Jdi na obsah Jdi na menu

The Great Reset - Transhumanistická ďáblova bible

19. 11. 2021
article preview

Přátelé, dnešní článek na Kanal 22 by měl svým způsobem posloužit široké občanské veřejnosti, a to z důvodů pochopení souvislostí, které se skrývají za projektem C-19 a The Great Reset. Již v dřívějších článcích jsem se tomuto tématu věnoval např. (zde) a (zde). Jelikož doba pokročila, tak je v tuto chvíli možné charakterizovat kroky a události, které budou s největší pravděpodobností následovat, a to především za předpokladu, že se celosvětová občanská veřejnost nepostaví za svá práva a svobody. V tomto článku jsem se snažil postupovat chronologicky a vycházel jsem především z informací, které jsou veřejně dostupné, a tudíž k dispozici každému z nás. Jedná se především o informace, které se úzce vážou s Agendou 21/2030 (OSN) a soukromou lobbistickou společností, která nese název: Světové ekonomické fórum (WEF), potažmo jejího zakladatele Klause Schwaba. Rád bych v tuto chvíli znovu zdůraznil, že lidé, kteří stojí za těmito projekty, jsou jen vykonavateli „velkého tyranského díla“, potažmo, zprostředkovateli zavádění nového světového řádu (NWO). Smyslem tohoto článku je upozornit na nebezpečí, které se postupně celosvětově zhmotňuje a nabírá předem stanovené cíle. Co je však mnohem důležitější, že článek nastiňuje i možné obranné mechanismy občanské společnosti, které mohou tento nastupující techno-totalitní režim zbrzdit, popřípadě ho celkově zastavit. S pozdravem a přáním dobrého dne Vás zdraví Jan B.

Krize C-19 je spouštěčem globálního státního převratu monumentálních rozměrů. Nastupuje nová éra s novým mezinárodním ekonomickým řádem (NWO), který hrozí, že zcela zruší lidské svobody. Tyrani se nyní chopili moci, aby nás prostřednictvím nového techno-totalitního plánu Velkého resetování (The Great Reset) nuceně nasměrovali do „klimaticky inteligentního“ a „zdravého“ světa.

Dne 13. června 2019 podepsali ředitel Světového ekonomického fóra Klaus Schwab a generální tajemník OSN António Guterres partnerství mezi oběma organizacemi. Stalo se tak bez větší pozornosti médií, přestože to mělo pro lidstvo pobuřující důsledky. V zásadě to znamená, že moc nad našimi životy byla jedním škrtem pera předána globálním korporacím a jejich vlastníkům.

Dohoda zahrnuje šest oblastí, na které se zaměřuje:

 1. Financování Agendy OSN 2030
 2. Změna klimatu
 3. Zdraví
 4. Digitální spolupráce
 5. Rovnost pohlaví a „osvobození žen“
 6. Vzdělávání a rozvoj dovedností

Účelem partnerství je urychlit plnění agendy udržitelného rozvoje OSN a 17 globálních cílů.

(Klaus Schwab)
„Splnění cílů udržitelného rozvoje je pro budoucnost lidstva zásadní. Světové ekonomické fórum je odhodláno toto úsilí podporovat a spolupracovat s Organizací spojených národů na budování prosperující a spravedlivější budoucnosti.“

V dohodě se rovněž uvádí, že čtvrtá průmyslová revoluce (Průmysl 4.0) Světového ekonomického fóra je důležitou součástí provádění agendy. Digitalizace je považována za klíčovou. O několik měsíců později, během setkání v Davosu v lednu 2020, se to stalo zcela zřejmým díky zveřejnění zprávy Unlocking Technology for the Global Goals. To znamená, že velké technologické společnosti (které jsou součástí pracovních skupin Světového ekonomického fóra) mají vyřešit problémy světa pomocí umělé inteligence, satelitů, dronů a internetu věcí a syntetických potravin.

11. března je díky akci „Coronavirus“ vyhlášena Světovou zdravotnickou organizací (WHO) pandemie. Světovému ekonomickému fóru (WEF) se díky této naplánované akci, otevřela příležitost zrychlit proces pro zavedení nového světového řádu (NWO). Již v roce 2006 se první zpráva WEF zabývala globálními riziky a opatřeními, která by byla nutná v případě pandemie (některá doporučení byla ověřena v roce 2009 v souvislosti s prasečí chřipkou). Poté pracovní skupiny pokračovaly v práci. Rockefellerova nadace vydala v roce 2010 publikaci Scénáře budoucnosti technologií a mezinárodního rozvoje, v níž byl scénář budoucího uzavření popsán téměř prorocky.

(Rockefeller – Lockstep 2010)
„V roce 2012 vypukne pandemie, kterou svět nepoznal. Na rozdíl od viru H1N1 z roku 2009 byl tento nový kmen chřipky extrémně smrtící. Virus infikuje téměř 20 procent světové populace a zabije 8 milionů lidí za pouhých sedm měsíců…“
„Pandemie bude mít smrtící dopad na ekonomiku: mezinárodní mobilita lidí i zboží se zastaví, oslabí průmyslová odvětví, jako je cestovní ruch a rozbije globální dodavatelské řetězce. Dokonce i ty lokální, obvykle rušné obchody a kancelářské budovy, zůstanou měsíce prázdné, bez zaměstnanců i zákazníků.”
„Během pandemie političtí vůdci na celém světě posílí svou moc a zavedou neprodyšná pravidla a omezení – od povinného nošení obličejových masek a roušek – po kontrolu tělesné teploty u vstupů do veřejných prostor, jako jsou vlakové stanice a supermarkety.”
“Až pandemie zmizí, autoritativní kontrola a dohled nad občany a jejich činnostmi zůstane a dokonce zesílí. Záminkou bude ochrana před šířením další pandemie a mezinárodního terorismu, hrozba ekologické krize a rostoucí chudoba – vůdci na celém světě pevněji uchopí moc.“

(David Rockefeller)
„Vše co potřebujeme je správná větší krizová situace a národy pak přijmou Nový světový řád.“

(Klaus Schwab)
„Mnoho z nás přemýšlí, kdy se věci vrátí k normálu. Krátká odpověď je: Nikdy!
Nic se nikdy nevrátí ke zničenému pocitu normálnosti, který vládl před krizí, protože pandemie C-19 představuje zásadní inflexní bod v naší globální trajektorii. Někteří analytici tomu říkají Velké rozdvojení, jiní poukazují na hlubokou krizi biblických rozměrů, ale podstata zůstává stejná: Svět, jak jsme ho znali v prvních měsících roku 2020, již neexistuje a je rozpuštěn v kontextu pandemie.“ Great Reset je tady!

Rok předtím, než virus začal infikovat svět, zveřejnilo Světové ekonomické fórum zprávu Outbreak Readiness and Business Impact - Protecting Lives and Livelihoods across the Global Economy. Komplexní přípravy byly téměř hotové. V říjnu 2019 proběhla generální zkouška s cvičením Event 201 (za účasti zainteresovaných stran, jako je Světové ekonomické fórum, Nadace Billa a Melindy Gatesových a John Hopkins University).

Video: Event 201: Corona-Pandemie vom Reissbrett - was bisher übersehen wurde


 

Velký reset
Po několika měsících „přijímání“ extrémních opatření v různých společnostech a současném zavádění autoritářských kontrolních pravidel pro celý svět, vystoupili 3. června Klaus Schwab a António Guterres (mimo jiné spolu s princem Charlesem) a nabídli řešení všech problémů - Velký reset.

Společnost Schwab oznámila, že:
„Krize COVID 19 nám ukázala, že naše staré systémy nejsou přizpůsobeny 21. století. Poukázala na zásadní nedostatek sociální soudržnosti, spravedlnosti, začlenění a rovnosti. Nyní nastal historický okamžik nejen pro boj s aktuálním virem, ale také pro transformaci systému v souladu s potřebami, které vyvstaly v souvislosti s C-19. Máme možnost zůstat pasivní, což povede k posílení mnoha trendů, které dnes vidíme. Polarizace, nacionalismus, rasismus a nakonec rostoucí sociální nepokoje s konflikty. Máme však jinou možnost, můžeme vypracovat novou společenskou smlouvu, která bude integrovat především další generace. Můžeme změnit své chování tak, abychom byli opět v souladu s přírodou, a můžeme se přesvědčit, že nové technologie čtvrté průmyslové revoluce jsou využívány tím nejlepším způsobem, aby pro nás vytvořily lepší život.“

Světové ekonomické fórum vydalo 9. července 2020 knihu COVID-19: The Great Reset, která vysvětluje myšlenky Klause Schwaba a spoluautora Thierryho Mallereta (vedoucího globální sítě rizik Světového ekonomického fóra). Kniha je rozdělena do tří hlavních kapitol a jejím cílem je porozumět budoucnosti, která nás čeká.

Makroreset - analyzuje dopad na ekonomiku, společnost, geopolitiku a technologie.
Mikroreset - analyzuje důsledky pro průmyslová odvětví a společnosti.
Individuální reset - diskutuje o důsledcích na individuální úrovni.

Podle autorů stojíme před volbou. Jedna cesta nás povede k lepšímu světu: k větší inkluzivitě, rovnosti a úctě k Matce Zemi. Druhá cesta nás zavede do světa připomínajícího ten předchozí - ale horšího a s neustále se opakujícími nepříjemnými překvapeními. Vyhrožují, že nás budou šikanovat, dokud se nepodvolíme a nepřijmeme jejich techno-utopickou vizi světa (Transhumanismus).

Makroreset
Geopolitické obnovení

COVID-19 připomněl světu, že největší problémy jsou ze své podstaty globální (klima, pandemie, terorismus, mezinárodní obchod). Globální organizace však nejsou dostatečně vybaveny a chybí jim účinné vedení. Podle autorů nebyl současný systém schopen řešit krizi C-19, ale vyznačoval se nekoordinovanými kroky na národní úrovni. Podle autorů to ukazuje na potřebu efektivnějšího a lépe koordinovaného vedení a na to, že nacionalismus nás může pouze zmást.

Podle Schwaba a Mallereta se svět stane nebezpečnějším a chudším místem, pokud nevytvoříme globální instituce. Bez toho nelze globální ekonomiku restartovat. Není těžké předpokládat, že Světové ekonomické fórum by chtělo být pověřeno tímto vedením, jak ukazuje jeho partnerství s OSN. Zdá se, že nadcházející roky budou velmi obtížné. Je to chaos, který má předcházet řádu.

Environmentální reset
Podle autorů poukazují pandemie i změna klimatu/kolaps ekosystému na složitou souhru člověka a přírody. Tvrdí, že COVID-19 dává světu ochutnat, co znamená klimatická krize a zhroucení ekosystému v plném rozsahu pro ekonomiku, geopolitiku, sociální otázky a technologický rozvoj. Společným znakem těchto krizí je také to, že mají globální dopad a mohou být vyřešeny pouze prostřednictvím globální koordinace.

Jeden z rozdílů spočívá v tom, že pandemie vyžadují okamžitá opatření, jejichž výsledek je rychle zřejmý, zatímco změna klimatu není vnímána jako stejně významná, a proto se jí věnuje menší pozornost. Během pandemie většina akceptuje povinná opatření, zatímco v případě změny klimatu, kde lze vědecké důkazy zpochybnit, se brání omezením v životních volbách.
Kniha poukazuje na studie, v nichž jsou pandemie jako COVID-19 spojeny s vlivem člověka na životní prostředí. Jako obvykle za to můžeme my lidé a jisté zklamání vyvolává fakt, že se emise oxidu uhličitého během výluky snížily pouze o 8 %. Z toho vyplývá, že je nutná radikální změna energetických systémů, stejně jako strukturální změna našich spotřebních vzorců. Je otázkou, zda se tato omezení vztahují i na Schwaba a jeho přátele v „politbyru“.

Předpokládá se, že pandemie bude několik let (2020-2025) dominovat politice a hrozí, že práce v oblasti klimatu se stane méně naléhavou. Schwab (spolu se svými spojenci) se tomu chce vyhnout a místo toho vidí, jak krize COVID-19 může otevřít příležitosti k zavedení jejich „životaschopné“ politiky v oblasti klimatu. Vlády a podniky jsou v tomto scénáři povzbuzovány k tomu, aby učinily „správné rozhodnutí“, protože velká část obyvatelstva si tak vytváří nové sociální vědomí, že je možný jiný způsob života. Důvodem je úspěšně formovaný aktivismus.

Protože pro vlády může být lákavé vrátit se ke starým pořádkům, je třeba využít čtyři klíčové oblasti, aby se vývoj ubíral „správným“ směrem.

 1. Osvícené vedení - vůdci, kteří stojí v první linii boje proti změně klimatu způsobené člověkem (kniha poukazuje například na prince Charlese).
 2. Povědomí o rizicích - Pozornost, kterou v nás COVID-19 probudil k vzájemným závislostem a důsledkům neposlouchání vědecké expertízy, zvýšila povědomí.
 3. Změny v chování - pandemie nás přiměla změnit naše cestovní a spotřební návyky a tím si osvojit „ekologičtější“ životní styl.
 4. Aktivismus – C-19 inspiroval ke změně a vytvořil nové strategie sociálního aktivismu. Klimatičtí aktivisté, kteří během výluky zaznamenali snížení znečištění ovzduší, zdvojnásobí svůj tlak na společnosti a investory.

Komplexní Zelená dohoda Evropské komise s plánem investovat bilion eur do snižování emisí a zavádění oběhového hospodářství poslouží jako nejpádnější příklad toho, že úřady nenechávají krizi C-19 jen tak vyšumět.

Technologický reset

(kniha: COVID-19: The Great Reset)
„...pandemie ještě více urychlí inovace, katalyzuje již probíhající technologické změny a „nastartuje“ digitální podnikání nebo digitální rozměr jakéhokoli podnikání.“

Autoři jsou přesvědčeni, že díky krizi C-19 se digitální vývoj během jednoho měsíce posunul o krok, který by jinak trval až dva roky. Téměř vše bylo nabídnuto online. Vítězi jsou velké technologické společnosti, jejichž zisky během krize byly obrovské, zatímco všechny podnikatelské nápady, které jsou závislé na osobních setkáních (např. kulturní sektor a restaurace), prohrávají. Podle Schwaba a Mallereta tomu tak do značné míry zůstane i nadále. Krize C-19 má dopad na práci, vzdělávání, obchod, medicínu a zábavu. Má také velký vliv na náš soukromý život.

(kniha: COVID-19: The Great Reset)
„Uvidíme, jak má sledování kontaktů nepřekonatelnou kapacitu a téměř zásadní místo ve výzbroji potřebné pro boj proti C-19, a zároveň se může stát nástrojem masového sledování.“

To také vedlo k tomu, že světové vlády musely opustit proces dlouhých konzultací při regulaci nových technologií. Místo toho zmizely všechny zábrany. Dočasné předpisy byly přidány během krize a podle autorů budou existovat i nadále. Jde také o sociální odstup. Společnosti se zaměří na restrukturalizaci pracovišť s cílem minimalizovat kontakt s lidmi. Budoucnost zaměstnanců v hoteliérství, restauračním průmyslu a ve školství se jeví jako neradostná. Autoři předpovídají masivní automatizaci řízení hygieny a čistoty, což následně znamená zrychlení digitální transformace. Očekává se, že domácí výroba se zvýší v důsledku zvýšené automatizace.

(kniha: COVID-19: The Great Reset)
„Od počátku výluk bylo zřejmé, že roboti a umělá inteligence jsou přirozenou alternativou, když není k dispozici lidská pracovní síla.“

Má to však svou cenu. Lidé jsou díky tomu nadbyteční a je zřejmé, že jednodušší práce jsou v rizikové zóně. Celé to zavání pohodou a velkou misantropií. Ale je to ještě horší. Podle autorů mají výluky vysoké ekonomické náklady, které vedou k potřebě jiných metod. To otevírá prostor pro trvalá technická řešení, jako je například sledování kontaktů, kdy se sleduje a analyzuje veškerý náš pohyb, aby bylo možné nakažené osoby umístit do karantény a popřípadě získat přesné statistické údaje o osobě samotné.

(kniha: COVID-19: The Great Reset)
„Aplikace pro sledování získává informace v reálném čase, například určením aktuální polohy osoby pomocí geodat prostřednictvím souřadnic GPS nebo rádiových signálů.“

Jde o to, abychom se od sebe za každou cenu oddělili, ale také o to, abychom si prostudovali všechny naše plány z minulosti. Několik zemí, jako například Jižní Korea, Čína a Hongkong, využilo během pandemie zákeřné a vynucené metody sledování v reálném čase. V Hongkongu se používaly elektronické náramky, zatímco v jiných zemích se pomocí mobilních aplikací kontrolovalo, zda nakažené osoby neopustily karanténu. Za možný mezičlánek považují autoři singapurskou aplikaci TraceTogether, která upozorňuje na přiblížení infikovaných osob na vzdálenost menší než 2 metry a následně odesílá údaje na ministerstvo zdravotnictví. Autoři také upozorňují na problémy, které vznikají, když jsou tyto systémy založeny na dobrovolnosti.

(kniha: COVID-19: The Great Reset)
„Žádná dobrovolná aplikace pro sledování smluv nebude fungovat, pokud lidé nebudou ochotni poskytnout své osobní údaje vládní agentuře, která systém monitoruje, pokud si některý jednotlivec odmítne aplikaci stáhnout (a tedy zatajit informace o případné nákaze, pohybu a kontaktech), bude to mít negativní dopad na všechny.“

S ohledem na různé systémy (konkrétně je zmíněna EU) lze přijmout společné normy pro sledování kontaktů. Schwab a Malleret píší, že sledování kontaktů umožňuje „včasný zásah“ proti „super-rozšířenému prostředí“, jako jsou rodinná setkání. Není těžké pochopit, že sledování lze snadno použít proti těm, kdo se proti tomuto ďábelskému systému bouří. To my, lidé, jsme v očích těchto tyranů infekcí a zánětem, který je potřeba „vyléčit“. Popisují, jak firmy po celém světě musí zavádět digitální dohled (Green Pass) nad svými zaměstnanci. To je samozřejmě v rozporu se všemi etickými pravidly a lidskými právy. Autoři také upozorňují, že jakmile jsou systémy jednou zavedeny, není pravděpodobné, že by byly odstraněny (i když by riziko infekce zmizelo).

Autoři píší, že řada analytiků, politiků a bezpečnostních činitelů předpovídá, že to povede k dystopické budoucnosti. Kniha jasně varuje, že se buduje technologicko-totalitní sledovací stát, který využívá C-19 jen jako záminku. Není však pochyb o tom, že autoři jsou přesvědčeni, že výhody převažují nad nevýhodami (což vyplývá i ze dvou Schwabových knih o čtvrté průmyslové revoluci).

(kniha: COVID-19: The Great Reset)
„Je pravda, že v postpandemické éře bude osobní zdraví pro společnost mnohem větší prioritou, a proto se džin technického dohledu do láhve nevrátí.“

Schwab a Malleret končí kapitolu slovy, že „těm, kdo jsou u moci, i nám samotným musí být umožněno kontrolovat a využívat výhody nových technologií, aniž bychom obětovali naše individuální a kolektivní hodnoty a svobody“. Schwab, který hraje hlavní roli v prosazování tyranského systému dohledu, tak přenáší odpovědnost na nás ostatní.

Video: Čtvrtá průmyslová revoluce (Průmysl 4.0) Klause Schwaba (WEF) je již za dveřmi. Jsme na ni jako lidé připraveni?Mikroreset

Pro podnikatele, podle autorů knihy (COVID-19: The Great Reset), již neexistuje návrat k dřívějšímu systému podnikání. C-19 vše změnil.

(kniha: COVID-19: The Great Reset)
„Někteří vedoucí pracovníci v oboru a vrcholoví manažeři mohou být v pokušení ztotožnit reset s restartem, a doufat v návrat ke starému normálu a obnovení toho, co fungovalo v minulosti: tradice, osvědčené postupy a známé způsoby práce - zkrátka návrat k obvyklému fungování. To se nestane, protože to ani nejde. Obvyklé podnikání z velké části zemřelo (nebo bylo přinejmenším infikováno) v důsledku C-19.“

Podle Schwaba a Mallereta nyní platí následující:

Práce na dálku
Virtuální schůzky
Efektivnější rozhodovací procesy
Zrychlení digitalizace a digitálních řešení

Společnosti, které se nebudou řídit doporučeními tyranů pro úplný digitální přechod, budou mít problém přežít. Vítězi jsou velké online obchodní společnosti a streamovací služby jako Alibaba, Amazon, Netflix a Zoom (oficiální vlastníci Vanguard, BlackRock). Například již tak astronomické jmění generálního ředitele Amazonu Jeffa Bezose se během krize údajně zvýšilo o 60 %. Maloobchodní prodej vmžiku ovládlo několik monopolních parazitů. Totéž platí i pro společnost Zoom, která na jaře roku 2020 zaznamenala exponenciální růst v oblasti videokonferencí. V podstatě se předpokládá, že se přenese do kybernetické sféry. V roce 2019 proběhlo v Anglii 1 % konzultací s lékaři online. V době krize C-19 to bylo 100 %. Očekává se také, že online maloobchod poroste, protože zákazníci jsou nuceni přecházet na internet. Vítězem se stanou velké technologické společnosti, farmaceutický průmysl a vojensko-průmyslový komplex.

(kniha: COVID-19: The Great Reset)
„V postpandemické éře budou vzkvétat zejména tři odvětví: velké technologie, zdravotnictví a wellness.“

V éře po C-19 se také očekává, že vlády budou mít větší kontrolu nad podnikáním. Stimulační balíčky budou podmíněny způsobem provádění činností. Podle autorů přichází kapitalismus zainteresovaných stran s environmentálním, sociálním a podnikovým řízením (ESG). To znamená, že společnosti by měly brát svou sociální odpovědnost vážně a investovat „udržitelně“. Prostřednictvím aktivit nevládních organizací, jako je Greenpeace, by měl být vyvíjen tlak na společnosti, aby činily správná rozhodnutí. Velmi to připomíná vzorec udržitelnosti Pietera Winsemiuse pro velké společnosti, popsaný v jeho knize Tisíc odstínů zelené.

Individuální resetování

V poslední kapitole se autoři věnují jednotlivým důsledkům pandemie. Píšou, že na rozdíl od jiných katastrof, jako jsou zemětřesení nebo povodně, které vyvolávají soucit a sbližují lidi, měla pandemie opačný účinek. Pro nás lidi to bylo zničující. Pandemie je dlouhý proces, který v sobě spojuje silný strach z umírání a nejistotu, kdy nebezpečí skončí. Pandemie se může kdykoli vrátit. Doprovázela ji také autoritářská a nepředvídatelná opatření ze strany úřadů. To vyvolalo všeobecné obavy.

Pandemie také vede k sobeckému jednání, protože každý v okolí je považován za potenciálního přenašeče nemoci. Ze strachu ze smrti nepomáháme druhým. Vytváří také pocit viny a studu. Není možné jednat „správně“. To se projevuje i v makroměřítku, kdy země uzavírají své hranice a výrazně omezují cestování. Tato opatření vedla také k rasismu, vlastenectví a nacionalismu. Autoři to považují za „toxickou směs“.

(kniha: COVID-19: The Great Reset)
„Lidé jsou od přírody společenské bytosti. Společnost a sociální interakce jsou důležitou součástí naší lidskosti. Pokud o ně přijdeme, náš život se ocitne vzhůru nohama. Sociální vztahy jsou do značné míry vymazány opatřeními omezování svobody a fyzickým a sociálním odloučením a v případě uzamčení v C-19 k tomu došlo v době zvýšené úzkosti, kdy jsme je nejvíce potřebovali.“

Autoři poukazují na povědomí pachatelů katastrofy o psychologických účincích, které má na člověka sociální izolace. Nemohli jsme hledat podporu u přátel a rodiny jako dříve. Byli jsme ochuzeni o blízkost, kterou potřebujeme ke svému fungování. Stává se to pomalým utrpením, kdy jsme pomalu zlomeni. To vedlo k dramatickému nárůstu psychické nepohody a sebevražd v tomto roce.

Poukazují na to, že:

 • u osob s předchozími psychickými problémy se záchvaty úzkosti ještě zhorší.
 • Sociální distancování prohloubí psychické problémy i po zrušení opatření.
 • Ztráta příjmu a zaměstnání zvýší počet úmrtí v důsledku sebevražd, předávkování, alkoholismu atd.
 • Během pandemie bude přibývat domácího násilí.

(kniha: COVID-19: The Great Reset)
„Zranitelné" osoby a děti, osoby vyžadující péči, sociálně znevýhodněné a zdravotně postižené osoby budou stále více duševně oslabovány.

Autoři poukazují na to, že se to v následujících letech odrazí v potřebě péče o duševní zdraví (psychologická léčba). Díky tomu se tato oblast stane pro rozhodovací orgány po krizi v C-19 jednou z hlavních priorit. Ukazuje to, jak chladnokrevní a bezohlední tito tyrani jsou. Dobře vědí, co způsobili. Je to efekt, který chtěli a který nás má přimět ke „správné" volbě. Jako stádo ovcí se necháme nahnat do jejich technologické diktatury.

Kapitola o podnikání představuje, jak bude nová péče vypadat:

„Stejně jako v jiných odvětvích bude i v oblasti wellness hrát digitální technologie významnou roli při utváření budoucnosti. Kombinace umělé inteligence, internetu věcí a senzorů a nositelných technologií přinese nové poznatky o osobní pohodě. Budou monitorovat, jak se cítíme a jak se nám daří, a postupně budou stírat hranice mezi veřejnými systémy zdravotní péče a systémy tvorby personalizovaného zdraví...

Technologie by také měla zaznamenávat naši uhlíkovou stopu, náš dopad na biodiverzitu a toxicitu všeho, co do sebe cpeme! Potřeba kontroly technokratů se zdá být neukojitelná.
Pandemie nám podle autorů také dala čas zamyslet se nad tím, co považujeme v životě za důležité; čas v izolaci nám dává nahlédnout do našeho dřívějšího neudržitelného životního stylu, který znečišťoval klima a životní prostředí. Podle Schwaba to lze nyní napravit:

„Pandemie nám dává tuto šanci: představuje vzácnou, ale úzkou příležitost k zamyšlení, přehodnocení a přenastavení našeho světa.“

V závěrech se poněkud překvapivě hovoří o velmi nízkém počtu obětí pandemie. Upozorňuje se, že do konce června C-19 zabil pouze 0,006 % světové populace. To je třeba dát do souvislosti s morem (30-40 % populace) a španělskou chřipkou (2,7 % populace).

Zaplatili jsme a budeme muset zaplatit vysokou cenu za něco, co bylo zveličeno a použito jako spouštěč k zavedení nového techno-totalitního řádu. Tyrani velmi efektivně vydělali na utrpení, které způsobili nám lidem, podle zásady „krize je dobrá pro byznys". Vyhrožují také, že se vrátí se svým terorem, pokud nepřijmeme jejich plány na podrobnou kontrolu a regulaci našich životů. Jsou to čistě mafiánské metody. Nikdo z nás si nezvolil Schwaba a jeho přátele z klubu miliardářů, aby nám diktovali život. Je nejvyšší čas svrhnout tyrana z trůnu. Jejich správné místo je za mřížemi.

Závěrem by bylo dobré poskytnout určitá východiska, která se nabízí k dané situaci.

 1. Posilovat a utužovat vzájemné a pevné vztahy v rodině a širším okolí (rodina jako základ státu).
 2. Snažit se o osvětu mladé generace a upozorňovat na skrytá nebezpečí nastupujících technologických aplikací a zařízení. 
 3. Sdružovat očkované a neočkované do diskusních skupin a snažit se poukazovat na problematiku, která je s C-19 úzce spjata (viz COVID-19: The Great Reset, Průmysl 4.0, Transhumanismus).
 4. Podporovat lokální aktivity, které mohou zásadním způsobem zkvalitnit a zjednodušit náš život (místní podnikatelé, zemědělci a farmáři, občanská sdružení, spolky apod.).
 5. Důrazně se dožadovat svých práv a svobod, a pokud nastanou krizové situace, tak neprodleně vyhledat právní zastupování (viz Ústava ČR, Úmluva o lidských právech a biomedicíně, listina základních práv a svobod, atd.).
 6. Vytvořit si hotovostní finanční rezervu pro nouzové případy (výpadky internetového provozu, zavádění digitální měny apod.).
 7. Udržovat své tělo a mysl na co možná nejvyšším vibračním stupni a naslouchat pozorně své vnitřní intuici (relaxace, meditace, sport, strava atd.).

Konec článku


Jestliže vás článek zaujal, tak ho můžete sdílet se svými přáteli na sociálních sítích nebo prostřednictvím emailu.
Sdílet na VK  Sdílet na MeWe  Sdílet na Telegramu  Sdílet na Gabu  Odeslat na Twitter  Sdílet na Facebooku  Sdílet na Parleru  Poslat emailem
Převod článku do PDF


>> Občanské aktivity v ČR

>> Podporujeme

>>>> Google Translate

Archiv

Kalendář
<< červenec >>
<< 2022 >>
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statistiky

Online: 11
Celkem: 2055243
Měsíc: 20371
Den: 680