Jdi na obsah Jdi na menu

Ivo Wiesner – Gambit Mahátmů

27. 10. 2018
article preview

ivo-wiesner-----gambit-mahatmu_kniha_foto.jpg

 

Přátelé, dnešní čtenářský klub Vás pozvolna zavede do míst, která jsou z historického pohledu stále zahalena tajemstvím. Knihu Gambit Mahátmů od autora Ivo Wiesnera je potřeba číst především bez předsudků. Jestliže je naše víra založena na čistém a neposkvrněném přístupu k životu, a ve stejném jménu tak i k ostatním, nemělo by tedy naše vědomí po přečtení této knihy nijak utrpět. Rozšiřující pohledy na vznik a historii lidské rasy, které jsou v knize uvedeny a podrobeny detailní analýze, nám mohou poskytnout náhled za „oponu“ světového dění. Kniha Gambit Mahátmů by se dala symbolicky připodobnit k učebnicím Exopolitiky. Je potřeba v tuto chvíli zaslat imaginární poděkování dnes již bohužel nežijícímu Ivo Wiesnerovi za jeho mravenčí práci, kterou musel strávit při psaní této knihy. Doposud netuším proč, ale v mé hlavě neustále pulzuje myšlenka na položení pomyslného rovnítka při pohledu na práce autorů, a to, Ivo Wiesnera a Ladislava Moučky. Ladislav Moučka ve své ručně psané a ilustrované knize pod názvem: Posvátná geometrie aneb zrození hvězdy postupuje systematicky, a se stejnou precizností se snaží poodkrývat závoj a tajemství lidské geneze. Přátelé, mějme tedy svá srdce stále otevřená, ať už nás na naší „cestě pouští“ čekají jakákoliv dobrodružství. Snažme se být upřímní především sami k sobě. Tato vlastnost nás nikdy nezavede do slepé uličky. Každý v sobě neseme nikdy neuhasínající plamen té nejvyšší Pravdy. Tato pochodeň je ukryta hluboko v srdci každé bytosti. Opatrujme ji a važme si ji. S pozdravem Jan B.     

Ivo Wiesner – Gambit Mahátmů
Nakladatel: AOS Publishing
EAN: 9788086063881
ISBN: 978-80-86063-59-3
Popis: 1x kniha, brožovaná, 418 stran, česky
Rok vydání: 2018 (3. vydání)

 
Ivo Wiesner (narozen 20. 7. 1933 v Opavě - 17. září 2008 náhle zemřel v Ústí n. L.), absolvent písecké reálky a brněnské techniky. Od roku 1958 pracoval v ústecké Spolchemii v oblasti výzkumu a rozvoje plastických hmot. Autor více než 330 patentů a asi 50 odborných a vědeckých prací publikovaných v různých odborných časopisech. Zabýval se esoterikou, historií dávných civilizací, starověkými technologiemi a především skrytými dějinami českého národa.

 
PRVNÍ DÍL

I. Nejsou jen dobří a vlídní bohové

Obyčejný člověk, prohýbající se pod břemenem běžných denních starostí a problémů, obvykle podvědomě odmítá činit si ještě další starosti se světem, který jej obklopuje a ze všech stran různými způsoby doráží na jeho i tak přetížené vnímání reality. Ztráta zaměstnání, nemoc, rodinné problémy, starosti působené pubertálními potomky, nemožnost seberealizace a další problémy člověka zahlcují, otupují a stresují do té míry, že již není schopen se čímkoli jiným zabývat. Tak čas plyne, den po dni a v člověku se upevňuje zdánlivě pevné přesvědčení, že jeho denní rituály nemůže nic narušit. Leč může - vprostřed noci se přihrne záplavová vlna a on stěží zachrání sebe a rodinu jen v nejnutnějším oblečení, nebo se přihodí náhlá smrt či těžké zranění, přijde tornádo či zemětřesení a člověk najednou nemá kde bydlet a zchudl jako kostelní myš. Takové události mění běh života a převrací žebříček hodnot i životních priorit. Člověk to vše, třebaže otřesen, rozviklán a nerad, přijme jako „vis maior" či zásah vyšší moci a snaží se všemi způsoby přispět k návratu normální situace.

Jak ale člověk přijme otřesné zjištění, že je pouhým a téměř bezcenným pěšákem na šachovém poli „vis maior", který má být obětován ve jménu tuze podivných a záhadných vyšších zájmů? Brzy zjistí a bude tím hluboce otřesen, že dobří a vlídní bohové, kteří člověka kdysi uvedli do pozemského předpeklí, jsou vůči těm druhým v menšině a sami mají dost problémů s tím, aby nepodlehli intrikám a útokům těch druhých bad boys-bohů tmy a utrpení, natož aby dokázali své lidské děti ochránit a zaštítit. Takové zjištění přivádí nezbytně člověka na hranici, kde je nutno uvažovat o podstatě smyslu existence lidstva. Může lidstvo přijmout roli bezprávných otroků zbavených svobody myšlení a vůle, jak by to lidstvu velmi rádi vnutili Markabiané, nebo roli krmiva pro inteligentní ještěry ze soustavy α-Draconis či oddaných a poslušných válečníků ochotných za zájmy Elohim položit své životy? Je snad pro obyčejného člověka přijatelnější role zfanatizovaných stoupenců nacistické ideje jednotného lidstva řízeného komputerem pomocí psionických čipů vsazených do mozku, než role otroků a krmiva? Když o těchto „nabídkách" bohů temna uvažujeme, nutně se vtírá otázka: kde jsou oni dobří bohové, kteří měli lidstvo chránit a vést, než dospěje k plnému uvědomění sebe sama a svého údělu? Pravda je ovšem jako obvykle krutá. Naši dobří bohové, kteří jsou současně i genetickými rodiči současného lidstva, prohráli díky své mírumilovnosti a naivitě dvě galaktické války. Během první byli vyhnáni ze svých sídel v souhvězdí Lyry a Orionu a druhá je znovu vyhnala z nové vlasti v soustavě Sol (Slunce). Během ní byla silami Temnot zničena sousední planeta Tir i se svým měsícem Marsalou. Sama Země (Thígijak, Shan, Bhumi, Terra) byla těžce devastována nukleárními zbraněmi a téměř vylidněna, jak o tom vyprávějí eposy Mahabharata, Ramajana, Lhasský manuskript a mnohé další písemné tradice dávných národů. Skvělá civilizace Shanů a Nagolianů z Lyry, která v Asii zanechala trvalou stopu v toponymech obsahujících částici Shan a Naga , se sotva zotavila po prvé prohrané galaktické válce a dále se znovu začala úspěšně rozvíjet jako mírumilovné láskyplné souručenství Světla, bohužel nepoučena tragickými zkušenostmi nepřipravila se na možný nový útok sil Temnoty. A ten přišel opět znenáhla, přibližně před 117 000 roky. Z hlouby Galaxie se vynořily dva řízené asteroidy, které my dnes známe jako Lunu a Phobos. Každý z nich ve svém vnitřku vezl miliony hibernovaných klonovaných válečníků technokratické civilizace pocházející z α-Draconis a Orion Empire, představující koncentrovanou sílu Temnot a absolutní negaci všeho, co tvoří páteř lidské civilizace. Nakonec byli poraženi a jejich kostry se dosud nacházejí v ruinách podpovrchových měsíčních měst. Zbytek přeživších Lyranů (Shanů, Nagolianů) odletěl do oblasti Plejád, protože Marsala a Země byly na dlouhou dobu neobyvatelné. Z Tiru po explozi zbyl pás asteroidů mezi dnešním Marsem a Jupiterem, ale rovněž velká troska Nimiru, jejíž oběžnou dráhu drakonští inženýři zlovolně naprogramovali tak, aby se periodicky po 6 115 rocích přibližovala těsně k Zemi a vyvolávala gigantická kataklyzmata, která by nedovolila souvislý rozvoj technicky zdatné a mírumilovné humanoidní civilizace v soustavě Sol. Až do tohoto okamžiku lze událostem porozumět. Zůstává však záhadou, proč bohové své nové lidstvo páté kalpy posadili přibližně před 60 000 roky na zdevastovanou a poničenou Zemi, aniž zabezpečili jeho ochranu před zásahy z vnějšku? Šlo snad o gambit ve hře mezi mocnostmi Temnoty a mocnostmi Světla, ve které nové lidstvo hrálo pouze podřadnou roli pěšáka? Nebo mocnosti Světla měly jiný plán a ten ztroskotal? Nebo mladé a nezkušené lidstvo mělo projít tou nejtěžší formou předpeklí třetí hmotné sféry (3D), aby v přímém střetu se všemi formami absolutní negace přinášené mocnostmi Tmy, představované zejména civilizací vysoce inteligentních predátorů ze systému α-Draconis a s nimi spojenou negativní civilizací renegátských bohů (Markabianů a Deros z Orione Empire), se seznámilo s podstatou zla, temného vědomí, negace, utrpení i popření duchovní podstaty stvořeného světa? Mělo nové lidstvo (lidstvo páté kalpy) touto cestou porozumět beze zbytku povaze svého poslání v budoucím utváření světů? Na tyto otázky zatím nemáme uspokojivou odpověď; s jistotou je dnes známo, že lidstvo vysazené na Zemi v roce 60 300 př.n.l. spolu se svými učiteli a mentory z modré mahátmovské civilizace Zenetae se stalo objektem různorodých manipulací ze strany mimozemských civilizací, které svoji intenzitou dosáhly vrcholu během posledních 5 500 let. Stopy těchto manipulací nacházíme u mnoha starých pozemských kultur uctívajících reptiloidní predátory (hady, ještěry), nebo monstrozní božstva zjevně nehumanoidního původu. Výrazné stopy v biblických spisech zanechaly manipulace prováděné po tisíciletí Elohim, především entita Jehowah (Hebrejové) či entita Aštar (Mezopotámie) či entita Gízanů (III.Říše).

V. Některá tajemství II. světové války

Nekonečným mořem plují lodě na cestě k Thule, kde záblesky zbraní Titánů noc mění v den. V ohnivých vozech do výšin nebes vystoupí, aby v severním království zažehli pochodeň války.

Periegesis (Priscian)
 

Na počátku byl Z-Plan

Někdy v období 1930 -1931, kdy v Německu nacisté začali zřetelně krystalizovat v budoucí mocnou politickou sílu Německa, došlo k tajnému navázání kontaktu německých esoteriků z Thule Gesellschaft s Třetí mocností (Die Dritte Macht), což měla být vysoce technologicky pokročilá kolektivistická civilizace z oblasti Aldebaranu, která později vešla ve známost pod jménem Kamagol II a představovala část tyranské civilizace, která se odštěpila po II. galaktické válce. Zbytek lyranské civilizace odešel do oblasti tau-Ceti a dnes ji známe jako Plejáďany. Odštěpená část, která bývá někdy označována pojmem Elohim, tvořila několik skupin řízených „juntami" (klany) - Gizeh Intelligence, Jehowah a Gizeh, které svoji představu organizační, mocenské a sociální struktury světa spojili v ideologii Kamagol. Principy Kamagolu uplatňovali na Zemi po velmi dlouhou dobu. První verze této mocenské ideologie zvaná Kamagol I je spojená s Arusem, nebo s jeho synem známým pod jménem Jehowah. Vytvoření Kamagolu I předcházela snaha Elohim-Gizeh Intelligence usídlit se na Zemi v oblasti Mezopotámie a Persie přibližně v období 3000 - 3500 př.n.l., která z nejasných příčin neuspěla. Přesto po ní zůstala výrazná stopa v historii Summeru, Akkadu a Babylonie.

Pokud lze z historických reflexí opatrně usuzovat, byl Kamagol I uplatněn poprvé v souvislosti s exodem Hebrejů z egyptského zajetí, konkrétně při zjevení Desatera Mojžíšovi na Sinai. Zákony Kamagolu I, které Mojžíšovi zřejmě osobně předal Jehowah, byly velmi přísné a často se pohybovaly na hranici lidskosti. Přibližně v roce 160 př.n.l. umírá Jehowah a žezlo „Boha Hebrejů"přejímá jeho syn Outsent. Ten krátce nato novelizuje ideologii a vytváří Kamagol II, který má mít platnost podnes. Pojem „Kamagol" lze nejspíš přirovnat k ideologické doktríně formulované jako program ústředního komputeru řídícího celé kolektivistické společenství Elohim. Úděsná představa možnosti, že by bolševici dokonale ovládli komputerovou technologii, každého jedince opatřili čipem a veškerý život společenství by kontroloval a řídil centrální počítač, je nesrovnatelně děsivější než by mohl vymyslet sám Orson Welles. Přesto v Galaxii existují přinejmenším dvě technologicky vyspělé kolektivistické civilizace řízené centrálním komputerem. Před bolševizmem nás zachránil nízký IQ „dělnicko-rolnických" vládců. Zcela jinak tomu bylo v případě nacistického hnutí.

Nad kmeny Izraele však Elohim zřejmě ztrácejí kontrolu vzhledem k expanzi Římanů, kteří nakonec rozehnali kmeny Hebrejů do všech stran světa. Přesto se Elohim podařilo Kamagol II poprvé uplatnit pomocí složitých pletich a denunciací vůči Ježíšovi, jako nežádoucímu rušiteli a nebezpečnému kritikovi principů věrouky Elohim. Skončilo to tak, že Ježíš byl vystaven krutému mučení na Golgotě, protože odmítl odstoupit od hlásání gnostické Pravdy, a ta se poté stala živnou půdou, z níž čerpaly vnitřní sílu kořeny původní křesťanské věrouky. Pokud lze podle historických aspektů usuzovat, byl Kamagol II výrazněji uplatněn podruhé v Evropě při podpoře vizí A.Hitlera a rozvoje nacistického hnutí. Třetím případem uplatnění Kamagolu II jsou pravděpodobně události související s tajným americkým projektem Montauk, který se týkal technologie cestování v čase (temporalnautiky). Ve všech případech stála v pozadí snaha Elohim (Gizeh Intelligence) o získání globální kontroly nad Zemí. Podrobnější informace o těchto entitách uvádím v kapitole „Vysvětlivky". Dnes nelze přesně stanovit, která z těchto skupin Elohim uzavřela s nacisty alianci a podporovala je poskytováním vyspělých technologií a vědeckotechnických znalostí. Některé prameny hovoří o tom, že to byla skupina Gizeh Intelligence (Ashtar Collective Space Force), jiné, že šlo o skupinu Gízanů (Gizeh Intelligence), pravděpodobně jsou to však pouze synonyma jedné a téže entity Elohim. Tento kontakt byl údajně zprostředkován emisary tantrického tibetského řádu dGe-lugs-pa (Sakkia Muni), který vyslal své emisary do Německa a tajným japonským řádem Zeleného Draka. Tato diplomatická aktivita Německa měla nejvyšší stupeň utajení a dodnes o tom vypovídají pouze střípky prakticky neověřitelných informací. Kdy do této hry vstoupil admirál Canaris, který byl rovněž členem Thule Gesellschaft, není známo, rozhodně však byl jednou z německých osobností, které se bezprostředně účastnily na uzavření aliance mezi rozvíjející se III.Říší a Kamagol II (Gizeh Intelligence, Gizeh). Existují nepotvrzené informace o tom, že ve skutečnosti iniciátorem tohoto kontaktu byl „dámský klub" společnosti Vril (odnož společnosti Thule), jehož dvě členky Maria Orschitsch, původem ze Záhřebu a Sigrun F., údajně uskutečnily chanellingový kontakt s Kamagol II a chanellingové poselství Kamagol II předaly osobně A.Hitlerovi. VRIL-společnost byla jednou z nejzajímavějších tajných společností jaké kdy existovaly. Přesto o společnosti Vril dodnes nebyla v Německu napsána jediná kniha, pravděpodobně proto, že veškerý použitelný materiál, vztahující se k tomuto problému byl před Spojenců úspěšně utajen a zcela zmizel z dohledu, protože by se tak odkrylo působení neněmeckých mocenských sil, což je dosud před německým národem úspěšně skrýváno.

Z tohoto poselství se dochovaly dva popsané listy (Tempelschrift). A.Hitler dále kontakty s Kamagol II udržoval pouze osobně, ale nedochovaly se o tom žádné záznamy. V pozadí zmíněné události stál nejvyšší iniciovaný člen společnosti Thule, generál a profesor K.Haushofer, blízký přítel admirála W.Canarise. Historie kontaktu nacistů s civilizací Gizeh Intelligence (Gizeh) má tedy několik interpretací, ovšem odlišit dnes tu správnou je nadále dost problematické. Jelikož se nepodařilo dost přesně odlišit entitu Gizeh Intelligence od entity Elohim, domnívám se, že obě entity jsou v podstatě identické, proto pro zjednodušení budu dále používat jméno entity „Gizeh Intelligence", nebo „Kamagol II". Poslední chanellingový kontakt obou medií se uskutečnil o Vánocích 1943 v Ostseebad Kolberg. Důvodem byl celkově nepříznivý vývoj války, který vedl A.Hitlera (nebo některého z jeho klonů) a další čelné nacisty (Himmlera, Künkela, Goringa, Bormanna a další) k závěru, že bude nutné ponechat si otevřená „zadní vrátka" pro případ porážky. Byl navázán kontak s civilizací Summi-Er v Aldebaranu, která prostřednictvím Gizeh Intelligence předala Němcům technologii pohybu prostorem v mezidimenzních kanálech (červích dírách). Tuto technologii Němci pojmenovali Diesseits-Jenseits-Diesseits-Mehrfach-Dimensionskanalflug a týkala se letů letadly Vril a Haunebu mezi Zemí a Aldebaranem. Podle nepotvrzených zpráv touto cestou opustil po porážce III.Říše Zemi také A.Hitler s E.Braunovou.

Gizeh Intelligence podle smlouvy z roku 1930 (1931?) nabídli III.Říši rozsáhlou technickou pomoc a předali Němcům mnoho dodnes neznámých technologií a vědeckotechnických informací. V té době však v Německu neexistovala organizace schopná tuto technickou pomoc přijmout, optovat a připravit veškeré nutné podmínky pro její úspěšnou technickou realizaci. Admirál W.Canaris pro tento účel nabídl svůj dobře organizovaný Abwehr, což bylo ostatními účastníky přijato. Organizací projektu opce a využití této technické pomoci, signovaného pod kódovým označením Z-Plan, pověřil W.Canaris 5.odbor Abwehru. Tímto způsobem, podle zámyslu Gizeh Intelligence, mělo být Německo vybaveno pro připravovanou válku nesrovnatelně účinnějšími zbraňovými systémy než měli k dispozici Spojenci, což mělo zaručit jeho absolutní vítězství. Pátý odbor Abwehru (Abteilung Z) vytvořil řídící organizaci Die Kette, která zahrnovala čelné osobnosti ozbrojených sil, průmyslu, financí a ekonomiky (generál A.Galland, generál E.von Mannstein, admirál K.Dönitz, V.Borghese, A.von Mackensen, R.Engel, E.Sánger aj.), zástupců a technických ředitelů průmyslových závodů (Arado, Dornier, Focke-Wulf, Heinkel, Siemens, Henschel, Daimler-Benz, DSF, Gotha, Messerschmitt, Junkers, Blohm & Voss a Fiat) a vedení technické divize SS Schwarze Sonne. V čele Die Kette stál W. Canaris a jeho Abwehr měl za úkol obstarat devizy na nákup potřebných vzácných surovin.

Nyní si opět dovolím krátce odbočit, neboť bych chtěl čtenáře upozornit na několik záludných a dodnes ne zcela objasněných událostí, které se v USA odehrály přibližně mezi roky 1930-1945 a měly určitý vliv i na vývoj situace v Evropě.

Koncem 90. let 19. století nebo na počátku 20.století, se N.Teslovi podařilo navázat pomocí speciálně laděného radiového vysílače spojení se základnou mimozemšťanů na Venuši(?) a zřejmě došlo i k jeho osobnímu kontaktu s emisary této civilizace, kterou byli humanoidní Aliens z federace Kondroskans (K-Group), kteří byli pravděpodobně jednou ze skupin Plejáďanů. K-Group poskytla Teslovi řadu informací technického charakteru, což se následovně projevilo v jeho revolučních vynálezech. N.Tesla byl blízkým přítelem F.D.Roosevelta, a tak na žádost kondroskanského vyslance zprostředkoval tajné setkání obou představitelů někdy počátkem roku 1930 a sám se ho zúčastnil. Kondroskanský vyslanec upozornil amerického prezidenta na alianci, uzavřenou prostřednictvím Iluminátů mezi entitou Gizeh Intelligence a nacisty (Thule Gesellschaft). Upozornil také na to, že v rámci alianční smlouvy s entitou Gizeh Intelligence získala III.Říše řadu převratných technologií, které by ji mohly zajistit vítězství v připravované válce. Když by Hitler dosáhl vítězství, měla se III. Říše stát součástí galaktické říše Orionu II a postupně ovládnout celou Zemi. Vyslanec také upozornil amerického prezidenta, že řád Iluminátů si prostřednictvím elitářské skupiny Jason Society a řádu Bones and Skulls upevňuje své vlastní pozice v Eastern Establishmentu, o smlouvě mezi Kamagol II a nacisty ví a podporuje ji. Vyslanec nabídl jménem své federace poskytnutí řady pokrokových technologií, které by pomohly hrozící technickou převahu III.Říše neutralizovat. Za to požadoval, aby USA postavili Ilumináty mimo zákon a znemožnily pokračování jejich činnosti. Tímto požadavkem, jak se říká, padla „kosa na kámen". Sbor náčelníků, velitelství letectva a zejména vědci zabývající se vojenskými výzkumy se postavili proti smlouvě s K-2. Existuje možnost, že hrála svou roli i jistá arogance a namyšlenost Američanům vrozená, jistě se však projevil vliv Iluminátů již pevně usazených v armádních složkách. Pro uzavření smlouvy bylo pouze velení US Navy, zejména skupina DARP z Navalí Intelligence (Výzvědná služba námořnictva) COM 12/CABAL. Stanovisko F.D.Roosevelta není známé, patrně hodlal jako prezident zůstat neutrální a vyčkat rozhodnutí Kongresu.

Jelikož nabídka smluvní aliance s Kondroskany byla odmítnuta, nezískaly USA nové technologie a celá událost upadla v zapomenutí. Ilumináti však nezapomněli N.Teslovi, že se pokusil zprostředkováním nabídky alianční smlouvy s Kondroskany neutralizovat jejich vliv. Tesla ztratil finanční podporu svých mecenášů, takže byl nucen přerušit své výzkumy a nakonec i zavřít svou laboratoř. Umírá podivným způsobem, který dodnes řada historiků považuje za utajenou vraždu. Federální tajná služba krátce po Teslově smrti zabavuje veškeré jeho písemnosti. Ty se beze stopy ztratily a dodnes nebyly nalezeny. Přesto v jeho díle dále pokračovali, třebaže s mnohými těžkostmi, jeho přátelé Dr.A.Matthews a Dr.W.Smith v rámci soukromého projektu Magnet Report.N.Tesla byl zřejmě jednou z prvých známých osobností, které se staly obětí machinací Iluminátů, podobně jako později oba bratři Kennedyové.

USA se entitě Gizeh Intelligence jevily jako přirozený spojenec III.Říše a plně zapadaly do záměru Gizeh Intelligence získat kontrolu nad celou Zemí, protože jejich záměrem bylo vytvoření mocensky silného „železného korzetu" USA-III.Říše-SSSR-Japonsko, který by zájmy entity Gizeh Intelligence na Zemi ochotně uskutečňoval. Proto také Hitler od samého počátku vojenské expanze III. Říše ujišťoval USA o přátelských vztazích mírumilovnosti Německa a skutečně po delší dobu neměl zájem USA vojensky napadnout. Domnívám se, že díky tajné podvratné aktivitě kondroskánského emisara se události vyvíjely zcela jinak. Potenciální spojenci začali válčit mezi sebou, čímž byl záměr „železného korzetu" v zásadě eliminován.

Přes uvedené dílčí informace je Z-Plan (Ziel-Plan) jedním z řady dodnes plně neobjasněných tajemství III. Říše. Víme o něm to, že je dítětem 5. odboru Abwehru (Abwehr byl výzvědnou službou německé armády), přesněji jejího šéfa admirála W.Canarise. Byl prokazatelně zahájen v roce 1936, ale přípravné práce probíhaly tajně již nejméně tři roky předtím. Je známo, že o kontrolu nad Z-Planem usiloval Himmler se svým RSHA (Reichs sicherheitshauptamt-Říšský bezpečnostní úřad) od samého počátku jeho vzniku, ale plně uspěl až po odstranění W.Canarise v polovině roku 1944, kdy byl Abwehr zrušen a přešel do Himmlerova RSHA. Od tohoto data byl Z-Plan kódovým označením pro „Zukunft Plan".

Admirál W.Canaris byl příslušníkem elitní německé vojenské šlechty a německým patriotem oddaným wilhelmovské ideji Velkoněmecké říše. Byl hluboce mysticky založen a stal se členem některých německých esoterických společností, ve kterých se sblížil i s A.Hitlerem. Hitlerovi byl hluboce oddán, protože jej pro jeho mystické schopnosti považoval za jediného možného německého státníka schopného vyvést Německo z poválečného politického a ekonomického chaosu, zbavit jej potupných reparací a vrátit Němcům opět ztracené národní sebevědomí. Když Hitler začal podléhat vlivu některých předních nacistů z NSDAP (M.Bormanna, H.Himmlera, H.Müllera, gen.Kammlera, dr.Goebbelse a H.Goringa), kterými Canaris opovrhoval a považoval je za „parvenu" schopné každého zločinu, začal se Canaris stále více přiklánět k opozičním německým generálům, kteří uvažovali o možnosti vhodným atentátem Hitlera a jeho nacisty odstranit dříve, než bude pro Německo pozdě. To se stávalo stále aktuálnějším dilematem, vzhledem k tomu, že německé armády ztratily iniciativu na východní frontě a průmyslová centra a velká města Německa drtily neustále mohutnící letecké údery Spojenců. RSHA a jeho výkonné jednotky SS s bezpříkladnou krutostí a nelidským zacházením s vězni a se zajatci v koncentračních táborech, způsobily ztrátu posledních zbytků prestiže Německa jako civilizovaného státu. Rýsovala se hrozivá možnost, že blížící se vojenská porážka by mohla přerůst i v zánik německého národa. Tomu chtěl Canaris a opoziční skupina německé generality zabránit likvidací Hitlera a čelních nacistů, jakož i odzbrojením vojenských jednotek SS. Aby Německo nebylo vystaveno požadavku bezpodmínečné kapitulace, bylo nutno obnovit všemi způsoby válečnou iniciativu Wehrmachtu. To ale nebylo možné bez vývoje nových vysoce účinných zbraňových technologií, což bylo skutečným posláním Z-Planu.

Himmler vyvíjel značnou snahu o získání úplné kontroly RSHA (SS) nad Z-Planem, ale bez významnějších úspěchů. Cestu mu úspěšně přehradila zvláštní skupina „Die Kette", o níž jsem se již výše zmínil. Teprve když v polovině roku 1944 byl Canaris zatčen jako jeden z čelních členů opozice armády za organizování atentátu na A.Hitlera, spadl Himmierovi do klína nejen Z-Plan, ale i celý Abwehr i s Abteilungem 5. Gesci nad Z-Planem pak převzala bezprostředně technická divize SS Schwarze Sonne, především její dvě oddělení SS-Entwicklungstelle-IV a SS-Entwicklungstelle-V, jejichž sídlo leželo ve Wiener Neustadtu. Z-Plan ve své původní podobě představoval ideovou a vědeckotechnickou základnu pro rozvíjení nových zbraňových systémů Vergeltungswaffen (zbraně odplaty), které byly později německou propagandou označovány jako Wunderwaffen (zázračné zbraně).

Konec ukázky z knihy: Ivo Wiesner - Gambit Mahátmů


Jestliže vás článek zaujal, tak ho můžete sdílet se svými přáteli na sociálních sítích nebo prostřednictvím emailu.
Sdílet na VK  Sdílet na MeWe  Sdílet na Telegramu  Sdílet na Gabu  Odeslat na Twitter  Sdílet na Facebooku  Sdílet na Parleru  Poslat emailem
Převod článku do PDF


>> Občanské aktivity v ČR

>> Podporujeme

>>>> Google Translate

Statistiky

Online: 10
Celkem: 2030132
Měsíc: 17381
Den: 588