Jdi na obsah Jdi na menu

Jan Kristek - Dějiny po Roswellu

25. 1. 2015
article preview

jan-kristek_dejiny-po-roswellu.gif

Jan Kristek se narodil 30. července 1953 v Praze. Střední školu studoval denně, večerně, dálkově a externě. Mezitím stihl i učňovskou školu a nakonec si krátce zkusil i vysokou (matfyz). Prošel řadou zaměstnání, pracoval v archeologickém výzkumu, v zoologické zahradě, jako popelář, lepič plakátů, u cirkusu, jezdil s vlakovou poštou, aj. Od svých zhruba dvaceti pěti let se intenzívně zabýval jógou, studoval na jazykové škole sanskrt a další indické jazyky, psal různá pojednání, která vydával vlastním nákladem jako samizdaty. Léta 1987-1990 strávil v emigraci, sedm měsíců v Belgii a tři roky v Kanadě. V současné době se zabývá hlavně vším, co souvisí se vznikem a vývojem člověka a života vůbec: prehistorií, paleontologií, etnografií, antropologií, psychologií, sociologií, demografií, etologií a podobnými obory. Hlavně však objevováním málo známých souvislostí a odhalováním

dezinformací.

Jan Kristek - Dějiny po Roswellu
Nakladatel: AOS Publishing
ISBN: 80-86063-21-6, EAN: 9788086063218
Popis: 1× kniha, brožovaná, 64 stran, česky
Rozměry: 15 × 21 cm
Rok vydání: 1999


Odmítnutí pozitivních mimozemšťanů
Snahy o navázání kontaktů s mimozemšťany byly kupodivu úspěšné, a tak po předchozím navázání, snad radiového spojení se dne 20. února 1954 setkal president Dwight David Eisenhower se dvěma mimozemšťany na letecké základně Edwards (tehdy Muroc AFB) v Kalifornii, severovýchodně od Los Angeles. Tito mimozemšťané se podobali lidem. Byli zhruba stejně vysocí, tělesnou stavbu měli podobnou, dýchat mohli bez helmy. Hovořili anglicky. Tito mimozemšťané, které Američané v dokumentech nazývají "velcí" nebo "blondýni", prohlásili, že přicestovali z planety, nacházející se v sousedství obří hvězdy Betelgeuse v souhvězdí Orion.
 
Bývalý pracovník tajné služby (námořní), senátor Milton William Cooper o tom ve své knize "Mimozemšťané v pozadí vlády USA" z 23. května 1989 píše:
"Mezitím navázala jiná rasa mimozemšťanů, podobných lidem, kontakt s vládou USA. Tato skupina mimozemšťanů nás varovala před mimozemšťany, kteří (tehdy) kroužili kolem rovníku, a nabídla nám pomoc v našem duchovním vývoji. Požadovali, a to byla jejich hlavní podmínka, abychom omezili a zničili atomové zbraně. Nebyli ochotni nám dát k dispozici svoji technologii, neboť jsme ještě nebyli schopni odpovědně zacházet ani s technikou, kterou již máme. Domnívali se, že bychom každou novou technologii použili pouze na to, abychom se navzájem zničili. Tato rasa prohlásila, že se nacházíme na cestě k sebezničení a že musíme přestat navzájem se zabíjet, znečišťovat Zemi, plundrovat přírodní bohatství a že se musíme naučit žít v harmonii s Přírodou. ...Nabídka byla odmítnuta."
 
Jelikož tomuto prvnímu oficiálnímu setkání s mimozemšťany předcházelo pravděpodobně radiové spojení, a navíc různé "civilní" osoby, zkontaktované mimozemšťany, od nich dostaly za úkol, aby presidentovi předaly poselství, nedá se říci, že by na toto setkání přijel nepřipraven.
 
President Eisenhower tedy nabídky mimozemšťanů odmítl, protože oni nejenže nechtěli Američanům předat nové zbrojní technologie, ale navíc po nich ještě chtěli, aby se naučili žít v míru. Mohl však jejich nabídku přijmout? Třebaže měl být Eisenhower posledním presidentem, který byl plně informován v záležitosti UFO, a někteří autoři považují pozdější zavlečení USA do spolku s negativními mimozemšťany za čistě jeho práci, byl skutečně natolik mocný, aby mohl prosadit svou?
Gerald Light, který se tohoto setkání také účastnil, píše ve svém dopise Meade Laynemu: "Jsem přesvědčen, že překoná strašlivý boj mezi nejrůznějšími "autoritami", a potrvá-li tato bezvýchodná situace příliš dlouho, obrátí se prostřednictvím rozhlasu a televize přímo k lidem. Z toho, co jsem mohl pochytit, mám za to, že se připravuje oficiální prohlášení k národu, které by mělo být předneseno asi v polovině května."

Když však o tomto kontaktu s mimozemšťany mluvil president Eisenhower s Tarnou Halseyovou, neteří admirála Halseye, na otázku, proč to vše nesdělí veřejnosti, prý zděšeně zvolal: "Proboha, president přece nevládne sám!"

 
majestic_12_001.jpg

Smlouva s negativními mimozemšťany
Zmíněné setkání s jinými mimozemšťany, než s jakými chtěli, zřejmě přineslo Američanům velké rozčarování. Obnovení zdroje zázračných informací, podobných těm, které dostávaly od EBEho, a které by jim umožnily vyvíjet nové, na Zemi neznámé druhy vojenských technologií, se jaksi nekonalo.
 
Výsledkem možná byla 16. července 1954 přísně tajná porada presidenta Eisenhowera s generálem Nathanem F. Twiningem a ostatními členy skupiny Majestic 12.
Z dostupných materiálů není jisté, zda právě tato porada vedla ke zřízení projektu GLEEM (roku 1966 přejmenován na projekt AQUARIUS). Součástí tohoto projektu byl také projekt SIGMA, jehož cílem bylo navázání kontaktu a komunikace s mimozemšťany. (Projekt SIGMA má podle zprávy MJ 12 pro presidenta Cartera z roku 1976 pokračovat na jedné letecké základně v Novém Mexiku). Podle některých informací byl totiž projekt GLEEM vytvořen na pokyn presidenta Eisenhowera již v roce 1953.
 
Ale ať už to bylo jakkoli, každopádně došlo k dalšímu zintenzívnění amerických snah a cílem projektu SIGMA, pokud existoval již předtím, od této chvíle nebylo prosté navázání kontaktu s mimozemšťany, ale navázání kontaktu s "žádoucími" mimozemšťany, kteří Američanům poskytnou vytoužené informace a technologie.
Roku 1954 údajně president Eisenhower vytvořil také tajné sdružení pod názvem Jason Scholars. Toto sdružení mělo podle některých zdrojů 32, podle jiných 35 členů a Majestic 12 se měla stát jeho vnitřní radou. Tím se okruh zasvěcenců rozšířil a získal se tak "větší záběr."
 
Přes toto veškeré vynaložené úsilí však zřejmě trvalo až do roku 1959, než se podařilo s žádanými - "roswellskými" mimozemšťany kontakt navázat. Teprve tehdy se s nimi podařilo v rámci projektu SIGMA uskutečnit pomocí vysokofrekvenčních radiovln a binárního počítačového jazyka první primitivní komunikaci.
Tito mimozemšťané ale každopádně nezklamali americká očekávání. Nabídli totiž americké vládě svoje technologie výměnou za půdu a možnost provádět genetické experimenty s dobytkem.
A tak byli nakonec - zřejmě po delším jednání a dalších přípravách - pozváni na základnu Holloman
 
22. listopadu 1963 byl zavražděn John Fitzgerald Kennedy Jako jeden z důvodů se nabízí, že by mohl překážet v tom, co se připravovalo, a co mělo následovat. Podle některých pramenů prý zjistil stav věcí a nařídil rozpuštění skupiny Majestic 12.
 

25. dubna 1964 přistála konečně tři UFO na dohodnutém místě - na letecké základně Holloman u Alamogordo v Novém Mexiku - a dva mimozemšťané hovořili s velitelem základny a dvěma důstojníky zpravodajské služby. Setkání trvalo asi tři hodiny. Bytosti byly asi 1,60 m vysoké, měly namodrale šedou pleť, jejich orientálně působící oči byly od sebe trochu více vzdáleny, zadní část hlavy měly protaženou, nos byl nápadně velký a zalomený. Na hlavách měly pokrývky obtočené několika širokými pásy, v uších měly náušnice a v rukou držely jakási žezla (údajně překládací přístroj).
 

Při dorozumívání s nimi měl důstojník letecké zpravodajské služby používat poznatků o mimozemské řeči, které Američané získali od EBEho. Malí šediví mimozemšťané z Roswellu totiž mají být ve skutečnosti bioroboty, kteří pro tyto dlouhonosé šedivé pracují. Malí šediví mimozemšťané nemají pohlavní orgány a dokonce ani zažívací trakt. Energii tedy čerpají jiným způsobem než lidé. Jak se píše již ve zprávě týmu Dr. Detleva Bronka (byl také členem skupiny MJ 12), který provedl pitvu prvních čtyř mimozemských mrtvol:

"I když se tato stvoření podobají lidem, biologické a evoluční procesy, které vedly k jejich vzniku, byly zjevně zcela jiné než ty, které se předpokládají u Homo sapiens".

O propojenosti dlouhonosých šedivých mimozemšťanů s malými šedivými "roswellskými" by možná mohl svědčit také následující případ:

V noci z 19. na 20. září 1961 byli mimozemšťany uneseni manželé Betty a Barney Hillovi, když se autem vraceli od Niagarských vodopádů do Portsmouthu v New Hampshiru. Betty později v hypnóze vyprávěla, jak jí 1,65 vysoký mimozemšťan, zřejmě velitel posádky (a zřejmě tohoto většího typu), na závěr vyšetření ukázal jakýsi trojrozměrný model, hvězdnou mapu. Během jednoho posthypnotického sezení ji Betty nakreslila, a počítač ji později vyhodnotil jako mapu našeho Slunce a sousedních hvězd v pohledu ze Zeta Reticuli – Tedy místa, odkud mají pocházet právě ti malí šediví.

Tvrzení všech "amerických" mimozemšťanů, že pocházejí ze Zeta Reticuli, však někteří ufologové rozhodně odmítají a považují je za záměrnou dezinformaci.

Sami tito mimozemšťané (snad první EBE) prý původně říkali, že pocházejí ze souhvězdí Orionu, ale z jiných hvězd než pozitivní mimozemšťané.

Kdy došlo ke změně jejich postoje, a začali za svou domovskou hvězdu prohlašovat Zeta Reticuli, však není zcela jasné. Jestli k této změně došlo již u prvního EBEho, v rámci jeho "sklonu ke lžím", nebo jestli k ní došlo až později a toto místo původu pak bylo ve zprávách o EBEovi psaných v pozdější době zpětně doplňováno, nelze z dostupných materiálů jednoznačně určit.

Výsledkem setkání v Hollomanu 25. dubna 1964 byla smlouva mezi mimozemšťany a americkou vládou. Mimozemšťané Američanům nabídli vojenskou technologii výměnou za půdu - základny a za možnost provádět genetické experimenty na dobytku i na lidech. (Oproti původním nabídkám uskutečněným prostřednictvím radiového spojení, kde se mluví pouze o pokusech na dobytku, tedy došlo k jistému posunu.) V této dohodě se vláda USA zavazuje, že udrží existenci mimozemšťanů na Zemi v tajnosti, a že nebude zasahovat do jejich akcí. Oni zase na oplátku nemají zasahovat do akcí Američanů.

Mimozemšťané se zavázali předkládat MJ 12 pravidelně seznam unesených osob. Tento bod dohody však později nikdy nedodržovali.

Panují nejasnosti i ohledně toho, zda setkání 25. dubna 1964 bylo prvním, zda nebyla nějaká setkání přípravná, a jestli byl tohoto dne přítomen president, který měl smlouvu podepsat. Údaje, že smlouvu podepsal president Eisenhower tomu odporují, neboť ten byl presidentem pouze do roku 1961. Do té doby mělo být s mimozemšťany udržováno pouze radiové spojení. Mohl by tedy s nimi pouze předem domlouvat podmínky. Smlouvu by pak podepsal až president Lyndon Baines Johnson (1963-69), o kterém však není známo, že by byl do věci tak dalece zasvěcen. Případně ji mohl podepsat Eisenhower v době, kdy již nebyl presidentem, tedy za jakousi "tajnou vládu", o které se prameny také často zmiňují.
 
Senátor Cooper uvádí jako datum podepsání smlouvy již rok 1954. (Na druhou stranu klade vznik MJ 12 také až do roku 1954.) Podle něj se již roku 1955 na mnohých místech USA objevovaly zohavené mrtvoly lidí, z čehož bylo zřejmé, že mimozemšťané porušili ujednání. Již v té době měli tito mimozemšťané také spolupracovat se Sovětským svazem (v rozporu se smlouvou) a za pomoci církví používat lidi k pokusům.

Je však možné, že se mýlí, a že se pro nedostatek informací poněkud násilně snaží všechno narazit na jedno kopyto – na rok 1954.

Pokud jde o známou skutečnost, že o únosech lidí a dobytka máme zprávy již z dřívější doby, dá se to vysvětlovat také tím, že jelikož tito mimozemšťané již pokusy na lidech a na dobytku stejně tak jako tak prováděli, do uzavření smlouvy se příliš nehrnuli.

Protože pro období 1954 - 1964 chybí jakékoliv spolehlivé zprávy z jiných zdrojů, většina ufologů se kloní k datu uzavření smlouvy v roce 1964.

I když samozřejmě nemůžeme vyloučit, že k uzavření smlouvy mohlo dojít již dříve, ale po určitou dobu se nic pozoruhodného či pozorovatelného nedělo. Teoreticky by ve smlouvě mohlo být i přímo stanoveno určité – třebas desetileté přípravné období. Je i možné si představit, že by po deset let Američané pro tyto mimozemšťany pouze budovali podzemní základny, a ke skutečné spolupráci by došlo až po jejich předání a nastěhování.

- Také teprve po roce 1964 se mění politika Spojených států způsobem, že jenom pozemskými pohnutkami ji lze stěží vysvětlit.

Často se mluví o pobytu dalších mimozemšťanů v USA v rámci jakéhosi výměnného programu. Druhý mimozemšťan po EBEovi měl u Američanů zůstat po uzavření této smlouvy v roce 1964, třetí měl přijít roku 1982 (měl být "hostem" vlády USA ještě roku 1988). Jiné zprávy mluví o šestnácti mimozemšťanech, z nichž patnáct zemřelo.

Pokud jde o pokusy na zvířatech a na lidech:

Do roku 1992 měla federální policie USA nashromážděna hlášení o více než 24.000 případech, kdy rančeři nacházeli záhadně zohavené mrtvoly dobytka a koní. Ve většině případů byla tato zvířata navíc naprosto bez krve. Jiné odhady mluví o 100.000 kusech jen na americkém Středozápadě, což se však nevylučuje.

Americký ufolog a bývalý poradce CIA profesor J. Allen Hynek krátce před svou smrtí prohlásil, že mimozemšťany byl unesen každý čtyřicátý, tj. 2,5% Američanů. Stejné číslo se dozvěděl i britský ufolog Timothy Good z kruhů tajných služeb.

 

 

majestic_12_002.jpg
 
Mimozemšťanka Elyense (Lya), tmavovlasá, zelenooká, 190 cm vysoká, z planety Inxtria nebo Aenstria z galaxie Andromeda (obyvatelé planety Aenstrie mají spolupracovat s pozitivními mimozemšťany ze souhvězdí Orion), se kterou se měl setkávat profesor R. N. Hernandez z Mexika v letech 1972 - 1975, jej varovala před jednou skupinou mimozemšťanů, kteří nemají žádné emocionální tělo a kteří násilím unášejí do svých lodí živé bytosti, děti i dospělé. Využívají kyslíku v krvi živých tvorů. Odebírají genetické vzorky k provádění experimentů s plodem a k "ochraně nové rasy". V jazyce svého národa se nazývají Xhumz a na Zemi přicházejí již 6000 let, protože jejich planeta je ohrožena. Kdybychom zničili naši Zemi, převzali by ji Xhumzové se záměrem nově ji kolonizovat.
- Jinými slovy, aby mohli Zemi obsadit a prošlo jim to u ostatních skupin mimozemšťanů nebo, jak se můžeme dočíst ve zprávách kontaktérů (kontaktovaných osob), u jakési Galaktické federace, musí věc nastražit tak, aby to vypadalo, jako že pozemšťané Zemi zničili sami. Nebo to musí udělat někdo nebo něco pro ně. (Tedy nějaká skupinová duše, která je ovládá a používá jako svůj nástroj.) Tento popis se zcela zjevně týká právě mimozemšťanů, kteří nesou odpovědnost za četné únosy a "mrzačení" dobytka ve Spojených státech. Ostatně, vždyť tito američtí mimozemšťané sami údajně tvrdili, že pocházejí z rudé pouštní planety, jejímuž slunci hrozí záhuba.
 
Podle řady ufologů se tito dlouhonosí mimozemšťané vzhledem shodují s vyobrazeními bohů na sumerských, akkadských a asyrských reliéfech (tedy na území dnešního Iráku), v menší míře i na egyptských. Za prvotní bych však považoval Sumer. Pokud jde o Egypt, nejspíše šlo převážně o vliv sousední kultury.
 
Američtí mimozemšťané tvrdí, že navštěvují Zemi 25.000 let. Říkali, že jsou našimi přáteli a že vytvořili lidstvo zkřížením s primitivními primáty. Výsledkem údajně byl člověk cromagnonský. Pomocí genetické manipulace prý stále více usměrňovali jeho vývoj a i teď prý mají zájem provádět genetické šlechtění pozemšťanů.
 
To všechno je samozřejmě nesmysl, protože cromagnonský člověk před 25.000 lety již dávno existoval. A pokud jde o jejich současné genetické experimenty, ty mají očividně také zcela jiný účel. Americká vláda jim však uvěřila. Pokud jde o souvislost se Sumerem, pak oněch 6000 let, které uváděla Lya, docela dobře odpovídá. - V každém případě je to zcela v souladu s tím, co dnes víme o naší historii a prehistorii. Je docela dobře možné, že právě od té doby začali negativní mimozemšťané ovlivňovat vývoj na Zemi. – Postupně zlikvidovali vyspělé matrilineární kultury (například v poříčí Indu a ve Středozemí) a počínaje oblastí Sumeru, začali po Zemi rozšiřovat opačné chápání mužské a ženské polarity, patriarchát, manželství a otrokářství. – Jinými slovy, začali systematicky likvidovat heterosexualitu, hlavně pokud jde o sex spojený s citem.
Tato poslední věta může mnohým lidem znít zcela nepatřičně nebo přinejmenším podivně. Mnozí budou tvrdit, že je to "přitažené za vlasy", aniž by si uvědomili, že právě přitahování za vlasy patří mezi patriarchální praktiky, od kterých se distancuji.
 
Je však třeba si uvědomit, že podstatou každého kultu je potlačení přirozených citů, a obrácení toho, co v lidech z citů ještě zbylo, směrem ke kultu. (Stačí si například vzpomenout na zde donedávna všudypřítomné fráze o milování Sovětského svazu.) - A v případě Sumeru, sumerských bohů, tito mimozemšťané podle všeho kult sebe samých vytvořili. Až donedávna tradovaná tvrzení (podle toho, v jaké literatuře se nacházejí, se navíc obávám, že se jedná o marxisticko-leninský výklad dějin), že patriarchát byl nezbytným stupněm ve vývoji společnosti, bez kterého by nebyl možný žádný pokrok, poněkud pokulhávají. Těžko totiž mluvit o pokroku, když se dnes již ví, že kultury, které patriarchátu předcházely, byly v mnoha ohledech, a to právě v těch podstatných, vyspělejší. A také nelze v případě patriarchátu mluvit o vývoji, když se s největší pravděpodobností nikde nevyvinul. Všude byl totiž násilím importován. Naopak tedy na celém území svého výskytu původní vývoj přerušil.
 
Je možné, že negativní mimozemšťané v dřívějších dobách i dobu svého příchodu, spadajícího do období zhruba před 6000 lety, po pravdě uváděli (i EBE prý původně "mluvil" o asi 5000 letech). Na druhou stranu se ale zase prohlašovali za stvořitele Nebe i Země, z čehož pak vzniklo dlouho tradované stáří Země kolem 6000 let, kterého se tak pevně drželi zejména církevní "vědci". Když nyní mimozemšťané viděli, že s takovými báchorkami už neuspějí, trochu posunuli dobu příchodu, a své "stvořitelství" omezili na člověka. S těmi 25.000 lety však i tak poněkud podcenili pozemské znalosti.
 
Podle některých pramenů je možné, že sem před 25.000 lety skutečně přišli, byli však, jak sami uvádějí, vyhnáni - v době asi před 18.000 lety, a znovu přišli zřejmě až před zmíněnými 6000 lety.
 
Pokud jde o další název, který pro sebe tato skupina mimozemšťanů používá - inteligence Gizeh, ten je již zcela zavádějící. Jednak lze pochybovat o vhodnosti slova inteligence, ale hlavně neměli nikdy nic společného s egyptskou Gizou nebo s egyptskými pyramidami, jak se nám snaží tímto názvem podstrčit.
 
Američtí mimozemšťané sami prohlásili, že vytvořili všechna pozemská náboženství jako prostředek k "řízení vývoje". Potvrdili prý, že vždy stáli za všemi zlými událostmi a manipulovali lidskou rasou pomocí náboženství a satanismu. Díky jejich působení vznikaly i některé tajné společnosti sledující získání moci a v řadě případů úspěšně ovlivnili některé "osobnosti" (Napoleon, Hitler, patrně také Stalin a dnešní "pravicoví" politici). Údajně jsou původci nacistických mystických řádů a skupin používajících černou magii, které odvozují svůj původ od tibetské černé magie (tibetských Červených čepic, se kterými němečtí vědci a esoterici navázali úzký kontakt již kolem přelomu devatenáctého a dvacátého století).
 
Satanismus se však podle všeho zdá být řízen spíše z Vatikánu, zdá se být spíše něčím jako esoterním katolicismem, takže to v jeho případě pravděpodobněji vypadá na nepřímé působení. - Například inkvizice nebyla v žádném případě nějakým "bojem proti satanismu", jak se nám dosud snaží katolická církev namluvit, ale satanismem samým, a to v té nejryzejší podobě.
 
Úmysly negativních mimozemšťanů nejsou zcela jasné. Ze zpráv o únosech vyplývá, že kromě odebíraného genetického materiálu, který používají k výrobě dalších biorobotů, je na lidech zajímají hlavně emoce. Úvahy některých autorů, že tito mimozemšťané zkoumají naše emoce, které jim zřejmě chybějí (protože, jak uvedla například mimozemšťanka Lya, nemají žádné emocionální tělo), že je to něco, co je na nás zřejmě nejvíc zajímá a tak dále, však občas vyznívají až v tom smyslu, jako kdyby emoce byly něčím, co nám závidějí, jako kdyby je od nás chtěli získat, nějak si je vypěstovat. Například Whitley Strieber nabývá až dojmu, že jim jde o to, vytvořit s námi nějaké společenství. Jelikož však byl, jak sám popisuje, mimozemšťany unášen, může být tento jeho dojem zkreslený a může jít o záměrnou manipulaci ze strany mimozemšťanů. 
 
Podle jejich působení na pozemský vývoj je totiž naopak až příliš zřejmé, že emoce jsou právě tím, co se očividně snaží u lidí za každou cenu zlikvidovat. A tak jejich zájem o emoce nemusí být pozitivní v tom smyslu, že by je chtěli také získat, aby tím urychlili svůj vlastní vývoj, a výzkum může být naopak zaměřen na to, jak city u lidí zlikvidovat co nejlépe a co nejrychleji. Ovládat bezduché roboty je snadnější než ovládat lidi, kteří mají svůj vlastní citový život.
 
Američané svým mimozemským spojencům údajně vybudovali nejméně přes sto podzemních základen ve vojenských prostorech USA. Nacházejí se, mimo jiné, v Novém Mexiku a na území základny vojenského letectva Nellis ve státě Nevada - pod vyschlým jezerem Groom Lake v oblasti 51 (známé jako Dreamland), která je dnes nejsilněji střeženým prostorem v USA, a dále pod indiánskými rezervacemi ve státech Utah, Colorado, Nové Mexiko a Arizona. Dvě základny byly určeny pro společné užívání. Byly to laboratoře mimozemšťanů na základně Achuletta Messa u Dulce v Novém Mexiku, kde probíhaly pokusy na lidech a výroba biorobotů, a dále území známé jako S 4, u vyschlého jezera Papoose Lake, asi 15 mil jižně od Groom Lake v Nevadě (jiná určení místa zní: asi 7 mil jižně od západních hranic území 51, nebo jihovýchodně od Groom Lake, v blízkém okolí Sunspotu, Datilu a Pie-Townu), kde docházelo a snad ještě dochází k výměně technologií.
 
Vzhledem ke stupni utajení těchto projektů není vyloučeno, že existují ještě další základny, o kterých zatím nemá veřejnost ani tušení. Ani rozpory v umístění nemusejí ještě nic znamenat. Základny jsou údajně značně rozsáhlé, jsou navzájem propojeny tunely - a mohou tedy mít více východů.
 
Stavba těchto základen byla ze značné části financována nelegálním dovozem drog z Jižní Ameriky. Pašování organizoval George Bush, (podle senátora Coopera člen MJ 12), budoucí president USA a obchodní ředitel Zapata Oil Company v Texasu. Drogy byly převáženy rybářskými loděmi na Bohrinseln a odtamtud na pevninu zásobovacími loděmi, které nepodléhaly celním kontrolám. Bush v této věci zorganizoval spolupráci s CIA. Mezitím se však prý objevily i další metody, jak drogy do země ilegálně dopravovat. Každopádně je zajímavé, že toto Cooperovo tvrzení – obvinění presidenta USA z miliardových obchodů s drogami, nebylo pokud vím nikdy soudně napadeno. Návrat kokainu do USA ve větší míře se však klade až do roku 1970 (předtím se přidával do roku 1900 do Cocacoly - To by ovšem také spíš svědčilo pro datum uzavření smlouvy s mimozemšťany až v roce 1964. Zavedení trhu s drogou sice několik let trvá, ale šestnáct let by bylo trochu moc.
 
I šest let je sice dost, ale pro to se nabízí vysvětlení. CIA totiž zprvu experimentovala s LSD a má se za to, že zpočátku i podporovala jeho šíření. Také kokain zkoumala CIA již na počátku padesátých let a závěrem bylo doporučení k jeho dalšímu výzkumu. Na LSD ji však zpočátku fascinoval fakt, že šlo o nejúčinnější drogu - k vyvolání účinku stačí nepatrné množství. Výzkum LSD probíhal v rámci projektu Bluebird, který byl v srpnu 1951 přejmenován na Artichoke. LSD však Američany zklamalo, protože na rozdíl od opiátů není návykové a navíc jeho účinky jsou nepředvídatelné. (Možná je i vyděsilo, že někteří terapeuti Stanislav Grof LSD úspěšně používali při léčbě frigidity.)
 
6. října 1966 proto bylo v Kalifornii užívání LSD zakázáno. Roku 1967 přebírá obchod s halucinogeny Cosa Nostra (a spolupráci CIA s mafií snad není třeba připomínat). V roce 1968 bylo držení LSD překlasifikováno na těžký zločin. Na podzim roku 1969 pak president Richard Milhous Nixon inicioval operaci Intercept na odříznutí zdrojů mexické marihuany a CIA hned na to začala pašovat heroin z jihovýchodní Asie. Prováděla to tím způsobem, že její spolupracovníci vycpávali mrtvoly amerických vojáků, kteří zahynuli ve Vietnamu a jejichž těla byla přepravována do vlasti, balíčky s touto drogou. Teprve potom nastoupil Bush s rozsáhlým pašováním kokainu. Pokud jde o úvahy, že musely být ještě další zdroje černých peněz, nabízí se hned jedna možnost, která je očividná, a přesto se o ní moc nemluví. Je to ropa z arabských zemí. Podle Amitai Etzioniho se cena rovná výrobní náklady plus moc, a arabové zpočátku žádnou moc neměli. Nebyl tedy žádný důvod, proč by měli za ropu dostávat víc, než kolik dostávalo Československo od Sovětského svazu za uran. Bylo možné ropu prohlásit za majetek světového společenství, a nezaplatit vůbec nic. Bylo možné těžit ropu vlastními společnostmi ve vlastní režii a dané zemi zaplatit nějakou směšnou částku, jako dnes chtějí zaplatit zahraniční těžební společnosti České republice za zlato.
 
Nic takového se nestalo a arabským zemím se pro nic za nic cpaly miliardy dolarů. Udělat ze dne na den z poháněče velbloudů miliardáře musí mít nějaký důvod. A tím důvodem nejspíš bude, že pak část těchto příjmů vrací jako nikým nekontrolovatelný proud špinavých peněz.
 
Nesmyslný rozvoj automobilismu a nahrazení téměř všech jiných zdrojů energie ropou tedy neprosazovaly jenom petrolejářské lobby pro svoje vlastní obohacení, ale také tajné služby kvůli získání černých peněz.
 
OPEC (Organizace zemí vyvážejících ropu), jejímž úkolem bylo zvednout cenu ropy, vznikla 14. září 1960 v Bagdádu. - Vznikla tedy v době, kdy se Američané pravděpodobně dohadovali s mimozemšťany ohledně stavby základen.
 
Autor této knihy čerpal např. ze zdrojů a Literatury:
 
Mark Aarons, John Loftus: Operace Ratlines. Bohemia, Praha 1994
George Adamski: Uvnitř vesmírných lodí. Star, Praha, bez data
Luigi Bonanate: Mezinárodní terorismus. Columbus, Praha 1997
Richard Cavendish: Dějiny Magie. Odeon, Praha 1994
Nigel Cawthorne: Sex a lásky papežů. ETC Publishing, Praha 1997
Barbara Hand Clow: Působení Plejád. samizdat, 1997
Hilton William Cooper: Mimozemšťané v pozadí vlády USA. Star, Praha 1989
Český statistický úřad: Statistická ročenka České republiky 1996. Scientia, Praha 1996
Max I. Dimont: Jews, God and history. Signet, New York 1962
Rajko Doleček: Jihoslovanští bratři Srbové, Chorvati a Muslimové. 1992
Rajko Doleček: Žaluji! Praha 1998

Karel Durman, Miloslav Svoboda: Slovník moderních světových dějin. Svoboda, Praha 1969
Amitai Etzioni: The moral dimension; Toward a new economics. The Free Press, New York 1990
Bodo Harenberg: Kronika lidstva. Fortuna print, Praha 1995
 
Michael Hesemann: UFO: Kontakty. Etna, Praha 1990
Michael Hesemann: UFO: Důkazy. Etna, Praha 1992
Michael Hesemann: Poselství z vesmíru. Etna, Praha 1993
Michael Hesemann: Tajná věc UFO, I. díl. Etna, Praha 1994
Michael Hesemann: Tajná věc UFO, II. díl. Etna, Praha 1995
Michael Hesemann: UFO: Nové důkazy. Etna, Praha 1996

Miroslav Hroch: Historické události - Evropa. Mladá fronta, Praha 1977
David M. Jacobs: Tajemný život. Práh, Praha, bez data
kolektiv autorů: Kdy, kde, proč a jak se stalo. Reader's Digest Výběr, Praha 1997
kolektiv autorů: Světové dějiny v datech. Nakladatelství politické literatury, Praha 1964
František Koukolík, Jana Drtilová: Vzpoura deprivantů. Makropulos, Praha 1996
Jan Kristek: Násilí, moc, totalita. Státní poustevnictví Praha, 1996
Bohumil Kvasil a kol.: Malá československá encyklopedie. Academia, Praha 1984-87
Martin A. Lee, Bruce Shlain: Sny vědomí; CIA, LSD a revolta šedesátých let. Volvox globator, Praha 1994
André Van Lysebeth: Tantra. Argo, Praha 1995
Barbara Marciniak: Nositelé svítání. Via Lucis Pragae, Praha 1995
Barbara Marciniak: Země. Via Lucis Pragae, Praha 1996
Guido Moosbrugger: UFO: ...A přece létají! Etna, Praha 1993
Andrew Nikiforuk: The fourth horseman. Phoenix, London 1993
Ottův slovník naučný. Praha 1888 - 1909
John Spencer: Encyklopedie UFO. Etna, Praha 1994
Whitley Strieber: Společenství. Sfinga, Ostrava 1995
Whitley Strieber: Proměna. Sfinga, Ostrava 1995

Ivo Wiesner: Národ v lénu bohů. AOS Publishing, Ústí nad Labem 1993
Ivo Wiesner: Světlo z dávných věků. AOS Publishing, Ústí nad Labem 1994
Ivo Wiesner: Předpeklí ráje I. AOS Publishing, Ústí nad Labem 1994
Ivo Wiesner: Předpeklí ráje II. AOS Publishing, Ústí nad Labem 1996
Ivo Wiesner: Bohové a apokalypsy. AOS Publishing, Ústí nad Labem 1996
Ivo Wiesner: Děti moudrých draků. AOS Publishing, Ústí nad Labem 1997
a další.

Informace z internetu, články z našeho i ze zahraničního denního tisku a televize, také časopisy:

Magazín 2000, Fantastická fakta, UFOmagazín, Cosmopolitan, atd.

Konec ukázky z knihy: Jan Kristek - Dějiny po Roswellu


Jestliže vás článek zaujal, tak ho můžete sdílet se svými přáteli na sociálních sítích nebo prostřednictvím emailu.
Sdílet na VK  Sdílet na MeWe  Sdílet na Telegramu  Sdílet na Gabu  Odeslat na Twitter  Sdílet na Facebooku  Sdílet na Parleru  Poslat emailem
Převod článku do PDF


>> Občanské aktivity v ČR

>> Podporujeme

>>>> Google Translate

Archiv

Kalendář
<< září >>
<< 2022 >>
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Statistiky

Online: 7
Celkem: 2101101
Měsíc: 14079
Den: 434