organizací, které s tím vším mají něco společného. Bylo mi řečeno, že tato strategie probíhá už od padesátých let. Při těchto operacích se používá něco, čemu se říká „napodobeniny mimozemských korábů“, které jsou vyráběny konsorciem společností, jako je (*) Lockheed Martin (*) Northrup (*) SAIC (*) E-Systems (*) EC+G a Mitre Corporation (mezí jiným). Existují lidmi vyrobená antigravitační zařízení, která se používají již od konce padesátých let společně s dalšími mocnými systémy elektronických zbraní a „programovanými formami života“ čili PLF. PLF jsou biologické uměle vyrobené formy života (které nepocházejí z kosmu), jež byly vyrobeny tak, aby se hodně podobaly těm takzvaným „šeďákům“ (mimozemšťanům). Tyto PLF jsou vyráběny v několika továrnách, jedna z nich se nachází právě v Dulce ve státě Nové Mexiko (*) Barry King (zveřejněné informace o podzemních laboratořích) (*) Google Earth - Informační symboly a objekty (1) To vše je výsledkem soustředěného úsilí vytvořit falešnou „hrozbu z vesmíru“. Pokud někdo předstoupí před veřejnost s jiným příběhem, je vyškrtnut ze všech veřejných akcí a vzápětí je mu znemožněno svůj příběh zveřejnit jak v médiích, tak knižně, tak nějakým jiným relevantním způsobem. Ovšem ti, kdo se podílejí na šíření děsivých poselství - podobných filmu „Den nezávislosti“ či knihám o únosech na létající talíře - dostanou tučné šeky a k tomu velkou publicitu a filmové kontrakty. Je jasné, že se to děje plánovitě. Elita mocných si přeje, aby tyto alarmující zprávy zakořenily v povědomí lidských mas a aby pravda byla pohřbena. Setkal jsem se s lidmi, kteří ve Spojených státech a Evropě založili kulty točící se kolem únosů. Kromě toho, že jsem dělal interview s lidmi z armády, kteří tyto pseudoúnosy připravovali, jsem osobně slyšel od člena jedné vládnoucí evropské královské rodiny, že veškeré takové snahy pomáhá financovat. Argumentuje tím, že děsivé příběhy musejí být roztrubovány do světa, aby si svět byl vědom, že „zlí vetřelci“ existují a je třeba je porazit. Ve svých úvahách zašel tak daleko, že prohlásil, že všechny velké problémy na Zemi od doby Adama a Evy lze přičíst machinacím ďábelských mimozemšťanů. Skutečně je o tom přesvědčen! Je též hlavním zakladatelem organizace (*) Opus Dei která je tajnou pravicovou skupinou ve Vatikánu s vnitřní tajnou buňkou, která tyto programy spravuje. Navíc mi ještě řekl, že důvod pro ukončení jeho podpory jednoho prominentního autora (jehož jméno zde nezveřejním) z tohoto oboru byl ten, že jeho příběhy nejsou dost alarmující. Tento spisovatel líčil interakce mezi lidmi a mimozemšťany příliš pozitivně - zatímco sponzor chtěl, aby veřejnost byla zásobována pouze hrůzy-plnými příběhy. Význačný velitel jedné ze skupin provádějících únosy mi se vší rozhodností řekl, že pokud někdo dojde na jedno z jejich setkání se zkušenostmi, které se neslučují s duchem vojenských únosů (které jsou trýznivé), rovnou ho vykopnou. Takže se jedná o sebeselektivní, podvodný proces. Tento dobře promazaný stroj kráčí špatným směrem, když inscenuje „setkání s mimozemšťany“. Tyto „události“ se pak dostanou do rukou jistým výzkumníkům, kteří mají šanci je přeměnit ve filmy, dokumenty či knihy (*) Prometheus To všechno je lukrativní byznys. To vše je děláno tak, aby se vytvořila propaganda, která povede masy lidí proti předpokládanému nebezpečí z vesmíru, a tím vším se zvyšuje a udržuje v chodu celý ten výnosný podvod. Uvnitř této stínové vlády šedých eminencí existuje tvrdé jádro eschatologii: lidí posedlých koncem světa, kteří by rádi viděli jedno velké „mimozemšťansko-ekologické“ kataklyzma, které by uspíšilo návrat Krista! Jejich program vypadá takto: tvrdí, že svět musí být v co nejhorším stavu, aby došlo k druhému příchodu Ježíše, a doufají, že se postarají o to, aby dozrály okolnosti vhodné pro tento účel. Je to čisté šílenství. Tento stupeň hyperreligiozity, fanatismu a kultovního tajnůstkářství kombinovaný s ohromnou mocí vede k výsledkům, které jsou zcela předvídatelně hrozné a šokující (*) David Icke - Lev již nedřímá (CZ titulky - 1. až 4.díl)  Před několika lety jsem se v New Yorku setkal s paní (*) Butrus-Ghálíovou manželkou generálního tajemníka OSN, a některými členy hnutí „New York 100“. V jednom okamžiku ke mně přistoupila nějaká žena a řekla: „Měl byste vědět, že jsem přečetla šestadvacet knih o UFO a únosech.“ Odpověděl jsem: „Se vší úctou, to znamená pouze to, že jste si do hlavy nacpala šestadvacetkrát více dezinformací a svinstva než ten, kdo četl pouze jednu knihu.“ Nejsem si jist, zda jsem ji potěšil, ale taková je prostě pravda. O svůj vhled jsem se podělil jak s velmi zasloužilými armádními veliteli, tak s lidmi, jako byla paní Butrus-Ghálíová a další. Ti první reagovali tak, že to nemůže být pravda, ale měli strach z toho, že to tak přece jenom může být.  Lidé se často ptají, zda je cesta, na které se ocitla lidská rasa, typická či netypická pro to, čím prošly civilizace na jiných planetách. Domnívám se, že existuje celá škála možností a zkušeností, které se mohly stát jiným lidem. Chápu, že některé mimozemské civilizace nikdy nezažily válku či konflikt. Pak jsou tu jiné, které patrně prošly stejnou cestou jako my, poučily se z toho a nakonec vytvořily mírumilovný svět. Čím více se nějaká civilizace vzdálí od spirituality, tím více má sklony k násilí. Mám na mysli od skutečné spirituality, nikoliv od religiozity. Nyní pro „náboženství“ z větší části platí to, že se jedná o lidské machinace s vírou, které již s původním záměrem nemají nic společného. Když se civilizace odloučí od vrozené spirituality a zároveň rozvíjí ohromné rozumové a technologické prostředky, pak jsou konflikty nevyhnutelné. Země se nyní pokouší tuto dynamiku vyřešit. A my jsme pro to zatím neudělali nic moc dobrého. Je spravedlivé říci, že mimozemšťané by si měli být vědomi rizik a úskalí bouřlivého přechodného období, ve kterém se nyní nacházíme; přirovnal bych ho k přechodu lidstva z dětství do dospělosti ... a nyní jsme v prodloužené pubertální fázi. Jsme plni zmatku a rebelií a snažíme se najít pevnou půdu pod nohama, zatím však nejsme dost zralí. A bohužel někteří z nás jsou jako pubertální hoši, kterým se dostaly do rukou ruční granáty a již z nich vytrhli pojistky. Pokud se podíváme na lidstvo a stav dnešního světa bez růžových brýlí, zjistíme, že právě to se nyní děje. Pokud se podíváme očima mimozemšťanů, poznáme, že je důvod k obavám. Z tohoto důvodu je pochopitelné, že mimozemšťané podnikli několik akcí, které zastavily naše snahy a přistřihly nám křídla, když jsme se pokoušeli vynést zbraně do kosmu (že se to stalo, víme ze svědectví několika svědků, kteří spolupracovali na projektu (*) Disclosure Tyto akce by bylo možně pokládat za akt nepřátelství... Nicméně já se na to dívám jako na osvícený akt milosrdenství. Oni vědí, že bychom nemuseli být hrozbou jen sami sobě, ale i pro jiné světy. Hrome, naše technologie už dávno předběhly náš duchovní a sociální vývoj, což z nás, zcela upřímně, udělalo nebezpečné tvory. Čas, ve kterém žijeme, je velmi důležitý, ale už se krátí. Dosud jsme se dostatečně neodchýlili od směru, který zaručuje vystříhání se velmi důležitých následků, které jsou přirozenými plody našeho zpátečnického a zaostalého chování. Když zkombinujeme výjimečné technologie s predispozicí zneužít vše, čemu nerozumíme a co neovládáme, pak nastane velmi nebezpečná situace. Takže tyto mimozemské civilizace pečlivě monitorují Zemi. Nepochybuji o tom, že to je důvod, proč naši armádní svědci vyprávěli, že mimozemské koráby monitorují vojenské základny s mezikontinentálními balistickými střelami, zařízení na výrobu zbraní, vesmírné rakety a vypouštěcí zařízení. Chtějí si být naprosto jisti, že tyto zbraně nesmějí být použity, a proto sledují naše konání. Pokud se nám to všechno vymkne z rukou, došlo by k jejich intervenci, která by zaručila, že se nenaplní nejhrůznější scénář. Dostali jsme se do bodu, kdy Země skoncuje s břemenem, které jsme na ni naložili, pokud my sami nedokážeme toto břemeno odstranit. Máme dvě či tři generace na nápravu; byl bych překvapen, pokud bychom mohli po stezce, na které jsme nyní, kráčet déle než padesát let. V roce 1991 jsem se dostal do styku s lidmi, kteří se podíleli na super tajných projektech spojených s UFO a pokročilými energetickými systémy. Četli jeden z mých raných článků o konceptu jednoty naší civilizace a zážitcích kosmického vědomí a lidech z vesmíru. Zdůraznili, jak je důležité podělit se o tyto informace se členy své skupiny. Byli to lidé, kteří mě zavolali ze CIA, Lockheed, (*) McDonnell Douglas a podobných spolků a agentur. Vše, co jsem napsal, bylo primárně určeno této skupině. Masy lidí prostě chtějí žít své životy v míru. Nestarají se o to, jak by si vzájemně podřízly krk. Pouze velmi malá menšina lidstva je psychoticky násilnická a má sklony ovládat druhé. Plamen nenávisti a konfliktů, který je neustále rozdmýcháván, byl zažehnut úmyslně, protože z něho má tato malá skupina značné zisky. Lidé patřící k běžné populaci urgentně potřebují tento typ informací. Potřebují vědět, mají právo vědět, mají odpovědnost jednat, neboť pokud vyvinou dostatek vůle, mohou zastavit ta nejhorší zla oné skryté skupiny násilnických lidí. Nicméně zarputilost a dravost některých členů této nebezpečné skupiny jsou takové, že je třeba jasně objasnit spirituální úhel pohledu. To je důvod, proč se až dosud, když si sednu a něco napíšu, prvně a především obracím k publiku z té skupiny lidí, která to potřebuje slyšet nejvíc. Většina lidí na Zemi by ráda žila své prosté životy v míru, radovala se z různorodosti kultur, využívala vyspělých technologií a vyvíjela se, šla dál svou cestou, vychovávala své děti a posílala je na školy, aby měly hezký život. Není to tak, že by devětadevadesát procent pozemské populace bylo ochotno jít cestou do pekel.

 

Existuje pouze malá skupina, která má perspektivu, jež je zcela zpátečnická. Tito lidé se dívají do zpětného zrcátka a pletou si to s budoucností. Naším úkolem je otočit jim hlavu a přimět je dívat se vpřed. Je velmi důležité, že se na tyto mocné průmyslové, vojenské a náboženské zájmy díváme jako na něco, co lze převychovat. Promarnili jsme celých padesát let, zatímco k nám Země promlouvala, zatímco nás moudří lidé upomínali, zatímco hory plakaly, když tály jejich ledovcové čepice, a zatímco nás mimozemšťané varovali. Celých padesát let jsme na nic nedbali. Nyní potřebujeme naslouchat a jednat.

Lidé, kteří řídí tyto tajné projekty, jsou vědomé bytosti, které lze vychovat a poučit. Jsou to lidé, kteří jsou schopni dalšího růstu a kteří mohou získat potřebné informace a změnit své paradigma dříve, než bude pozdě. V našich vlastních meditacích a modlitbách bychom měli spíše žádat o proměnu a osvícení těchto lidí, než vytvářet nepřátelství a napětí.

Konec ukázky z knihy: Dr. Steven M. Greer - Utajovaná pravda - Zapovězené poznání


Jestliže vás článek zaujal, tak ho můžete sdílet se svými přáteli na sociálních sítích nebo prostřednictvím emailu.
Sdílet na VK  Sdílet na MeWe  Sdílet na Telegramu  Sdílet na Gabu  Odeslat na Twitter  Sdílet na Facebooku  Sdílet na Parleru  Poslat emailem
Převod článku do PDF


>> Občanské aktivity v ČR

>> Podporujeme

>>>> Google Translate

Statistiky

Online: 11
Celkem: 2030140
Měsíc: 17382
Den: 587