Jdi na obsah Jdi na menu

Edmond Paris - Tajné dějiny Jezuitů I. - II.

26. 6. 2015
article preview

Přátelé, na úvod dnešní poznámky na Kanale 22, bych rád předeslal jednu důležitou skutečnost. Kniha, ze které jsem se rozhodl uveřejnit určitý výňatek a která nese název: Edmond Paris - Tajné dějiny Jezuitů I. - II., vychází především z mnohaleté práce lidí s akademickými, či vědními tituly. Autoři knihy, se mimo jiné svou mravenčí prací snažili veškerý obsah doplnit vždy příslušnými odkazy (viz. novinové články, rozhovory či televizní pořady). Tato kniha čítá bezmála 772 stránek textu a po prvním knižním vydání roku 1999, byla postupně rozšířena až do současné podoby. Jedno vydání obdržel i bývalý prezident Václav Klaus a někteří další čelní politici ČR. Druhé vydání je zhruba 30× objemnější na data, a proto nemůže být vydáno knižně. Pokud se někdo z vás zajímá o výzkum a práci člověka, který se jmenuje David Icke - Lev již nedřímá (CZ titulky - 1. až 4.díl) , tak věřte, že výše zmíněná kniha Edmonda Parise může určitým způsobem sloužit jako doplňující materiál k Ickeho přednáškám, ale současně je tento materiál rozšířen i o důležité skutečnosti, které se přímo dotýkají České a Slovenské Republiky a občanů žijících na tomto území. Je v ní také možné nalézt určité informace z oblasti exopolitiky, které až nápadně zapadají do myšlenek a úvah obsažených v knize Dr. Stevena M. Greera - Utajovaná pravda - Zapovězené poznání. Pokud by někdo z vás měl při četbě této knihy pocit, že fakta v nich zveřejněná určitým způsobem korespondují s obsahem zpráv a videí od George Kavassilase, tak věřte, že vaše pocity vás nevedou do slepé uličky, ale bude tomu zřejmě spíše naopak. Stejně tak tomu může být i v případě týdenních komentářů od Benjamina Fulforda. Nicméně je nutné dodat, že během četby se stále nebudeme pohybovat v těch nejvyšších patrech pyramidy pomyslné vládnoucí kasty, ale okamžik „velkého odhalení“ se přibližuje každým dnem i nocí a proto zatím v poklidu svých domovů vyčkejme tohoto okamžiku. Přátelé, věřím, že velká většina z vás jistě časem pochopí, proč a za jakým účelem jsem tuto poznámku vytvářel. Pokud máme lépe pochopit systém, jeho funkčnost a mocenskou strukturu, která nás dennodenně obklopuje a snaží se nás vést „určitým směrem“, tak musíme nejprve poznat podle jakých pravidel hry tito negativní sociální parazité fungují. To, že můžeme lépe poznat jejich charakter, mocenské snahy a cíle, nám všem dává lepší možnost orientace v prostoru a čase. Jestliže budete mít touhu přečíst si celou knihu s názvem: Edmond Paris - Tajné dějiny Jezuitů I. - II., tak není nic jednoduššího než si ji zde stáhnout ve formátu PDF. Na závěr bych vás rád ještě upozornil na to, že na konci dnešní knižní ukázky máte možnost shlédnout youtube dokument s názvem: Uloupené Kosovo, které svým obsahem doplňuje informace obsažené v knize. 
S pozdravem a přáním příjemného dne Vás zdraví Jan B.

Bratrství, které dnes ovládá svět, je moderním výrazem Babylonského bratrství Reptilo-Árijských knězů a příslušníků královských rodů, které se zde seskupily po potopě. Bylo to v Babylonu asi před 6 000 lety, kdy byl položen základ systému víry – zmanipulované víry – dnešních světových náboženství za účelem ovládání lidí.
David Icke


Úvod autorů
Úmyslem této knihy není obnovovat staré rány, rozdmýchávat náboženské spory nebo vyvolávat jakoukoliv proticírkevní nenávist. Spory a nenávist ve skutečnosti už dávno existují a budou stále existovat, dokud se bude každý vládnoucí náboženský systém snažit pravdu a skutečnost před veřejností utajovat. Pravým záměrem této publikace je na základě umlčených, zapomenutých a nebo utajovaných faktů přinést nové informace a varovat před starými i novými chybnými politickými, ekonomickými a kulturními kroky, kterých se naše a nadcházející generace může dopustit při jakémkoliv styku a spojení s novými náboženskými útvary, zvláště pak s římskokatolickým systémem. Kniha se nedotýká prostého věřícího lidu, ale snaží se vždy ukázat na celý náboženský systém globálně, v jehož zájmu ovšem různí citovaní jedinci působí a pracují. V každém náboženském zřízení je mnoho opravdově upřímných, prostých věřících, kteří svému náboženství oddaně nebo slepě důvěřují. To však žádný náboženský systém neospravedlňuje k tomu, aby mohl provádět těžké a neodpustitelné zločiny a přitom se pak za bezelstnost a dětskou důvěřivost svých upřímných ovcí schovávat a unikat tak spravedlivému identifikování těchto zločinů. Kniha bez obalu a bez ohledu na mocenské postavení největšího náboženského systému všech dob nazývá hřích hříchem. Na základě historických událostí odhaluje některé zločiny až do našeho století, vyvozuje z toho poučení a předkládá je čtenáři na základě jasných, zřetelných a přesvědčivých argumentů.
Pro mnoho lidí, kteří dětinsky důvěřují pohanskému systému v čele s římskokatolickou církví, proto nebude tato publikace příjemnou a stravitelnou četbou. Jako spoluautoři Edmonda Parise jsme si toho vědomi a neočekáváme od těchto upřímných duší žádné ovace, chvály nebo děkování. Nepsali jsme knihu, aby se líbila, ale aby přinesla pravdu. Víme také, že osobní pouto mezi těmito upřímnými věřícími a církví prostřednictvím kněze a jeho systému zpovědí, darů, rozhřešení, společných modliteb, poutí a psychologických rozborů jejich nitra je silnější než nejjasnější a nejpádnější důkaz.
Byl si toho vědom i Edmond Paris, jehož knihu Tajná historie Jezuitů (The Secret History of the Jesuits) jsme do této publikace převzali celou a na Parisovu památku doplnili o nejnovější poznatky a o nové události. Těch už Edmond Paris nemohl být svědkem, neboť jeho život ukončily právě vražedné ruce jezuitů jako pomstu za odhalení souvislostí spojených s jezuitským řádem.
Na druhou stranu právě proto, že je v Čechách téměř čtyřicet procent katolíků, je také plno jednostranné, prokatolické a projezuitské literatury. Avšak literatura se širším a hlubším pohledem na celou záležitost už dlouhou dobu na našem trhu naprosto chybí.
Protože tato kniha vychází na podkladě stejnojmenné knihy Edmonda Parise, pak pravděpodobně nikdo jiný nemůže uvést tuto knihu lépe než sám Edmond Paris a jeho obdivovatel, Dr. Alberto Rivera, bývalý jezuitský kněz pod nejpřísnější, tajnou přísahou čtvrtého stupně zasvěcení, který byl vychován ve Vatikánu a důkladně seznámen s historií a současností jezuitů. Jako jeden z mála vysoce postavených jezuitů měl přístup i do tajného vatikánského a jezuitského archivu v Římě, Španělsku a ve Vatikánu.
Tato kniha přináší pravdivé informace, podložené mnoha dokumenty. Měl by ji číst rozhodně každý křesťan věřící Bibli, kde je mimo jiné psáno: „Zmaten bude lid můj pro nedostatek poznání.“ (Ozeáš 4,6).
Ale měl by ji číst i každý člověk, kterému záleží na uchránění a uhájení svobody svého vlastního projevu a rozhodování, který ctí svou vlastní svobodnou vůli a uznává ji také u druhých a který respektuje svobodu vyznání a svobodu v náboženském cítění.
A měl by ji rozhodně číst i takový člověk, který touží po nových informacích ze zákulisí římskokatolické církve.

Autoři českého vydání k uctění památky Edmonda Parise

Kdo byl Edmond Paris?
Prorockými slovy knihy Zjevení se stal Edmond Paris mučedníkem pro Ježíše Krista.
Když odkrýval to, co bylo úmyslně zamlčováno, položil svůj život za pravdu; za to, aby uvedl ve známost prorocká znamení.
Edmond Paris byl za své knihy a zvláště pak za tuto poslední zabit jezuitským řádem. Svou vlastní krví tak zpečetil pravdu, kterou psal.
Edmond Paris mne osobně nikdy neznal, ale já jsem ho osobně znal, a to velmi důkladně, aniž bych se s ním kdy setkal. Když jsem byl ještě jako jezuita, a to dokonce pod nejpřísnější tajnou přísahou a zasvěcením, měl jsem informace o jménech institucí i jednotlivců v Evropě, kteří jsou nebezpeční pro cíle římskokatolické instituce. Dostali jsme i jeho jméno.
Dr. Alberto Rivera (exjezuitský kněz)

Kapitola 49.11 - Budoucí uspořádání světa podle tajných jezuitů

Z dalších zdrojů přinášíme tyto zvláštní, zajímavé informace:
„Nejbohatší a nejmocnější jezuité světa naplánovali, že římskokatolický systém i přes krátkodobý celosvětový úspěch časem padne a zanikne. Proto se už brzy po druhé světové válce urychleně přeorientovali a seskupili do nového mocenského uspořádání. Využili přitom výsledky práce svých dřívějších kolegů, při které vyvstali ilumináti a dokonale infiltrovali hnutí New Age, všechny ateistické a komunistické strany, dále protestantismus a všechna východní náboženství.
A touto infiltrací se také jezuitský řád - Tovaryšstvo Ježišovo rozdělil. Vznikly zde dvě hlavní větve tajných supermocných jezuitů, dvě kliky, které jsou dnes dokonce svou představou o uspořádání budoucího světa proti sobě a bojují jedna proti druhé.
Tato roztříštěnost mezi špičkami jezuitů se plně projevuje i v celém oficiálním řádu, jak nám dokazuje i 33. a 34. kongregace řádu tovaryšstva, kde i sám generál Arrupe a pak Kolvenbach vybízí k opětné jednotě jako za časů Ignáce Loyoly: »Podle Ignáce je nejzávažnější překážkou jednoty, která je tolik nezbytná v Kristu našem Pánu pro správné fungování tovaryšstva, příliš velký počet nedostatečně umrtvených jezuitů.« (Z projevu Kolvenbacha na 34. kongregaci).
Paradoxem je, že obě kliky tajných jezuitů sledují stejný cíl - světovou nadvládu jezuitů (Loyolův sen!). Ale rozchází se v cestě, jakou se má světovláda dosáhnout. Jedni to chtějí učinit změnou pozemského uspořádání a druzí to chtějí učinit okultní silou přes zázraky s UFO a přes ovládnutí myšlení lidí. Ti také odmítají spolupracovat ve prospěch těch předchozích. Přesné hranice mezi nimi je však téměř nemožné vystopovat, neboť část okultních jezuitů se přeci jenom částečně na určitých projektech světovlády té první skupiny podílí.
Skupina, která chce dosáhnout světovládu změnou politických systémů se dělí ještě dále na kliku tajných jezuitů převážně z USA a na skupinu převážně z Evropy. Každá má svou vlastní představu a tím se také liší i jejich tajné celosvětové plány. Proto se může každému, kdo se s tím setká, zdát, že tajní jezuité ve skutečnosti nevědí sami, co chtějí, protože si protiřečí. Ale to je veliký omyl. Každá skupina ví dopředu přesně, co chce a ze svého pohledu na budoucí uspořádání světa nesleví ani o trochu. Je zde proto mezi nimi mnoho bojů, mnoho odvetných akcí, mnoho válek, teroristických pomst, útoků apod.
Plány těch skupin, které usilují o světovládu změnou pozemských politických systémů můžeme rozdělit na plány pro blízkou budoucnost a na plány pro vzdálenou budoucnost.
V blízké budoucnosti chce jedna část proevropského jádra tajných jezuitů nadále posilovat pozice bílého papeže a armádních sil NATO v Evropě. Plánují, že prostřednictvím bílého papeže získají funkci Zprostředkovatele světového míru. Dále plánují, že postupně zavedou ve všech západo a východoevropských zemích takové politické systémy, které dovolí uchopit římskokatolické stolici veškerou zákonodárnou moc a dovolí změnit zákony těchto zemí natolik, že se Řím stane nejsilnějším vládcem Evropy - (*Církevní restituce v Česku). Plánují, že v zavedení totální katolizace budou Římu věrné všechny evropské státy a oddané i složky sil NATO. Cílem je nastolit tisícileté evropské a pak celosvětové království římského katolicismu (podle katolické představy o Novém světovém řádu) bez bližší koncepce do vzdálené budoucnosti.

Druhá část proevropského jádra tajných jezuitů však plánuje, že NATO přestane v rámci Evropy fungovat jako papežova vojenská mašinerie, neboť bude tajnou vládou z USA odvoláno a v Evropě zrušeno. Proto tato část tajných jezuitů nesouhlasí se současným posilováním pozic NATO, neboť to odporuje i budoucím plánům černého papeže. Ten pokračuje v proso-větské linii předchozího jezuitského generála Aruppeho v souladu se skutečnými požadavky Nového světového řádu a sleduje tím uchopení vlastní náboženské moci v celé Evropě a svrhnutí bílého papeže. Proto je záměrem těchto proevropských tajných jezuitů usměrňovat dnes politiku tak, aby došlo k oslabení evropských pozic NATO a k posílení ruského bloku. Potřebují, aby se Rusko stalo největší zbrojní a ekonomickou mocností v Evropě, která by poslouchala hlavně evropské jezuitské špičky a prováděla takové vojenské zásahy v Evropě, do kterých se silám NATO nechce nebo nemůže, protože k tomu nemají schválení z USA. Tato druhá část tajných proevropských jezuitů usiluje o to, mít vlastní ozbrojenou armádu přímo v Evropě pod velením ekonomicky silného neamerického státu, kterým ovšem Německo z důvodu veřejnosti a dvou světových válek být už nemůže. Proto plánují křížové tažení Evropou za pomoci vojsk z revolučních států Ruska a Francie.
Jezuitům se podařilo ruské pravoslaví už infiltrovat natolik důkladně, že tuto odnož okultního náboženství mají již pod svojí kontrolou. Proto je také potají připravován konkordát Ruska s Vatikánem a po dosazení nového ruského prezidenta Vatikánem (jeden z uvažovaných kandidátů je také M. Gorbačov i přesto, že má málo volebních preferencí) pak Rusko provede opětné sjednocení do celistvého bloku. Ten bude mít jediný úkol, a to dobýt ruku v ruce s Islámem pro Vatikán a tím i pro jezuity Jeruzalém (Loyolův sen!). Sjednocení Ruska do nových socialistických států bude financovat Vatikán, stejně jako moderní vyzbrojení tohoto nového sovětského bloku.
Do této revoluční armády se mají však podle plánů zapojit postupně i armády všech ostatních provatikánských států, včetně České republiky. Pokud se vybavení vojskem podaří jezuitům zrealizovat dřív, než dojde k odvolání sil NATO, plánují, že se do evropských sil NATO nová armáda krátkodobě zapojí - (Českoslovenští vojáci v záloze proti válce plánované velením NATO).
Pak podle plánů druhé skupiny proevropských tajných jezuitů povede Rusko zformované už do nového politického a ekonomického bloku válku s těmi státy, které budou odporovat jezuitské politice a katolizaci. Bude to nové křížové tažení Evropou, Balkánem a také Středním a Blízkým Východem. NATO, i když je to dítě Vatikánu, totiž jako celek Vatikánu výsostně nepatří a ani v nejbližší době patřit nebude, neboť NATO spravuje a financuje USA. Proto NATO nemůže splnit vizi Říma (a tím i jezuitů) o další křížové válce Evropou, ale tuto „mírovou“ vidinu ochotně provede nový sovětský blok ve spolupráci s vojsky z evropských »křesťanských« národů. Bílému papeži bude zatím dovoleno se všech těchto plánů účastnit, aby měl dojem, že to je on, kdo toto vojsko ovlivňuje a řídí.

Ovšem po splnění úlohy tohoto mezinárodního vojska spustí jezuité určité politické zábrany, které dosud držely nový Ruský blok v moci a zkrátka, aby nedostal chuť na svou vlastní samovládu. Plánují, že tak jako na počátku tohoto století, tak i v blízké budoucnosti tento nový Sovětský stát ochotně slíbí všechno, jen aby dosáhl svého cíle, to je opětné mocenské rozšíření po Evropě. A nyní k tomu znovu dostane náhle příležitost, kterou náležitě využije. Tajní proevropští jezuité plánují, že tento obrovský rudý kolos nejprve nasměrují na Řím a Vatikán, čímž dojde ke zničení papežské moci bílého papeže. Také plánují, že tohoto giganta podpoří k mocenskému vniknutí do samotných Spojených států amerických, kde budou chtít jeho prostřednictvím zlikvidovat světovládné ambice vlády tajných amerických jezuitů.
Plánují tedy, že tento nový rudý monolit bude ve vzdálenější budoucnosti provádět svoji vlastní politiku, Vatikán navždy odstaví stranou a zmocní se všech evropských států a za pomoci tajných jezuitů a také za pomoci oficiální části jezuitského řádu ovládnou území USA, kde rovněž budou jeho prostřednictvím vykonávat svoji vlastní prosovětskou mocenskou politiku.
Ve vzdálené budoucnosti se pak tento rudý světovládce stane nástrojem tajných jezuitů k likvidaci všech náboženských směrů a k vyvraždění všech jeho stoupenců a jeho ateistická politika se podle jejich plánů stane celosvětovým trendem tak, jak to hlásá skutečný Nový světový řád.
Mnohem ucelenější jsou ve svých plánech američtí tajní jezuité. Jakmile se nejbohatší vrstva jezuitů dostala v podobě svobodných zednářů a iluminátů na nejsilnější vládnoucí pozice a vyšvihla se v podobě finančních mocnářů na všechna řídící a nejdůležitější místa ovlivňující komunistické režimy, dále na všechna hlavní místa protestantů a New Age, přijala plán o záhubě evropského římského pohanského systému v podobě římskokatolické církve a začala intenzivně pracovat na realizaci myšlenek New Age a Nového světového řádu. Tito američtí tajní jezuité totiž velmi bedlivě sledují veškeré plány a kroky ohledně budoucí evropské katolizace v čele s bílým papežem a do jisté míry se jí také chtějí účastnit. Ale jejich hlavní zájem, jak to jezuitskému charakteru odpovídá, je ovládnout nejen území USA, ale i celé Evropy a Východu. Předpokládají, že to však narazí na odpor evropské kliky tajných i oficiálních jezuitů, a proto je v jejich plánu odstranění římské papežské stolice jako symbolu stálé ochrany evropské jezuitské »křesťanské« kultury.
I přesto, že oficiální američtí jezuité a část tajných proevropských jezuitů žijících v USA nesouhlasí s likvidací římskokatolické církve a stále ji usilují podporovat, počítají američtí jezuitští mocnáři a jezuitští finanční magnáti ve svém tajném plánu už plně s verzí války, ve které církev a její území - Vatikán i s Římem bude úplně zničen.
Přelévání tajných informací z prostředí jedné kliky tajných jezuitů do druhé se děje neustále, a proto američtí jezuitští experti velmi dobře znají části plánů evropské kliky. Ví, že hodlají podpořit a ekonomicky posílit Rusko, aby provedlo nejen katolickou čistku jako odměnu jezuitům za financování nového zformování, ale aby nakonec proniklo přímo až na území USA a zničilo tam jejich plány.

Americká klika tento plán Evropanů vyhodnotila a rozhodla se podpořit tu část, ve které Rusko nakonec zlikviduje moc bílého papeže, ale plánuje to uspořádat tak, aby Rusové potom působili už jen v rámci Evropy. Naplánovali posílit vesmírný prostor signalizačními, špionážními a obrannými systémy a urychleně vyvinout úplně nový typ zbraní hromadného ničení, který by sílu atomových zbraní zmnohonásobil a předčil. V jejich tajném plánu je dovoleno Rusku vstoupit na území USA krátce před zánikem evropské papežské stolice, aby evropská klika věřila, že se jejich plán naplní přesně tak, jak oni chtějí. Kromě psychologického efektu to bude mít i význam ekonomický, aby bylo při tomto evropském projektu vydáno mnoho financí a tím bude moc evropské kliky omezena.
Americká klika plánuje, že po odčerpání financí přinutí nového ruského obra, aby území USA urychleně opustil a že nezabrání tomu, aby pak vztáhl ruku na Vatikán. Plánuje totiž podpořit nové seskupení ruských ateistickokomunistických států v tom směru, aby se evropské klice jezuitů Rusové znovu vymkli z rukou, jako tomu bylo s mladým Sovětským svazem a aby toto seskupení začalo hrát politiku vlastní rudé moci v jejímž rámci zlikviduje papežskou stolici. Oproti evropské klice však předpokládají, že přitom ateistická mocnost v doprovodu svých evropských satelitů zničí nejen Řím a Vatikán, ale protože se to neobejde bez revolučních zmatků a nakonec i bomb, dojde přitom k úplnému zničení celé Itálie.
Američtí jezuité plánují, že tento válečný konflikt rozzuří ateistického obra natolik, že vtrhne i do budoucí největší pokladnice všech evropských bank a na svého dalšího odvěkého nepřítele, to je na Izrael a že tam bude chtít (tak jako v Itálii) vydrancovat všechno, co se vydrancovat dá. Tento vojenský a politický konflikt ze strany Sovětských ateistických států skončí úplným zpustošením, vyplundrováním a zdevastováním Izraele. Současně existuje předpoklad, že ve své zuřivosti ateistický obr začne vysílat své atomové rakety také směrem na USA, aby se zbavil svého třetího a nejsilnějšího nepřítele - Spojených států amerických.
V plánu těchto amerických jezuitů je proto také atomový zásah proti celému území nového Sovětského svazu, a to z vesmírných prostor, pokud vztáhne ruku na Izrael a začne vystřelovat své rakety na USA. Plánují, že se tím však rozpoutá hotové peklo třetí světové války.
Tito američtí mocnáři a finanční magnáti z řad tajných jezuitů skutečně naplánovali třetí světovou válku, a to s použitím atomových bomb. Plánují politický a vojenský svár mezi Evropou a USA. Proto už naplánovali takovou obranu, aby se válka strhla pouze nad územím Evropy a nepřenesla se na území USA. Při této vysoké mocenské hře bude římskokatolická církev obětována. Tím se zrealizuje dávný sen těchto jezuitských špiček - zbavit se bílého papeže, který moc jezuitského řádu dodnes omezuje, neboť to není přímo černý papež, ale maximálně vždy jen jeho nástroj, kdo oficiálně vládne. Hlavní válečný konflikt - třetí světová válka však vypukne tím, že nové seskupení Ruských států podle jejich plánů vztáhne svou vojenskou ruku na Izrael, se kterým mají USA své záměry.
Američtí ilumináti a nejbohatší magnáti rozhodli, že se musí před budoucím běsněním třetí světové války zachránit a svoji světovládu přenést do Nového Věku a tam si udržet dál své mocné postavení, ovšem již bez omezující moci římskokatolické církve. Jako území své nové vlády proto naplánovali Spojené státy Americké, u kterých předpokládají, že se jim podaří zamezit rozšíření války na americký kontinent a že válka proběhne jen nad Evropou. Naplánovali, že Evropa včetně Ruska, které bude potrestáno Amerikou za vtrhnutí Rusů do Itálie a do Izraele a za zpustošení a vyplenění těchto zemí krátce před válkou, bude třetí světovou válkou úplně zničena, protože podle plánu proběhne za použití atomových bomb.
Postavení USA při tomto konfliktu bylo oproti dřívějším plánům přehodnoceno a označeno jako vítězné. Evropští tajní jezuité si stále myslí, že Rusko nad USA v podobné válce, kterou také jako krajní variantu připouští, zvítězí. Jejich náhled do budoucna však již nyní, na konci 20. století neodpovídá realitě současných poměrů. Naproti tomu u plánů tajných jezuitských špiček - iluminátů a finančních mocnářů a magnátů v USA je už nyní vidět, že jsou propracovány mnohem detailněji a realističtěji a že se skutečně tak plní, neboť nemají žádných překážek u žádné vlády.

Tyto tajné síly se také dohodly, že v Novém Věku po třetí světové válce, tedy ve vzdálenější budoucnosti, dají krátce prostor ještě všem nekatolickým církvím, jejichž pontifikálním předákem se stane přímo černý papež, aby nedošlo k původnímu rozdvojení papežské funkce. Tento protestantský předák neboli protestantský papež (dnes funkce černého papeže) plánuje přinutit všechny protestantské směry k vytvoření přesné kopie celého římskokatolického systému ovšem již s moderními náboženskými náhledy podle New Age a Nového světového pořádku. Bude však usilovat o úplné zachování ducha katolicismu.
I když tajní proevropští jezuité stále ještě fanaticky podporují Vatikán, nejbohatší jezuité světa již naplánovali průběh nového, třetího tisíciletí bez římskokatolické církve. Po poradě s temnými duchovními silami tito mocnáři Nového světového pořádku naplánovali, že protestantské a komunistické směry zůstanou i v Novém Věku, přičemž dali slib, že časem zůstane výhradně jedna jediná, a to ateistická vláda a že všichni protestanté a další náboženské směry budou nakonec vyhlazeny, jakmile bude ateistický systém natolik upevněn, že bude schopen převzít vládu nad všemi státy světa.
V tomto plánu těchto budoucích mocnářů Země neexistuje přeměnění náboženství na ateismus. Nikdo, kdo věří něčemu jinému než materialismu a hmotě nebude smět zůstat před Novým světovým řádem na živu. Po likvidaci všech forem náboženství a hlavně křesťanství pak nastane pravý Nový Věk a bude zaveden Nový světový řád bez jakékoliv formy náboženství. Vládnout pak mají výhradně luciferiáni, neboli nejtajnější a nejužší skupina iluminátů, poslouchající výhradně ďábelské, satanské duchy a majícího satana jako svého jediného krále a pána.
Ovšem také se předpokládá, že současně v té době, to je již v hodně vzdálené budoucnosti, vypukne boj mezi rasami, ve kterém bude snahou úplně vyhladit všechny neevropské a neamerické rasy, to je například Židy, černochy, Číňany, Japonce a zbylé rasy asijských národů, dále všechny ostrovany apod. a jejich území pak osídlit výhradně bílou rasou. Tím se mocnáři podle plánů New Age zbaví mnoha miliard lidí.

 

Plán ovšem počítá i s tvrdým odbojem čínské a japonské rasy i s jejich eventuelním spojením se dohromady se všemi asijskými národy za účelem ovládnutí západní polokoule. V té době se má proto podle plánů očekávat další světová válka, a to mezi USA a Čínou s Japonskem za použití úplně nových, moderních vojenských zbraní a prostředků. I sama římskokatolická církev plánuje Nový světový řád, ovšem po svém způsobu, a to jako úplnou katolizaci celé planety, což znamená nejen uchopení zákonodárné moci v každé zemi, ale i likvidaci všech nekatolických a protestantských církví, které se nebudou chtít s římskokatolickým systémem sloučit dohromady a budou proto postaveny mimo zákon. Ovšem ilumináti a představitelé New Age už dnes ví, že vláda stolice bílého papeže nad světem bude krátká, i když přinese veliké krveprolití dalších nevinných protestantů. Nejmocnější pozemské síly si uvědomují, že mnohem rychlejší uchopení moci na celé planetě bude místo zavedení katolického náboženství (o které je usilováno již plných šestnáct století) naopak jeho válečná likvidace a násilné zavedení ateismu. Tito nejbohatší mocnáři světa rozhodli, že katolizace, i když se podaří, bude proto jen dočasná a bude sloužit hlavně k upevnění komunistickoateistické moci a k odstranění zásadových protestantských církví.
Řád jezuitů již dávno nemá strach a obavu, že zůstane bez své »milované« matky církve o samotě. Již dávno dospěl nejen do naprosté samostatnosti na církvi, ale dokonce i do definitivní převahy nad Vatikánem. Sám papež je ve skutečnosti nejen loutkou v rukou jezuitského řádu, ale dokonce naprostým vězněm při všech svých krocích, řečech, proslovech, kázáních, návštěvách, bohoslužbách, poutích, ceremoniích, oslavách svátků a odpočinků i v soukromém životě.

I když někteří evropští tajní jezuité znají plány nejmocnějších jezuitů Země, přesto se však nevzdávají myšlenky, že se původní plán na katolizaci celého světa přeci jen podaří a je pravdou, že pro nejbližší období má Vatikán podporu jezuitů stále ještě plně zaručenou, neboť plány druhé skupiny tajných jezuitů nebudou naplněny okamžitě úderem roku 2000.“

Toto je stručný výčet informací, čím se zákulisí Říma zabývá. Takové jsou plány jezuitů počítající i s variantou třetí světové války. Ať jde o plány reálné či nereálné, pravdou zůstává, že římskokatolický náboženský systém budoucí světové uspořádání plánuje a že přitom zvažuje mnoho alternativ a variant. Není to nic divného, když si uvědomíme, že podobné plány s budoucí třetí světovou válkou měla vypracované i Varšavská smlouva jako celek a zvlášť potom ještě i Moskva sama a mají je také USA, NATO, Čína, Japonsko a další státy.
Zda se všechny plány jezuitů splní či nikoli záleží výhradně na oficiálních vládách celého světa, které dnes katolicismus a jezuitský řád nejen tolerují, ale přímo respektují. Jak jsme se dozvěděli, je ještě příhodná doba všechna tato budoucí plánovaná zvěrstva a politickou špínu překazit. To ovšem vyžaduje nekompromisní, rozhodné, odvážné a radikální politiky již v současné době. Tedy lidi, jakých není ve světě zrovna mnoho.
Úkol je o to složitější, že už obyčejní jezuité pod přísahou mohou v zájmu „svatého“ cíle podle své mravní zásady zapřít cokoli, tedy i to, že jsou jezuité a členy řádu tovaryšstva. Co lze tedy asi očekávat od vysoce postavených tajných jezuitů, kteří jsou vázáni nejtajnější přísahou zvláštního pověření, přísahou nejpřísnějšího mlčení, přísahou nejvyššího stupně utajení a přísahou nejtajnějšího poslání a jsou tudíž přímými médii duchovních spiritistických sil?


Jestliže vás článek zaujal, tak ho můžete sdílet se svými přáteli na sociálních sítích nebo prostřednictvím emailu.
Sdílet na VK  Sdílet na MeWe  Sdílet na Telegramu  Sdílet na Gabu  Odeslat na Twitter  Sdílet na Facebooku  Sdílet na Parleru  Poslat emailem
Převod článku do PDF


>> Občanské aktivity v ČR

>> Podporujeme

>>>> Google Translate

Archiv

Kalendář
<< říjen >>
<< 2022 >>
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Statistiky

Online: 15
Celkem: 2102518
Měsíc: 13776
Den: 553