Jdi na obsah Jdi na menu

Robert F. Kennedy, Jr. - Vzkaz pro svobodu a naději (2020/CZ titulky)

27. 12. 2020
article preview

Přátelé, nastávající rok 2021 bude jednoznačně ve znamení boje za celosvětová lidská práva. Dále pak za zachování svobody projevu a volného pohybu osob. Bude záležet na každém z nás, jak se těmto problémům postaví a jakou zvolí variantu demokratického odboje. Dějiny nám jednoznačně signalizují, že pokud se podaří podchytit problém v jeho zárodku, tak bude mnohem snazší bránit svá základní lidská práva. Čím bude vyšší procento „probuzených“ lidských bytostí v celosvětovém měřítku, tím budou změny probíhat jednodušeji a bez větších obětí na životech. Základním pravidlem, které se z historického pohledu již tisíce let opakuje, a je v plné režii rodových linií negativních sociálních parazitů, je vytváření politiky strachu, nedostatku, nebezpečí a vylučování z kolektivu. V opačném gardu, tu stojí vzájemná lidská podpora, souhra a spolupráce, a to, v co nejširším možném měřítku. K dosažení kýženého výsledku, ale bude potřeba kompromisních přístupů a řešení. Pokud bude tento „boj“ za lidská práva veden pomocí zbraní, tak přesně splní účel, který je nám negativní stranou prezentován. Stojíme na prahu pochopení a poučení se z historie, že tímto směrem již cesta nevede a nemá žádný smysl. V tomto demokratickém „boji“ je především potřeba si zachovat lidskou důstojnost a nesnižovat se k činům, které jsou vlastní zvířecí říši. Za pomoci právních opatření lze dosáhnout mnohem účinnějších prostředků při obraně lidských práv a svobod. Pokusme se informovat a apelovat na ty, kteří mají možnost rozhodovat právní cestou o našich životech. Snažme se jim podrobněji nastínit možný negativní vývoj, který bez jejich právních zásahů, může již v nedaleké budoucnosti nastat na planetě Zemi. Existuje velké procento vzdělaných obhájců práva, kteří nemají dostatek relevantních informací, a tudíž neregistrují připravované změny zákonů, které se budou úzce vázat na základní lidská práva a svobody.

Přátelé, dnes jsem si na úvod dovolil pronést pár mých úvah a myšlenek, které se vážou k podstatě dnešního příspěvku. Přijměte tedy srdečné pozvání ke sledování, či četbě veřejného proslovu Roberta F. Kennedy, Jr., který se uskutečnil v listopadu roku 2020. Na závěr bych Vám všem popřál klidné svátky vánoční a mnoho štěstí, zdraví, klidu a inspirace do následujícího roku 2021. S pozdravem Jan B.

Video: Robert F. Kennedy, Jr. - Vzkaz pro svobodu a naději (2020/CZ titulky)

 Robert F. Kennedy, Jr. - Vzkaz pro svobodu a naději

Přepis videa:

Ahoj všichni, tady Robert F. Kennedy, Jr. Mám velkou radost z této příležitosti, mluvit s tisíci občany v 15 zemích na všech kontinentech světa, kteří se dnes spojili, aby demonstrovali proti tomuto převratu velkých datových firem, telekomunikačních firem, technologických firem, ropných a chemických firem, tímto globálním kartelem veřejného zdravotnictví, který vede Bill Gates a WHO, který má nyní hodnotu dvou bilionů dolarů a chce zvětšit svoje bohatství a moc nad našimi životy, našimi svobodami, který chce rozvrátit naše demokracie a chce zničit naši suverenitu a kontrolu nad našimi životy a zdravím našich dětí.

Chci vám připomenout…. těm, kteří nejste Američani… připomenout něco, co se učí každé dítě o americké historii. Během velké hospodářské krize, Franklin Roosevelt, který byl jeden z nejlepších prezidentů v americké historii, řekl americkému lidu: „To jediné, čeho se musíme bát, je samotný strach.” Vyrůstáme s tím, ale lidé ve skutečnosti nechápou, co to znamená. Bylo to ale velmi hluboké varování od Roosevelta. Protože viděl, co hospodářská krize způsobuje ve východní Evropě, v Itálii, Německu a Španělsku. Kvůli této krizi se lidé uchylovali k fašismu. Ve východních zemích se kvůli stejné krizi obyvatelé a vlády uchylovali ke komunismu, a také způsobovala kolaps vlád po celém světě. V naší zemi, Spojených státech, je pro lidi těžké, si dnes vzpomenout, že téměř třetina lidí v naší zemi byla naprosto zklamaná kapitalismem a chtěla se uchýlit ke komunismu. A další třetina se chtěla uchýlit k fašismu.

Franklin Roosevelt chtěl zachovat naši zemi pro demokracii, pro kapitalismus volného trhu, pro občanská práva a k zachování naší Ústavy. Uvědomil si, že zbraň autoritářského vládnutí bude strach. Když jsem před pár týdny mluvil v Berlíně, připomenul jsem Němcům velmi slavný příběh, ke kterému došlo během norimberských procesů po 2. světové válce, kdy Hitlerův nejbližší plukovník a šéf Luftwaffe, Hermann Göring, byl jedním ze žalobců dotázán:

„Jak jste přesvědčil Němce… Němci jsou jedni z nejvzdělanějších lidí na světě a byli jedni z nejtolerantnějších lidí na světě. Výmarská republika byla jedna z nejsilnějších demokracií na světě… jak jste z těchto lidi, kteří byli tak vzdělaní, a tak probuzení a tak tolerantní, udělal poslušné otroky, kteří páchali jedny z nejhroznějších krutostí v lidské historii?” Göring odpověděl: „To je prosté…” Můžete si jeho citát vyhledat, a udělejte to.

Řekl: „… funguje to nejen za fašistické vlády, ale funguje to v demokracii, monarchii, komunismu, za jakékoliv vlády. Práce vlády je vyvolat v lidech strach, a pokud je dokážete ve strachu udržet, můžete je přesvědčit, aby udělali cokoliv, co chcete, a stanou se z nich ovce.” Naomi Klein napsal známou knihu, kterou bychom si všichni měli přečíst, a jmenuje se „Disaster Capitalism”.

Tato kniha líčí historickou chronologii všech časů během americké historie a historie světa, během velké hospodářské krize, a během finančního kolapsu v roce 2008, a např. během finančního kolapsu v Chile v roce 1973, během bombového útoku na Světové obchodní centrum na tomto všem ukazuje, že autoritářské prvky ve společnosti, a velké korporace, bohatí plutokratové a oligarchové, bohaté rodiny a jedinci, využívají krize, aby přesunuli bohatství nahoru ke zničení střední třídy v těch zemích a uvalili totalitní vládu. Je samozřejmě pochopitelné, že lidé, kteří jsou zvyklí si volit svoji vládu, nebudou hlasovat pro zákony, které dělají bohaté lidi bohatšími a dávají korporacím ještě více moci nad jejich životy, které omezují demokracii a občanská práva.

Tohle nejsou dobré nástroje pro populismus. Aby transformovali vládu, aby odměnila bohaté ještě větším bohatstvím, lidé, kteří toho chtějí docílit – velké korporace, které chtějí takovou změnu – musí odstranit občanská práva. První občanské právo, u kterého začnou, je svoboda projevu. Potřebují uvalit cenzuru, protože svoboda projevu je nejdůležitější právo.

V naší zemi jsme svobodu projevu dali jako první dodatek v naší Ústavě, protože všechna ostatní práva na něm závisí. Pokud vláda může skrývat, co dělá, může jí projít cokoliv, co chce. Pokud vám korporace může lhát, a tajit informace, pokud v demokracii není žádná transparentnost, není to žádná demokracie. Pokud se chcete zbavit ostatních práv, jako svoboda shromažďování se, které nyní využíváte, někteří ho využíváte pod velkým rizikem.

Někteří z vás budou trpět… někteří z vás budete zatčeni. Někteří z vás budete zraněni. Ale je to základní právo: právo na svobodu projevu, právo na soudní proces, právo na svobodu vyznání, právo na soukromí, právo na to, mít vlády, které vás nešpehují a neshromažďují vaše informace. Všechna ta ostatní práva lze podkopat jen tehdy, pokud začnou uvalovat cenzuru. Tím, že budou schopni umlčovat lidi, kteří chtějí mluvit.

Převrat, se kterým dnes bojujeme, je převrat, který začíná se spiknutím mezi vládními agenturami a velkými technologickými společnostmi, těmi miliardáři ze Silicon Valley jako Zuckerberg a Bill Gates, a lidmi, kteří řídí Google, Facebook, Pinterest a ostatní korporace ze Silicon Valley, které jsou součástí tohoto spiknutí, aby se ujistili, že nemůžeme projevit svoje námitky. Nemůžeme říkat špatné věci o farmaceutických produktech. Nemůžeme zpochybňovat vládní postupy, která nám nedávají smysl. A něco málo řeknu k těm vládním postupům.

Zaprvé: Nejsem konspirační teoretik. Řídím se fakty.

Nevím, jestli virus COVID byl uměle vytvořen v laboratoři ve Wuhanu. Je spousta důkazů, že byl. Ale ne dostatek důkazů na to, abych řekl, že je to fakt. Ale moje otázka je: Proč na to neznáme odpověď? Proč tu otázku nikdo nepokládá Tonymu Faucimu? Proč prezident Trump nespustil vyšetřování? Nebo prezident Xi Jinping nebo prezidentové ostatních zemí? Zjistit, odkud tohle přišlo? Protože to musíme vědět… tohle je nejhorší pohroma v historii.

A nikoho nezajímá, odkud tento virus vlastně přišel? Víme, že nepřišel z trhu ve Wuhanu. Byl to vymyšlený příběh, který není založen na faktech. Máme držitele Nobelové ceny, máme velké instituce, a vyšetřovací agentury, a prokurátorské agentury, které říkají: „Podle nás to přišlo z laboratoře ve Wuhanu a myslíme si, že to mohlo vzniknout ze studií, které financoval Bill Gates a Tony Fauci.” Nevím, jestli je to pravda. Ale proč se na to naši vládní pracovníci neptají jako na tu hlavní otázku?

Proč, než aby posílali policii k potlačení disidentů, neposílají policii, aby vyslechla lidi, kteří mohou znát odpověď na tu otázku? Je spousta dalších otázek, ke kterým bych rád znal odpověď. Otázky ohledně roušek. Jsem ochoten přijmout, pokud roušky fungují, tak je budu nosit. Pokud ochrání druhé lidi, tak je chci nosit. Ale studie, které jsem viděl, naznačují, že roušky nefungují v ochraně proti přenosu virů.

Některé říkají, že mohou fungovat v rámci omezených podmínek.

To, co nechci, aby se mi říkalo, je: „Roušky fungují, musíte je nosit, a neptejte se na žádné otázky.” Většina Američanů a většina lidí na této planetě- chceme vedení, ale nechceme šikanu. Jsme schopní poznat rozdíl mezi šikanou a vedením. Chceme znát pravdu o hydroxychloroquinu.

Chceme vědět, proč utrácíme 18 miliard dolarů za vakcíny, a pouze 1,4 miliardy dolarů za léky? Jaký to dává smysl? Je spousta dalších otázek, na které v demokracii máme právo, aby byly zodpovězeny, aniž bychom byli označováni za konspirační teoretiky. Aniž bychom byli očerňováni za to, že jsme „bezohlední” nebo „špatní občané”.

Všichni, kteří jsou součástí těchto demonstrací, jsou lidé, kteří se snaží být dobrými občany. Dovolte mi říct, co musíme udělat, abychom tuto bitvu vyhráli. Vyhrajeme ji jedině s demokracií. Musíme bojovat, abychom si svoji demokracii vzali zpět, znovu získali naši demokracii od těchto padouchů, kteří nám ji kradou. Lidé, kteří na této karanténě nejvíce vydělávají, jsou stejní lidé, kteří cenzurují kritiku karantény.

Kdo se stává nejbohatší? Jeffrey Bezos, který vydělal 83 miliard dolarů.

Vlastní Amazon a cenzuruje knihy, které kritizují karanténu. Zuckerberg, který vlastní Facebook, který během této karantény vydělal desítky miliard dolarů, který cenzuruje informace, které kritizují karanténu.

Cenzuruje můj Instagram. Cenzuruje můj Facebook. Moje stránka na Twitteru je také cenzurována. Všichni tito lidé jsou lidé, kteří na karanténě vydělávají miliardy dolarů. Chci vědět odpověď na prostou otázku: Je karanténa skutečně efektivní? V minulosti jsme zažili spoustu pandemií. V roce 1969 jsme měli pandemii hongkongské chřipky, která v USA zabila 100 tisíc lidí. To odpovídá 200 tisícům lidí dneska.

To je stejné množství lidí, které zabil koronavirus. Měli jsme tehdy lockdown? Ne. Nosili jsme roušky? Ne. Jeli jsme na Woodstock. Jeli jsme na demokratický kongres v Chicagu, kde byly velké davy lidí. Nikomu se neříkalo, aby se zavřeli doma, nevídali se s přáteli, a nosili roušky, a nevycházeli z domu, a aby uzavřeli svůj podnik, a aby každý podnik v zemi zbankrotoval. Minulý rok na světě zemřelo 1,6 milionů lidí na tuberkulózu. Každý rok nám umírá 1,6 milionů lidí na tuberkulózu. Nenosíme roušky. Nemáme lockdown. Jaký je rozdíl mezi tuberkulózou a koronavirem? Tuberkulóza má vakcínu.

A vakcína stojí kolem 3 dolarů (65 Kč). A to je důvod, proč nemáme lockdown kvůli tuberkulóze. Protože nikdo nevydělává 39 dolarů za vakcínu, nebo 300 dolarů za vakcínu, tak jak firmy Moderna, AstraZeneca a Johnson & Johnson vydělávají na této katastrofě. To je jediný důvod, který mě napadá. Budu rád, když mi někdo řekne, že je za tím jiný důvod. Poslechněme si ho. Neumlčujte mě. Neříkejte mi, že nemohu debatovat. Zde je, co musíme udělat.

Musíme udělat přesně to, co dnes děláte. Musíme vyjít do ulic a musíme držet pohromadě. To, co padouši a mizerové jako Mark Zuckerburg, Jeffrey Bezos, Bill Gates a Tony Fauci chtějí, je, abychom mezi sebou bojovali. Chtějí, aby černoši bojovali s bělochy. Chtějí, aby republikáni bojovali proti demokratům.

Chtějí všechny polarizovat a rozdělit, protože ví, že když se všichni spojíme, začneme si pokládat otázky, a to jsou otázky, na které nedokážou odpovědět. „Proč bohatnete?” „A proč my chudneme?” „A jaký je rozdíl mezi tuberkulózou a koronavirem?” „A proč nenosíme roušky kvůli tuberkulóze, ale nosíme je kvůli koronaviru?” „A odkud se to vše vzalo?”

Všechny ty otázky, na které si zasloužíme odpověď, ale nedostáváme je. Musíme držet pohromadě. Pokud jste republikán nebo demokrat, přestaňte o tom mluvit. Přestaňte se tak ztotožňovat. Nepřítel jsou velké technologické firmy, datové firmy, ropné firmy, farmaceutické firmy, medicínský kartel, vládní totalitní prvky, které se nás snaží utlačovat, které se nám snaží vzít naše svobody, naši demokracii, naši svobodu myšlení, naši svobodu projevu, naši svobodu shromažďování se, a všechny svobody, které lidstvu dávají důstojnost. Poslední věc, kterou všichni z nás musí udělat, je to, že musíme být dobře informovaní.

Jedna z věcí, kterou vám chci dnes oznámit, je ta, že moje organizace Children’s Health Defense s pomocí spousty z vás, kteří jsou v těchto davech, spouští deník, který vám bude dodávat informace. Budeme vás informovat o nejnovějších vědeckých poznatcích, vezmeme všechny informace, které se cenzurují, a budeme je publikovat u sebe. Ty informace vám budou chodit každý den. Pokud uvidíte něco, co se cenzuruje, chceme o tom slyšet, protože to chceme publikovat. Budeme nepřátelé cenzury. Budeme útočištěm. A budeme vítat debatu. Zajistíme, aby to byla zdvořilá debata a budeme lidi pobízet, aby byli politicky neutrální. Ale umožníme lidem komentovat a mít odlišný názor než je ten náš.

Nebojíme se debaty tak jako farmaceutické společnosti, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeffrey Bezos a Tony Fauci, kteří se bojí debaty. My debatu vítáme. Pokud máte jiný názor než já, chci ho slyšet, a chci vidět vaše vědecké poznatky. Chci, aby veřejnost slyšela, jak o tom mluvíme a diskutujeme, protože volný proud informací, debata, je jediná věc, která umožní vládám přijít s racionálními postupy, v rámci kterých sebeovládání bude ve skutečnosti fungovat.

Jste v předních liniích nejdůležitější bitvy v historii. Je to bitva za záchranu demokracie, lidské svobody a důstojnosti před tímto totalitním kartelem, který se nás snaží současně v každé zemi na světě okrást o práva, se kterými se rodí každý člověk. Děkuji za vaši odvahu, děkuji za vaše odhodlání a děkuji za vaše bratrství. Mohu vám přísahat: Zemřu ve stoje, v boji bok po boku s vámi všemi, abych se ujistil, že tato práva získáme zpět a zachováme je pro naše děti. Uvidím se s vámi všemi na bojišti. Děkuji.

Překlad a zdroj: www.otevrisvoumysl.cz


Jestliže vás článek zaujal, tak ho můžete sdílet se svými přáteli na sociálních sítích nebo prostřednictvím emailu.
Sdílet na VK  Sdílet na MeWe  Sdílet na Telegramu  Sdílet na Gabu  Odeslat na Twitter  Sdílet na Facebooku  Sdílet na Parleru  Poslat emailem
Převod článku do PDF


Komentáře

Buďte prosím tolerantní k názorům ostatních diskutujících. Každý má právo na své svobodné vyjádření v rámci slušné debaty. Děkujeme.

Zásady a možnost zásahu do veřejné diskuze provozované na internetovém portálu Kanal 22 se především řídí podle (§ 403) tj. podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, (§ 404) tj. projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka, (§ 405) tj. popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia, (§ 191) a (§ 192) tj. jakéhokoliv šíření a propagaci materiálů s obsahem dětské pornografie apd., dále pak podle Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Přidat komentář

Přehled komentářů

Virus a sociální sítě

(Vap, 26. 1. 2021 0:59)

Co se týká COVIDu.Jedna podivnost je, že nikdy nic a najednou v roce 2020 je tady pandemie.Další podivnost, že média, jak vidno, si na tom dost zakládají, otravují s tim přespříliš lidi už skoro rok.Často v této souvislosti neustále předhazují rozcuchaného profesora, který též naštval spoustu lidí, pozérské fotky, jak tento profesor drží výstražně nůž, ono to má zřejmě působit strašidelně.Ovšem nemohu si pomoct, ale pohled na toho profesora ve mě způsobuje spíš jakousi vnitřní zlost, což se mi běžně u lidí nestává.A co se týká sociálních sítí, třeba Facebooku naletělo na špek spousta lidí, nejspíš mají potřebu vyzvonit světu svoje soukromí.Pokud se tam někdo zaregistruje pod pravým jménem, dost riskuje, například to, že si ho můžou najít lidé s kterými měl někdy v minulosti konflikty, nebo bývalí spolužáci, s kterými nevycházel nebo osoby, o které nestojí.Tyto sociální sítě jsou ve skutečnosti sběrna názorů lidí a proto, kdo má pud sebezáchovy a má tam profil, tak tam o sobě moc nenapíše.Žijeme v divoké době, kdy říct svůj skutečný názor podepsaný jménem a bydlištěm je někdy docela risk.Na případný konflikt s oponentem spoluobčanem bitkařem to naprosto stačí.Já měl poloanonymní profil s fotkama kdysi na lidech několik let a vůbec nic mi to do života nepřineslo, jenom časté hádky s hlupáky, prolhanci a gaslightery na diskuzích.Doposud si nejsem jist, zda to byli lidé a nebo programovaný roboti.Já člověk, jenž nemá rád konflikty a přesto se mi povedlo se dokrve zhádat, takže to dost vypovídá o tom, co tam bylo za lidi.Jinak pavlačový babky s tím, že svět spěje někam, měly vždy zaručenou pravdu.

Právo?

(Mariana, 31. 12. 2020 19:06)

Pana Kennedyho aktivně sleduji, nicméně jeho víru v právo nesdílím. Dnes jsme svědky toho, jak je právo ohýbáno a také ve jménu ochrany zdraví překračováno. Jedinou cestu vidím v probuzení každého jednoho z nás. V uvědomění si a procítění v každé buňce, že nejsme jedno malé já, ale nekonečné, neohraničené Vědomí se všemi možnostmi, opuštění strachů a rozhodnutí pro vibraci Lásky. Zde je totiž ukryta ta největší síla. Je načase vzít si svou sílu zpět!

Re: Právo?

(richard Anto, 2. 1. 2021 1:55)

ta ti jeblo nie si to pozri este raz a pocuvaj alebo citaj poriadne ma len pravdu je vela dalsich chodob a spomenul len jednu na kolko chorob denne umiera kopec ludi aj chorby z minulosti tiez kolko ludi pomrelo kopa ludi v dnesnej dobe ma covid len kvoli tomu ze si vecer sadnu na rdel pred tv a sleduju spravy keby zijeme v dobe keby rano ides na pole a tam si do vecera ako moja babka kde mali v dedine jeden televizor ver ze nevies o ziadnej korone vydrbanej a co ze umrie 30 ludi ked som bol decko denno denne bola kazdu zimu chripka lebo sme z 31 deciek z triedy dosli na vyucovanie 5 ta chripka bola urcite horsia ako kovid a verim ze na nu tiez ludia umierali len sme boli deti boli sme zdravsi imunnejsi dnesne deti ovladaju tablet lepsie ako ja sedia na zadku hraju sa hry ja som hru poznal vonku korcule sanky gulovacka snehuliak zametanie snehu s pred baraku a kto umiera dnes umieraju deti ? umieraju starsi ludia a ze umru z domova dochodcov? a co ? maju tam jeden televizor a ked zapocuju virus umieranie tak este ho nemaju a umru na covidd za vsetko si moze clovek sam lebo len tupo cumi do tej telky keby v spravach hovoria kazdy slovak ma na ucte pol miliona tak za ten rok co pozerate denno denne spravy tak uz by sme boli najbohatsia krajina pocuvajte spravy a budete ovce je mi az na grc ked dojdem k rodicom a oni nic ine len spravy ked niekto povie pravdu je to haox co vam jebe ved normalne zacnite zit nezite v strachu z medii nepozerajte spravy a vsetko bude ok a podnikatelia je mi vas luto ... ten lokdan lokdan lokdan vas vsetkych znici ale to je zamer a zamer je nas aj vsetkych popichat vakcinami na ktorych sa len zaraba a vela stastia s latkou ktoru nikto neschvalil a nik nevie co to je necumte na spravy ako dementi co vam uz na cisto jebeeeeeee???????

Re: Re: Právo?

(zasa ja 1:55, 2. 1. 2021 2:00)

komentar neni cely tak vyzera ako uplna kktina asi to niekto nechcel zverejnit a pisat to 2 krat nejdem jbm nato ovce vacsinou sa dlhy komentar nedopise do konca nie od zaciatku hlavne ze musim odkliknut ze niesom robot a kto to akoze pise ked musim odskrknut policka z taxikom more vysavac to pise alebo mixer na ovocie jezis kde to zijeme a p.s. niesom robot nepozeraj telku nepocuvaj radio nesleduj spravy radsej sa chod von prejst bez ruska a neumres na kovid 19 ci 20 ci jake to ma dpce cislo ... sicko dobre do noveho kroku ludia

>> Občanské aktivity v ČR

>> Podporujeme

>>>> Google Translate

Archiv

Kalendář
<< červenec >>
<< 2022 >>
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statistiky

Online: 14
Celkem: 2055242
Měsíc: 20371
Den: 682