Jdi na obsah Jdi na menu

Hlavní mimozemské rasy působící v okolí planety Země - 1.část

3. 1. 2015
article preview

Přátelé, předem než se rozhodnete číst tuto dnešní poznámku s názvem – Hlavní mimozemské rasy působící v okolí planety Země, tak bych vás rád informoval o jedné důležité věci. Cítil jsem, že by nebylo dobré nikoho z vás pod touto poznámkou „označovat“, a to především z etických důvodů. Vím, že již řada z vás má určité vědomosti z oblasti týkající se Mimozemské civilizace, ale věřte, že je tu stále ještě velké procento lidí, kteří tyto informace zásadně odmítají jakkoliv přijmout. Proto vás požádám o jednu důležitou věc. Sdílejte a nebo posílejte tuto poznámku svým přátelům jen v případě, že jste si jisti komu bude adresována. To rozhodnutí je jen na vás, vašem citu a uvážení.

Tato poznámka má 2.části. V první části, se můžete podrobně seznámit s aktivitami (Negativních – mimozemských druhů), které operují buď přímo na planetě Zemi a nebo v našem planetárním systému. Je zde popisován jejich vzhledu, osobní charakteristika a mocenské zájmy. V druhé části poznámky jsou uvedeny aktivity (Pozitivních – Mimozemských druhů), taktéž popisující jejich vzhled, charakteristiku a vesmírné zájmy.

V této zprávě hodlám popsat hlavní mimozemské rasy na které se nejvíce odkazuje literatura a které se zdají, že mají strategický význam pro vývoj a suverenitu lidstva a mají dopad na okruh systémových globálních problémů. Rozlišuji mezi mimozemskými rasami podle jejich příslušnosti k jedné ze dvou odlišných kategorií. První kategorie obsahuje mimozemské rasy se kterými „stínové vlády“, zodpovědné za mimozemské záležitosti, dosáhli dohod a se kterými dokonce spolupracují na jistém počtu společných projektů. Rozsáhlá řada propletených dohod mezi těmito rasami a „stínovou vládou“ USA nebo kdekoli jinde, naznačuje existenci Vojensko-Průmyslového Mimozemského Komplexu (MIEC) zájmů.

Tento Vojensko Průmyslový Mimozemský Komplex zájmů současně nejvíce dohlíží na informace týkající se mimozemské přítomnosti a ovládá vládní instituce po celé planetě, panuje finančním zájmům, mas médiím a je zodpovědný za systémové globální problémy.

Pak existuje druhá skupina mimozemských ras, která leží mimo tuto síť tajných dohod mezi mimozemskými rasami a „stínovou vládou“ a národními bezpečnostními složkami. Většina „kontaktérských“ zpráv mluví o těchto rasách jako o „shovívavých“ k lidským zájmům, což ukazuje na etičtější přístup ke konfrontačním výzvám lidstva, protože jej připravuje na pravdu o mimozemské přítomnosti a na výzvy představující pokročilou mimozemskou technologii. To je ta druhá skupina, která může dokázat, že je klíčem k řešení systémových globálních problémů zapříčiněných první skupinou a „stínovou vládou“.

Nejprve chci popsat skupinu mimozemšťanů, která je součástí Vojensko Průmyslového Mimozemského Komplexu, (MIEC) který se v globálním měřítku spojuje hlavně s USA. Pak popíši druhou skupinu mimozemšťanů, kteří odmítají být spojováni s MIEC. Rozlišení mezi těmito mimozemskými skupinami nám tímto způsobem pomůže vyznačit význačný souhrn eticko-legálních politických dimenzí při chápání toho, jak vybírat mimozemské rasy ke spolupráci v rámci Vojensko Průmyslového Mimozemského Komplexu. Například, otázka zní: existuje rasa „nepřátelských“ mimozemšťanů, kteří si zvolí stát se součástí MIEC, čímž se podělí o technologie s národními bezpečnostními složkami, které se dají popsat jako „vzájemně prospěšné projekty“, které ale vedou k utajení, k porušování lidských práv a ke globálnímu ničení životního prostředí a to vše jako důsledek politiky „stínové vlády?“ Dále, je rasa „přátelských“ mimozemšťanů stále přátelská, pokud odmítne být přibrána do MIEC, čímž si zvolí sehrát hlavní roli pozorovatele, poněvadž je většina lidské rasy využívána pozemskou elitou a mimozemšťany zapojených do MIEC?

Zatímco se na obě otázky může vytvořit jasný argument „ano“, nemělo by to zamaskovat hlubší eticko-právní politické otázky, které vyvstanou s existencí MIEC při pojednávání takovýchto otázek.

Pochopení motivací a aktivit nejvýznamnějších mimozemských ras pomůže při hledání odpovědi na výše uvedené otázky; a také adekvátně pomůže soukromým jedincům v dilema nad tím, čím mimozemské rasy přispívají ke globálním problémům lidstva a se kterými mimozemskými rasami je možné pracovat za společný vývoj a emancipaci lidstva.

MIMOZEMSKÉ RASY SPOLUPRACUJÍCÍ S VOJENSKO-PRŮMYSLOVÝM MIMOZEMSKÝM KOMPLEXEM (MIEC)

  • Malí Šedí (Šediváci)

Mimozemské rasy této skupiny, kde jsou všudypřítomní Šediváci z hvězdného systému Zeta Recticulum a ze souhvězdí Orion, popisuje většina unesených a ti také figurují výhradně ve zprávách o haváriích UFO. Robert Dean zahrnuje Šediváky do skupiny mimozemšťanů, kteří jsou popisováni v Analýze NATO. Plukovník Philip Corso, který sloužil v Eisenhowerově administrativě a později vedl Sekci Zahraniční Technologie při oddělení Vývoje a Výzkumu armády USA tvrdí, že byl svědkem těla mrtvého „Šediváka“ odstraněného z Roswellu v roce 1947. To, co viděl se shoduje s klasickým popisem 1,20 m vysokého mimozemšťana s velkou hlavou, velkýma očima ve tvaru mandle, úzkým tělem a vytáhlýma rukama a nohama. Další klasický popis je od Travise Waltona, který měl únosový zážitek se Šediváky: „Byli velmi malí, menší než 1,50 m a měli velké a holé hlavy, žádné vlasy. Jejich hlavy byly protáhlé, velké. Vypadali jako nějaké zárodky. Neměli obočí ani oční víčka. Měli velké oči – ohromné oči – téměř celé hnědé bez bělma. Nejstrašidelnější věcí na nich byly oči. Ach ty oči, zíraly skrze mě.“

Známí badatelé únosů do UFO Dr. David Jacobs, Budd Hopkins a později i Dr. Karla Turner poskytují podrobné studie škodlivých aspektů únosů do UFO. Tito badatelé zjistili znepokojující důkaz škodlivého zacházení s jedinci, kteří byli vzati na palubu UFO. Ženy byly nedobrovolně vystavovány genetickému programu zaměřeného na reprodukci lidsko-mimozemských hybridů a dospělí hybridi prováděli ponižující sexuální aktivity na unesených ženách. Mnoho unesených souhlasí s tím, že Šedí jsou hluboce zapojeni do vývoje hybridních lidí – Šedé rasy, která by byla vhodným nositelem pro další krok k lidskému vývoji. Badatelé jako je Jacobs říkají, že tohle je důvod pro poplach a také pro nastolení otázky o přímé hrozbě vůči lidské svrchovanosti.

Podle plukovníka Corsa, byli Šedí zapojeni do dohod s Eisenhowerovou administrativou, které armádní úředníci vidí jako formu „vyjednané kapitulace“, při které získali Šedí povolení pro únosy civilistů a k „rozšiřování“ svého biologického programu. Clifford Stone rozlišuje mezi „dobrými“ a „špatnými“ mimozemšťany a o Šedých mluví jako o součásti těch „špatných“, páchajících ohavné únosy a říká, že si vláda USA není jistá, jak to odhalit veřejnosti: „Ti dobří jsou, no řekl bych, že mají jakýsi toulavý (nomádský) styl života. To, o čem se mluví jako o nezasahování do ostatních životních forem je kosmický zákon. Ti toulaví nebo kočující, jdou spolu s tímto zákonem. Šedí porušili vesmírný zákon.... Myslím, že tu existuje snaha těch druhých mimozemšťanů učinit kontakt s lidmi na úrovni naší vlády, ale to, co se děje teď je, že americká vláda zjistila v roce 1983 nebo tak nějak, že nejedná s těmi hodnými, a teď ve skutečnosti neví, co s tím dělat.“

Šediví jsou velmi aktivní v únosech lidí, genetických experimentech, monitorování lidí skrze implantáty (mikročipy), v kontrolování či programování mysli, klonování a ve vytváření hybridních lidí. To přispívá k systémovým globálním problémům jako jsou jedinci traumatizováni únosovými zážitky, geneticky upravení lidé, implantáty pro monitorování lidí vedoucí k celkové pasivitě populace díky hypnotickému či kontrolovanému programování mysli.

  • Vysocí Šedí/Bílí

Druhou významnou rasou v této skupině mimozemšťanů jsou „Vysocí Šedí“, které popisuje Robert Dean jako „skupinu velkých, říkám velkých, protože jsou 6-8 stop někdy možná 9 stop vysocí a jsou humanoidní, ale jsou velmi bledí, bílí, nemají žádné vlasy ani chlupy na těle.“ Vysocí Šedí jsou popisováni jako ti, jejichž původ je v souhvězdí Orion a podle Dr. Arthura Horna mají roli dohlížet na Šedé: „Na Malé Šedé dohlíží v dosahu jejich vlastního postavení jiní Šedí, vyšší, asi 7-8 stop vysocí. To jsou ti mimozemšťané, kteří vlastně realizovali „diplomatickou“ misi, jako jsou tajně sjednané dohody s hlavami pozemských vlád. Jak jsem se zmínil, šedí obecně a ti malí 3-5 stop měřící šediváci se především spojují se žoldáky.“

Podpora pro diplomatickou roli, kterou sehráli „Vysocí Šedí“, pochází od Williama Coopera, dřívějšího poradce Námořní zpravodajské služby, který tvrdí, že viděl tajné dokumenty, kde „Vysocí Šedí“ vyjednávali dohody s Eisenhowerovou administrativou na setkání začátkem roku 1954.

Později v roce 1954, rasa šedých mimozemšťanů s velkými nosy, kteří byli na oběžné dráze Země přistála na Hollomanově letecké základně. Dosáhlo se základních dohod. Tato rasa se identifikovala jako bytosti z planety kolem červené hvězdy v souhvězdí Orion, které my říkáme Betelgeuse. Oznámili, že jejich planeta umírá a v nějaké neznámé budoucnosti tam oni již nebudou schopni dále přežít.

Setkání na Hollomanově základně v Novém Mexiku bylo údajně místem pozdějších setkávání s mimozemšťany, kteří podepsali dohodu v roce 1954. V letech 1972 – 73 například, producentům Robertu Emeneggerovi a Allanu Sandlerovi byl údajně nabídnut filmový záznam ze setkání s Šedými mimozemšťany, které se odehrálo na Hollomanově základně v roce 1971, kterým byli svědky. Cooper vysvětloval podmínky dohody z roku 1954 dosažené mezi Šedými mimozemšťany následovně:

„Dohoda prohlašovala, že mimozemšťané nebudou zasahovat do našich záležitostí a že my nebudeme zasahovat do jejich. Budeme udržovat jejich přítomnost na Zemi v utajení. Vybaví nás vyspělou technologií a pomohou nám s naším technologickým rozvojem. Nebudou uzavírat žádné další smlouvy s jinými pozemskými národy. Mohou unášet lidi na určité omezené a pravidelné bázi za účelem lékařských zkoumání a monitorovat náš vývoj s výhradou, že lidem nebude ubližováno, budou po únosu vráceni, na samotnou událost si nebudou nic pamatovat a že tento mimozemský národ poskytne skupině Majesty Twelve seznam všech lidských kontaktů a unesených na pravidelných plánovaných schůzkách.“

Pokud jde o fenomén únosů, Dr. David Jacobs vyvozuje z vyčerpávajících analýz 60ti případů ve své knize „Secret life“, že Vysocí Šedí v tom hrají dozorčí roli. Zjistilo se, že Velcí Šedí byli přítomni při mnoha únosech, které Jacobs zkoumal skrze hypnotické regrese unesených a kteří byli pod velením malých šedých, kteří figurovali u většiny unesených.

Nedávno, bývalý letecký mechanik publikoval své paměti, ve kterých odhaluje rozsáhlou komunikaci s různými „Vysokými Šedými“, kterým říkal „Velcí Bílí“ podle jejich křídově bílé pleti a bílých vlasů. Hall byl umístěn na letecké základně v Nelis od roku 1965-67, kde bylo jeho povinností obsluhovat meteorologické balóny pro Air Force z místa na základně Indiana Springs. Popisuje své vzájemné působení s „Vysokými Šedými“ na začátku roku 1965 a to, jak on a další technici se vyrovnávali s jejich rušivou přítomností. Hall líčil celý seznam incidentů, kdy „Vysocí Šedí“ terorizovali ostatní vojenské techniky, kteří jim nerozuměli, překvapovali je a nebo jim nějak vyhrožovali. Hall například líčí jednu „Vysokou Šedou“, která chtěla zabít jednoho vojenského mechanika, který nešťastnou náhodou trefil její dítě kamenem a zlomil mu ruku. Incident vedl k výhrůžkám „Vysokého Bílého“ smrtí technikovi pokud okamžitě neodejde a neslíbí, že se nikdy nevrátí.

Jiní technici měli podobná setkání s „Vysokými Bílými“, kdy jim bylo vyhrožováno na životě pokud vystraší děti „Vysokých Bílých“ nebo pokud nebudou dodržovat jejich rozkazy. K těmto hrozným činům byl dán souhlas Pentagonu, který monitoroval chování „Vysokých Bílých“, Halla a ostatní vojenské techniky. Pouze Hallovi bylo dovoleno podělit se o druh jistého intimního chování protože měl inteligenci a odvahu vzájemně komunikovat s „Velkými Šedými/Bílými“ přátelským způsobem. Kromě toho zřejmě zachránil život jednomu dítěti „Velkých Bílých“ a to vedlo k tomu, že se spřátelil s „Vysokými Bílými“ a ti jej začlenili do projektu umožňujícím mu studovat vzájemné působení lidí a Velkých Bílých. V těchto případech projevovali „Velcí Bílí“ pozitivnější charakterové vlastnosti jako je přátelství a odhalovali Hallovi pokročilé technické znalosti při svých vzájemných stycích.

Významné však je, že „Velcí Bílí“ se začali objevovat v oblasti pouště Mojave v roce 1954, což naznačovalo, že byli spojeni s dohodami dosaženými v roce 1954 mezi „Vysokými Šedými“ a Eisenhowerovou administrativou z roku 1954. Hall dále popisuje jak je pravidelně vídal v přítomnosti generálů letectva a dalších starších úředníků, kteří uznávali zastupitelský statut vedoucích „Velkých Bílých“.

„Vysocí Šedí“ a nebo „Vysocí Bílý“ zastupují fungující model toho, jak se „lidský“ tak i „šedý“ biologický materiál může kombinovat, a proto hrají vedoucí úlohu při asistenci malým šedým ve vzájemném „působení“ s lidmi k vývinu vhodných hybridních druhů. „Vysocí Šedí/Bílý“ v různých zprávách týkající se komunikace, zastrašují lidi a chovají se jaksi „nemocničním“ způsobem, který připomíná lékaře, který řídí nějaký experiment. „Velcí Šedí/Bílý“ se nejvíce zajímají o genetické experimenty, o vytváření hybridní, lidsko-mimozemské/šedé rasy, o kontrolu mysli a o diplomatické dohody se „stínovou vládou“. Globální problémy, které jsou ovlivňovány „Velkými Šedými/Bílými“ se týkají geneticky upravených lidí, implantátů pro monitorování lidí, získávají celkově pasivní populaci díky hypnotickému ovládání mysli, týkající se vlivu nad elitní skupinou, která rozhoduje, dále infiltrace do národních bezpečnostních složek a zneužívání lidských práv civilistů a vojenského personálu. 

  • Reptiliáni

Další významná mimozemská rasa v této skupině, kterou popsal Dean jako humanoidé s ještěrčími vlastnostmi jsou asi 6-8 stop vysocí Reptiliáni. Mimozemská rasa Reptiliánů je podle popisů jak původní obyvatel Země, tak také z okolních hvězdných systémů. R.A.Boulay analyzoval rozsáhlé historické zdroje a říká, že existuje dostatečný důkaz, který podporuje závěry, že jistá prastará rasa mimozemských Reptiliánů osídlila Zemi a sehrála roli při tvorbě lidstva. Podle Thomase Castella, bývalého bezpečnostního úředníka v Dulce, existuje přísně utajované podzemní středisko zaměstnávající jistý počet mimozemských ras spolupracujících s jistým počtem agentur americké národní bezpečnosti a korporací. Původní Reptiliáni, ti pozemští, pracují bok po boku s lidmi a dalšími mimozemskými rasami.

„.......někteří „reptoidé“ (Reptiliáni) jsou původními obyvateli této planety. Touto vládnoucí kastou „mimozemšťanů“ jsou reptiliáni....Byli prastarou rasou na Zemi, žili pod Zemí......Reptoidé se právem považují za „původní pozemšťany“. Možná, že jsou to ti, kterým říkáme Padlí Andělé – možná ne. Ať je to jakkoli, my jsme pokládání na Zemi jen za „squattery“ (samozvané nájemníky). Protože jsem byl starší bezpečnostní technik na základně v Dulce, musel jsem s nimi komunikovat na denní bázi. Kdyby byl nějaký problém, který by vyžadoval bezpečnost nebo videokamery, byl jsem tím, komu volali. Byla to reptiliánská „pracovní kasta“, která obvykle dělala fyzickou práci v nižších úrovních v Dulce.“

Podle Castella na nižších patrech v Dulce se výrazně porušovala lidská práva na zajatých civilistech společnými vůdci mimozemsko-lidského projektu. Willam Hamilton, uznávaný badatel UFO, zkoumal jak zařízení na základně v Dulce, tak tvrzení Tomase Castella a jeho důvěryhodnost. Zjistil, že je vysoce přesvědčivá: „Může být nepřijatelné strávit, nebo uvěřit Thomasově příběhu. Ve skutečnosti se zdá, že je to součást nějaké živé noční můry. Existuje ovšem důkaz, že se na základně v Dulce dělo něco podivného. Má Thomas odpověď? Může to klidně být hrozná pravda ukrytá za pokračujícím jevem pozorování UFO, únosů a mrzačení skotu. Naše vládní zpravodajské složky měly stálý dohled na všechny aktivity UFO po mnoha desetiletí. Tyto neobvyklé jevy musejí mít neobvyklá vysvětlení. Můžeme být jen jednou předsunutou hlídkou v rozsáhlé, meziplanetární říši.“

Podle Hamiltionových závěrů ohledně Castellova tvrzení a hodnověrnosti, jsem napsal rozšířenou zprávu o základně v Dulce a našel jsem důkaz, který se shoduje s Castellovým tvrzením týkajícího se zneužívání lidských práv různými mimozemšťany, americkými národními bezpečnostními agenturami a korporacemi.

Linda Moulton Howe, investigativní novinářka a badatelka UFO dělala rozhovor s „kontaktérem/uneseným“ jménem Jim Sparx, který tvrdí, že se setkal s určitým počtem Reptiliánů, těch původních žijících na Zemi. Podle Sparxe, původní pozemští Reptiliáni mají svou vlastní jedinečnou kulturu a komunikují s lidmi po staletí a asistují lidem při využívání zdrojů. Sparxovy bylo Reptiliány řečeno, že dospěli k jistému počtu tajných smluv s vládními úředníky. Sparxova tvrzení jsou ve shodě se zkušenostmi jiného „kontaktéra“ Ole K., který říká, že se setkal s ženskou Reptiliánkou jménem Lacerta, se kterou udělal rozhovor při několika příležitostech a rozeslal rozhovory pod názvem „Lacerta Files“. Podle Lacerty, Reptiliáni, kteří se vyvinuli na Zemi jsou odlišní od mimozemských Reptiliánů, kteří pravidelně navštěvují Zemi. Přestože existuje určitá debata nad věrohodností Ole K., jeho svědecká výpověď je věrohodná a shoduje se se Sparxem a dalším bádáním v oblasti Reptilánskéro druhu a stojí za úvahu lépe porozumět aktivitám Reptiliánů. Podle Lacerty smýšlení Reptiliánů vůči lidem je opatrné, protože vidí lidstvo jako primitivní druh, který je „majetkem“ jiných mimozemských ras, které osídlili tuto planetu. Pozemští Reptiliáné, podle Sparxe těží z lidstva způsobem, který neprovokuje lidskou přítomnost na planetě. Z toho plyne, že se Reptiliáni drží smluv, které „podepsali“ jiné mocnější rasy, zmiňovanými Lacertou.

Stručně řečeno, podle výpovědí důvěrných zdrojů a kontakréra, o kterém jsem mluvil výše, se může uvažovat o tom, že pozemští Reptiliáni jsou zapojeni do aktivit, jejichž výsledkem je manipulace s lidskou elitou a finančními institucemi, ovlivňují systém náboženské víry, militarizmus a mění historii lidské civilizace. Pozemští Reptiliáni přispívají k systémovým globálním problémům skrytým zneužíváním lidských práv, korupcí v elitě a kontrolou médií, rozvrací náboženské dogma, přispívají k historické amnesii a pěstují násilí.

  • Drakoniáni

Ty nejkontroverznější zprávy „důvěrných zdrojů/kontaktérů“ ohledně mimo-zemských aktivit „mistrů reptiliánské rasy“, kterým se říká Drako-Reptiliáni říkají, že je jejich původ v hvězdném systému Alfa Drakonis, který je 215 světelných let vzdálen a byl původně polární hvězdou. Podle Alexe Colliera, Drakoniáni nebo také Drakos, mají dvě hlavní kasty. První z nich je válečnická kasta, její účastníci měří 7-8 stop a kteří jsou evidentní hrozbou pro celou galaxii, kvůli jejich bojovným schopnostem. Druhá kasta je tzv. „královská linie“ Drako-Reptiliánů, o které Collier říká, že jsou „Ciakars“, která, kvůli jejich údajné velikosti, psychické schopnosti a údajným křídlům, by se mohla zaměňovat za pověstné Draky, pokud má Collier pravdu: „Drakoniáni jsou velmi rozsáhlou Reptiliánskou rasou, jinak známých jako „Draci“. V reptiliánské rase existuje královská linie, nazývaná „Ciakar“. Jejich výška se pohybuje v rozpětí 14-22 stop a mohou vážit až 1.800 liber. Mají okřídlené přívěsky a jsou hrůzu nahánějícími bytostmi. Mají mimořádně jasnovidné schopnosti a jsou velmi chytří, ale také mohou být mimořádně zlovolní.“

Collier tvrdí, že podle Drakoniánského pohledu na svět, byli oni původními inteligentními druhy v galaxii a osídlili mnoho světů svými biologickými potomky. Proto se Drako-Reptiliáni vidí jako přirození vládci reptiliánských „kontrolovaných“ světů, jako je Země a pohlíží na lidstvo jako na podřadný druh. Drakoniáni se zajímají o získávání pozemských zdrojů, čímž si zajišťují, že se tyto zdroje účinně zužitkují.

Zdá se, že mezi Drako-Reptiliány a ostatními mimozemskými rasami existuje přísná hierarchie. Podle Thomase Castella, jsou Reptiliáni z Alfa Draconi – „Draci“ pod vedením pozemských Reptiliánů a ti jsou na oplátku pod vedením „Velkých Šedých“, kteří jsou zase pod vládou Malých Šedých. Zajímavé je, že Castello také popisuje drakoniánskou vládní kastu jako Ciakars, kteří jsou okřídlení a proto se dají snadno zaměnit s draky. Jefferson Souza, brazilský badatel UFO potvrzuje existenci hierarchie mezi Šedými a Mistry reptiliánských ras.

Všechny z výše zmíněných mimozemských ras jak se zdá, mají nezjištěný počet navzájem propojených dohod mezi sebou, které mají společné vztyčné body v dohodách mezi složkami americké národní bezpečnosti a Šedými. Drakoniáni tvoří špičku ledovce Vojensko průmyslového mimozemského komplexu, kteří kontrolují informace a technologii vztahující se na mimozemskou přítomnost. Vypadá to, že Drakoniáni jsou velmi aktivní v řízení lidských elit, institucí a finančních systémů, podporují dále militarizmus, vytvářejí klima boje z nouze a nejistoty, těží z lidí a manipulují se Šedými a jinými reptiliánskými rasami. Aktivity Drakoniánů přispívají k těmto globálním problémům: soustřeďování bohatství, korupce mezi elitami a institucemi, eticko/náboženské násilí, zneužívání lidských práv, pěstování násilí a terorizmu, obchod s drogami a organizovaný zločin.

  • Siriani ze Sirius B

Kromě výše uvedených mimozemšťanů, existuje jistý počet lidsky vypadajících mimozemšťanů ze Sirius B, který je součástí binárního hvězdného systému. Alex Collier popisuje mimozemšťany ze Sirius B následovně: „Národy kolem Sirius B umějí velmi dobře kontrolovat vibrace. Někteří z nich jsou rudí, béžoví a s tmavou pletí. Planety kolem Siriusu B jsou velmi nehostinné a obecně obydleny Reptiliány a vodním typem bytostí. Společnost je spíše posedlá politickými postoji než duchovními atributy.“

Udivující je, že africký kmen jménem Dogoni měl k dispozici komplikované pochopení tohoto eliptického orbitu Siriusu B kolem hlavní hvězdy Sirius A. Tyto vědomosti se zřejmě předávaly na jejich potomky vyspělými mimozemšťany z hvězdného systému Sirius. Dogoni popisují Siriány jako obojživelníky z planety kolem Siriusu B, což se shoduje s Colliérovým tvrzením, že jedna z planet kolem Sirius B je „většinou obydlena Reptiliány a vodními bytostmi.“ Rasové charakteristiky lidí ze Siriusu B naznačují, že jsou potomky z hvězdného systému Vega o čemž bude řeč později.

Preston Nichols tvrdí, že je důvěrným informátorem, který se účastnil utajovaného projektu Montauk, který se týkal určitého počtu mimozemských skupin. Jeden nezávislý badatel zjistil, že Nichols „je velmi spolehlivý a solidní svědek a pro mně samotného jeho informace byly celkově věrohodné, protože bylo možné informace ověřit“. Lidé ze Sirius B, podle Nicholse, hrají roli v poskytování exotické technologie jako je cestování časem nebo mezi-dimenzionální cestování utajeným vládním agenturám, které jsou zapleteny jak do Philadelpského experimentu, tak do projektu Montauk.

Alex Collier vysvětluje roli této skupiny mimozemšťanů v technologické výměně s národními bezpečnostními složkami: „Lidé ze Sirius B přišli sem a ve skutečnosti pomátli naše hlavy a jsou to právě ti, kteří původně poskytli naší vládě technologii Montauk.“ Tato exotická technologie byla poskytnuta za účelem povzbuzení národních bezpečnostních složek k vývoji obranných vojenských schopností vůči možným mimozemským hrozbám. Tato technologická pomoc se dokonce týká výzkumu biologických zbraní, podle Colliera, který říká: „biologický materiál, který byl přidán do viru Ebola, byl poskytnut vládě humanoidy ze Siria B. Nevím jestli to byl jeden z jejich virů, který někde chytli, nebo zda je skutečně od nich.“

Podle Daniela Saltera, dalšího hodnověrného zdroje s dlouholetou službou v armádě, která zahrnovala období v Národním Průzkumném Úřadě, záležitosti vztahující se k mimozemšťanům, vhání lidsko-mimozemskou spolupráci do tajné organizace při Národním Bezpečnostním Úřadu, který se nazvaná Advanced Contact Intelligence Organization (ACIO) – (Česky něco jako - Zpravodajská Organizace Vyspělého Kontaktu, což je: tajná vládní organizace zodpovědná za reverzní inženýrství získaných mimozemských technologií.) Podle uniklých informací od tajného informátora na oblíbených internetových stránkách s názvem Wingmakers, informace, které Salter potvrzuje, jsou přesné, ACIO spolupracuje se sdružením mimozemšťanů k vývoji sofistikovaných technologií cestování časem pro budoucí mimozemské hrozby. Podle webové stránky Wingmakers: „Blank Slate Technology nebo BST (tzv. Technologie čisté tabule, pozn. přek.), je forma cestování časem, která umožňuje přepsat historii, čemuž se říká intervenční body. Intervenční body jsou kauzální energetická centra, která vytvářejí hlavní událost, jako rozpad Sovětského Svazu nebo vesmírný program NASA. BST je nejvyvinutější technologie a kdokoli vlastní BST se může bránit proti jakémukoli agresorovi. Je to jako, když Fifteen (vůdce Bludiště) měl rád rčení o klíči ke svobodě.* Pamatujte si, že ACIO mělo primární vztah k mimozemským technologiím a k tomu, jak je začlenit do hlavního proudu společnosti jakož i do armádního užití. Byli jsme vystaveni mimozemšťanům a poznali jsme jejich program. Někteří z těchto mimozemšťanů zatraceně vystrašili lidi z ACIO.“

Je pravděpodobné, že toto společenství mimozemšťanů, kde jsou ti se Sirius B, údajně poskytli nějakou technologii pro projekt Montauk týkající se cestování časem/mezi-dimenzionálního cestování a i asistenci při výzkumu biologických zbraní.

Nezdá se, že jsou Siriani v blízkém spojení se Šedými nebo se skupinou Reptiliánů, kteří byli hlavní mimozemskou skupinou zapojenou do výměny technologie. Vypadá to, že spolupůsobení Sirianů se stínovou vládou byla nezávislá iniciativa k poskytnutí alternativního zdroje mimozemské technologie. Nicméně Collierův popis lidí ze Sirius B obývající společně jejich světy s Reptiliány, naznačuje hlubokou historickou zkušenost s Reptiliány. To ukazuje, že zájem o výměnnou smlouvu technologií Reptiliánů a Šedých, mohl být hlavním faktorem v úsilí Sirianů.

Na závěr, tato mimozemská skupina ze Sirius B je hlavně aktivní v programech na výměnu technologie, která pomáhá vládě v získávání různých technologií, které mají vojenské využití. Zdá se, že směřuje k podpoře vojenské spolupráce při potencionální mimozemské hrozbě vůči Zemi, a to jak skrze podvratnou činnost, tak skrze intervenci z vnějšku. Globální problémy, ke kterým humanoidé ze Sirius B přispívají jsou tyto: tajný výzkum zbraní, využití exotických technologií a zneužívání civilistů, kterých se využívá při experimentech cestování časem.

  • Anunnaki

Konečně, uvádí se, že existuje rasa velkých humanoidů, kteří sehráli jistou roli při osidlování Země lidmi a kteří se periodicky na Zem vracejí, aby zjistili jak účinně se využívaly pozemské zdroje lidmi a těmi mimozemskými rasami, které hrají určitou roli v „řízení“ lidstva. Těm kdysi říkali Sumérové Anunnaki ze světa „Nibiru“ v rozsáhlých textech klínového písma přeloženém Zecharia Sitchinem. Tito velcí humanoidé zřejmě tvoří hlavní základ mimozemské rasy, která je popisována v prastarých mytologiích a náboženství jako bohové. Podle zpráv Sumérů, vrchním bohem Anunnaki je Anu a je pantheonem Anunnaki*, jak popisuje Sitchin, kteří tvoří klíčové postavy v hierarchii, která tajně dohlíží na vedení lidstva a na planetu Nibiru, která se periodicky vrací do sousedství Země. Podle Alexe Colliera, je zde poznámka o tom, jak Anunnaki nebo „Nibiřané“ vznikli jako druh: výjev k hry Wingmakers (pozn. přek.) pantheon - je chrám v Římě, zasvěcený všem bohům (pozn. přek) „Před velmi dlouhou dobou se kolonie na Sirius B a Orionu dostaly do potíží mezi sebou navzájem. Aby se zavedl mír, existovalo mezi členy obou skupin manželství. Ženy pocházely ze skupin Orionu, které v hierarchii představovaly královnu – představa matriarchátu. Muži byli ze Sirius B. Obojí členové se považovali za královskou, uznávanou linii. Když se tito dva dali dohromady v manželském svazku, jejich potomci měly geny z obou linií. Kvůli této genetice, nová rasa, která se tímto vytvořila, dostala jméno „Nibiru“, což jak mě bylo řečeno Moraneyem (poradce z Andromédy) v řeči Orioňanů znamená „rozděleni mezi dva“. To jsou ti, kteří jsou doslova kříženci mezi těmi ze Siria B a rasou obývající systém Orion. Tím pádem vytvořili nový „kmen“, který pokračoval v prosperitě přinejmenším po stovky tisíce let. A tak jsou kmenem, který se stal rasou.“

Zdá se, že funkční princip Anunnaki je, nechat „primitivní“ druhy, jako je lidstvo, prosperovat na povrchu planety, zatímco vyvinutější rasy, jako Reptiliáni, tvoří jaksi „planetární managerský tým“, který doslova z lidstva „sklízí úrodu“ způsobem, který slouží dlouhodobému zájmu Anunnaki, kteří se periodicky vracejí, aby zhodnotili svůj „lidský experiment“. Proto se zdá, že Anunnaki tvoří jakýsi druh regulačního činidla k zajištění toho, aby pozemní zdroje a lidstvo obecně byli „řízeni“ zodpovědně.

Anunnaki mají vztah s pozemskými Reptiliány, který je založený na historických dohodách s lidstvem, které budou vedeny dále. Pravděpodobně je to tak, že Anunnaki mají nějakou formu dohody s Drakoniány týkající se toho, jak později zasahovat ve světech, ve kterých Anunnaki zavedli „lidské experimenty“. Konečně, je také pravděpodobné, že někteří členové Anunnaki na Zemi tajně zůstali a tím sehráli roli při vytváření elit lidských organizací, aby zpravovali lidské záležitosti. Tyto „dohody“ a/nebo tajné řízení elity lidských skupin tvoří nepřímo z Anunnaki součást Vojensko Průmyslového Mimozemského komplexu (MIEC).

Podle seržanta Deana jsou Anunnaki hlavními hráči v lidských záležitostech a je pravděpodobné, že pak nastane závažná situace, až se jejich domovská planeta Nibiru vrátí do sousedství Země. Je zřejmé, že návrat Anunnaki se jeví jako divoká karta, která se dotýká složek národní bezpečnosti, které si zjevně nejsou vědomi toho, jaký bude mít jejich návrat dopad na lidstvo globálně, a jaký na MIEC, který byl vytvořen právě ke zpravování mimozemských záležitostí. Hlavní aktivity Anunnaki mají ovlivňovat dlouhodobý lidský vývoj skrze elitní skupiny, systémy a instituce a ovlivňovat lidské vědomí. Zdá se, že soutěží s Drakoniány o kontrolu Země. Hlavní globální problémy ke kterým přispívají se týkají nadvlády elity, náboženského fundamentalizmu, upevňování patriarchální globální kultury a pěstování násilí.

Konec 1. části


Jestliže vás článek zaujal, tak ho můžete sdílet se svými přáteli na sociálních sítích nebo prostřednictvím emailu.
Sdílet na VK  Sdílet na MeWe  Sdílet na Telegramu  Sdílet na Gabu  Odeslat na Twitter  Sdílet na Facebooku  Sdílet na Parleru  Poslat emailem
Převod článku do PDF


Komentáře

Buďte prosím tolerantní k názorům ostatních diskutujících. Každý má právo na své svobodné vyjádření v rámci slušné debaty. Děkujeme.

Zásady a možnost zásahu do veřejné diskuze provozované na internetovém portálu Kanal 22 se především řídí podle (§ 403) tj. podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, (§ 404) tj. projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka, (§ 405) tj. popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia, (§ 191) a (§ 192) tj. jakéhokoliv šíření a propagaci materiálů s obsahem dětské pornografie apd., dále pak podle Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Přidat komentář

Přehled komentářů

Poděkování

(Petr Prokýšek, 13. 6. 2020 11:15)

Velice rád bych poděkoval autorovi článku za výborné shrnutí popisu a vztahů jednotlivých mimozemských ras. Doposud jsem v tom neměl pořádek, teď už je vše jasné. Nechápu, že při tolika důkazech ještě existují pochybovači. Zároveň velké díky paní Marii Stejskalové za tip, jak komunikovat s vesmírnou inteligenci skrze Ježíše. Zkoušel jsem, ale bez úspěchu. Mohla byste se mi prosím ozvat na mail ppjotr@seznam.cz a poradit, co dělám špatně? Díky.

AAA2

(AAA, 10. 4. 2017 14:59)

POPIS VZTAHŮ MEZI MIMOZEMŠTANY JE EVIDENTNĚ CHYBNÝ.

A ANUKAKI URČITĚ NETĚŽÍ Z TÉTO PLANETY VŮBEC NIC, KDYŽ TU NEJSOU ANI PŘÍTOMNI. MOŽNÁ NĚKDY V MINULOSTI TOMU TAK BYLO, ALE TED NAŠI PLANETU NEVYUŽÍVAJÍ PROTOŽE TU ANI NEJSOU.

Re: AAA2

(E.T., 18. 7. 2019 21:20)

Mimozemšťané tu mají být přítomni. A to hned několik ras... Doporučuji přečíst: https://www.databazeknih.cz/knihy/dukazy-o-pritomnosti-mimozemstanu-na-zemi-184468

informace alespoň pro nás zasvecené

(marie, 5. 12. 2016 23:36)

Zajímám se o historii lidstva a člověka již více jak 50 let a jako 5l.jsem s jednou rasou měla kontakt. (Mám jizvu na noze pod kolenem)Jste první komu to zmiňuji. Věděl to jen I.Mackerle-osobně jsme se znali.
Již ve 12ti jsem četla bibli a narazila na Ezechiela a pochopila oč jde.Pozdeji bibli studovala abych ji znala a všechny info si dávala sama do souvislosti,neb jsem se zajímala i o fyziku (N.Tesla )genetiku,archeolog . hlavně tu zakázanou! Vím presně o čem pišete a trápí mně, jak málo lidí a pokud už tak tomu nerozumi a je vůbec informovanosti! Sama momentalne a naštěstí úspěšně přetahují od fanatiků Jehovistu jednoho muže a jeho pokrok je takový, že tyto stránky mi poslal on!!
Ovšem Já Váš kontakt již četla jinde a mam i jiné ucelene info.
Ale znám všechny info také o ACIO a Wilder mák. Jsem v kontaktu a četla několikrát 4 rozhovory a Ancient Arow. Vše spolu koresponduje. Fiften asi chytil agenta,který vše vyřadil novináře ale vše víte a snad tedy mi všichni, kdo známe a rozumíme všem informacím, se můžeme nějak podílet na záchraně lidstva které je hnano do krachu přez tajne spolky a organizace od hlubin časů, které slučuji, snad pravém pod Ilumináty - židozednáři atd.A tito jsou prezentovány celý světový podvodný systém řízeny negativní. Mimozemskou rasami včetně všech náboženství a sekt.
Čímž mají lidi vymyté mozky a jsou ztraceni bez svobodně vůle a zijì v bludech a jsou Zfanatizovani.
Jakou roli si myslíte, že v tom všem hraje roli Ježíš, který zřejmě pochází z tzv.Centralni rasy -neboli sekce Tvůrci křídel?
Já totiž Osobne vzhledem jak znám i bibli mám za to, že on se marný snažil ve své době vysvětlit vše, ale pak jim řekl, že by to nepochopili! !a starobylé obrazy,kde jsou za Ježíš UFA či rakety toho jsou důkazem. A že nyní on působí na nás mnohé abychom se spojování celosvetove. Neboť on řekl, že přijde doba v čase konce tech špatných systémů, které jsou detailně popsány v bibli a poznání se rozmnožì! A proto po celém světe vznikají postupně skupiny i jednotlivci a spojujeme se asi hlavně přez internet.
A máme rozlišovací schopnost také oddělat zrno od plev.Citim se vedena moudrostí a také mám prokazatelně silnou ochranu, neb jsem hodně cestovala i N.Zel. a často v ohrožení života ochraněna
Navíc onemocněla před 6 lety těžkou rakovinou slinivky a na 3 mistech v páteř. Kanálu. Již 4 stadium,neboť šlo o agresivní typ, silně agresivní typ a během měsíce od propuknutí zemřete! Já se však i podle lékařů zazračně uzdravila.
Stále jsem si vždy povídala s vesmírnou inteligenci skrze Ježíše, jak to učil. A 30 let mám stovky přímé pomocí! !!!

Proto vám všem doporučuji, aby jste tuto možnost využívali -asi to tak Ježíš chtěl.
Bohužel zprofanované náboženství ovladané negativní rasami. Lidi od kosmologie,pravdy a Ježíšovi pomocí odvedli. S pozdravem Marie a odpovězte Prosím na Em. Adrese. :mari.stejskalova@gmail.com

Re: informace alespoň pro nás zasvecené

(www, 13. 1. 2018 22:44)

Ty nejsi zasvěcená, pouze propaguješ jednu náboženskou sektu na úkor jiné náboženské sekty!

AAA

(AAA, 10. 4. 2017 14:55)

KURVA, TO BYLO ZASE !!!
PROČ BY JEDNA RASA SKLÍZELA ÚRODU DRUHÉ RASY SKRZ TŘETÍ RASU????
TO JE JAKO KDYBYCH KUPOVAL 10 TUN MOUKY PŘEDNOSTNĚ V MALOOBCHODĚ PŘED VELKOOBCHODEM ČI VÝROBCEM.

zaklada

(vojta, 11. 11. 2016 22:10)

valecne

>> Občanské aktivity v ČR

>> Podporujeme

>>>> Google Translate

Statistiky

Online: 5
Celkem: 2030116
Měsíc: 17387
Den: 595