Jdi na obsah Jdi na menu

Dr. Naomi Wolfová a Etana Hecht - Očkované ženy čelí hromadným potratům. Celosvětová depopulace je v plném proudu

2. 6. 2022
article preview

Dr. Naomi Wolfová
Několik týdnů jsem mlčela. Odpusťte mi.
Pravda je taková: Nedávno jsem měla nezáviděníhodný úkol oznámit světu, že skutečně probíhá genocida - nebo jak jsem to neobratně, ale naléhavě nazvala - „vymírání dětí“.


WarRoom/DailyClout Pfizer Documents Research Volunteers, skupina 3 000 vysoce kvalifikovaných lékařů, RN, biostatistiků, vyšetřovatelů lékařských podvodů, klinických laborantů a vědeckých pracovníků, vydává jednu zprávu za druhou, jak možná víte, aby světu sdělila, co je obsaženo v 55 000 interních dokumentech společnosti Pfizer, které podle žádosti FDA u soudu měly být drženy pod pokličkou 75 let. Na základě soudního příkazu byly tyto dokumenty nuceně zveřejněny. A naši odborníci slouží lidstvu tím, že tyto dokumenty čtou a laicky vysvětlují. Všechny zprávy dobrovolníků najdete na stránkách DailyClout.io.

Téma očkování těhotných a kojících matek pod pobídkou a nátlakem je bolestivé. Je bolestné o něm bádat, je bolestné o něm psát a je bolestné se dozvědět, jak nešetrně se zachází s těmi nejcennějšími z nás. V těhotných a kojících matkách žije samotná podstata života a přírody. Zamyšlení nad tím, jak málo úcty bylo tomuto životu věnováno, je zneklidňující, a vše, co v tomto příspěvku uvádím, činím s těžkým srdcem a nadějí, že se z toho dostaneme s obnoveným smyslem pro osobní autonomii, pokud jde o lékařská rozhodnutí.


Poznámky, které je třeba mít na paměti:

 1. FDA + Pfizer aktivně pracovaly na tom, aby tyto údaje zůstaly po celý náš život skryté.
  (viz článek: Negativní účinky po očkování. Případová studie společnosti Pfizer)
  (dále článek a video: MUDr. Soňa Peková, Ph.D. – Očkovací šílenství musí skončit! Tady jsou nová alarmující data pro každého)

   
 2. Akademická pracoviště, zdravotnická zařízení a orgány veřejného zdraví stále doporučují těhotným ženám, aby si jako prevenci proti Covidu-19 vzaly vakcínu Covid.


Dr. Naomi Wolfová, projektová manažerka Amy Kellyová a dobrovolnický výzkumný tým WarRoom/ DailyClout Pfizer Documents objevili tolik nových důležitých informací, že už je těžké, je všechny sledovat. Vřele doporučuji připnout si DailyClout na domovskou stránku a často kontrolovat jejich aktualizace. Jejich tým tisíců dobrovolníků včetně stovek právníků pracuje rychle, důkladně a efektivně.

Objevilo se mnoho informací a vážných obav týkajících se těhotných a kojících matek a možného vlivu vakcín Covid na jejich děti. Dr. Naomi Wolfová se pravidelně objevuje v pořadu Warroom, aby nás informovala o svých aktuálních zjištěních a nálezech svého týmu. V jednom z vystoupení minulý týden Dr. Wolfová s pomocí lékařky, která údaje studovala, rozebrala některé hlavní varovné signály, které se objevily:

 • Těhotné ženy byly z klinických studií vyloučeny, i když byly prohlášeny za bezpečné a účinné pro těhotné ženy. Pfizer, FDA, CDC, celá „lékařská komunita" a váš místní zaměstnavatel, který prohlásil, že nemůžete chodit do práce, pokud nejste očkováni, dospěli k závěru, že je to bezpečné a účinné pro těhotné ženy na základě pokusů, které byly provedeny na krysách ve Francii. Nebyly provedeny žádné klinické studie na lidech, které by společnost Pfizer nebo jiné farmaceutické společnosti uzavřely a zjistily, zda jsou tyto vakcíny bezpečné pro použití během těhotenství nebo kojení. V současné době probíhá jedna, která je stále aktivní, nemá zveřejněné výsledky a bude ukončena až v červenci 2022.
   

Studie na zvířatech, které byly provedeny v rámci studie a na nichž NIH založil své závěry, zahrnovaly 44 potkanů a byly prováděny po dobu 42 dnů. S touto studií jsou spojeny dva hlavní problémy:

 1. To nesplňuje požadavek na zajištění toho, že lék nepoškodí další generace.
   
 2. Všichni lékaři, kteří studie prováděli, byli buď zaměstnanci společnosti Pfizer nebo BioNTech, nebo vlastnili jejich akcie. Tuto skutečnost se snažili zakrýt tím, že na studii používali místo plných jmen své iniciály.
 • Veškerá povolení pro nouzové použití se nevztahují na těhotné ženy.
   
 • Těhotné a kojící matky se NESMĚLY účastnit fází 1, 2 a 3 klinických studií na lidech. Byly zařazeny na seznam 21 stavů, které nesměly být přijímány do studií.
   
 • Údaje ministerstva obrany ukazují, že u vojákyň dochází k astronomickému počtu abnormalit a problémů s plodem. (POZNÁMKA - Mathew Crawford z RoundingtheEarth Substack prohlásil, že nevěří, že jsou JAKÉKOLIV údaje ministerstva obrany spolehlivé, protože s nimi bylo prokazatelně manipulováno. Přitom existují informátoři, kteří potvrzují, že v roce 2021 skutečně prudce vzrostl počet různých závažných zdravotních problémů).

 

Nežádoucí účinky

V dokumentech Pfizer, které byly zveřejněny díky právní síle, existují údaje o vykazovaných nežádoucích účincích od zavádění vakcíny. Na stranách 12-13 dokumentu označeného jako "postmarketing-experience" našel tým Dr. Wolfové toto:

28 % z 270 těhotenství + 4 případy nežádoucích příhod plodu/dítěte bylo klasifikováno jako závažné, včetně:

 • Potratů
 • Úmrtí plodu
 • Děložní kontrakce
 • Předčasné porody
 • Předčasné protržení plodových obalů
 • Omezení růstu plodu

U kojených dětí byly hlášeny tyto účinky:

 • Zvracení kojenců
 • Horečka
 • Vyrážka
 • Rozrušení
 • Alergie na vakcínu

4 kojící ženy hlásily nežádoucí účinky, jako např.:

 • Částečné ochrnutí
 • Potlačená laktace
 • Změna barvy mateřského mléka
 • Bolest prsou
 • Migrény

V závěru dokumentu se uvádí, že nebyly zjištěny žádné závažné nežádoucí účinky. Dr. Wolfová si opět klade otázku, zda bychom jako občané Spojených států amerických neměli začít uvažovat o tom, zda všechny tyto příznaky dohromady neukazují na vážné narušení národní bezpečnosti. Za třicet let své novinářské práce nikdy neviděla nic tak špatného, jako je to, čeho jsme svědky dnes.
 

kojenec_001.jpgExistuje přesvědčivý důkaz, že potenciální rizika očkování vakcínou proti C-19 pro těhotné ženy, výrazně převažují nad potenciálními přínosy.

17. května se Dr. Wolfová znovu objevila v pořadu Warroom krátce poté, co FDA a CDC povolily aplikaci posilovací experimentální vakcíny společnosti Pfizer pro děti ve věku 5-11 let. V tomto segmentu Dr. Wolfová odhalila některé nové informace a údaje o vakcíně pro těhotné a kojící matky:

 • Ve Skotsku právě probíhá vyšetřování, které bylo vyvoláno překročením hranice počtu úmrtí novorozenců. Je to dvojnásobek základního počtu a je to podruhé za posledních 7 měsíců, kdy tento počet vyvolal vyšetřování.
   
 • V kanadském Ontariu zemřelo v roce 2021 86 dětí oproti základním čtyřem nebo pěti; šlo o tak závažné úmrtí dětí, že statečný poslanec předložil tuto záležitost parlamentu.
   
 • V izraelské nemocnici RamBam v Haifě bylo zaznamenáno o 34 % více spontánních potratů a porodů mrtvého plodu u očkovaných žen než u neočkovaných.
   
 • Na rozdíl od tvrzení BBC (částečně financované společností Pfizer), že nárůst novorozeneckých úmrtí nelze spojit s vakcínou, tým Dr. Wolfové, konkrétně projektová manažerka Amy Kelly, našla přesvědčivé důkazy o opaku, a to přímo v dokumentech společnosti Pfizer.
   
 • Společnost Pfizer definovala expozici vakcíně jako kojení. To nebylo těhotným ženám sděleno. Výzkumný tým v Německu potvrdil doktorce Wolfové, že mateřské mléko může dodávat prvky vakcíny.
   
 • Dítě narozené očkované matce zemřelo poté, co se narodilo s krvácením z nosu a úst.
   
 • Matka dostala 17. března druhou dávku vakcíny a během 24 hodin se u jejího kojeného dítěte objevila vyrážka a bylo neutěšitelné. Dítě zemřelo o 2 dny později s prokázaným poškozením jater a vzácnou poruchou krve.

Paní Hechtová také upozorňuje, že menstruační dysregulace u očkovaných žen je dnes již plně potvrzena mnoha studiemi, přičemž v průměru dochází k jednomu dni krvácení měsíčně navíc (což je vedlejší účinek, na který jsem upozorňovala v březnu 2021, za což mi komentátor CNN nadával a Twitter mě trvale zablokoval).

Nemusíte znát víc než biologii v osmé třídě, abyste věděli, že narušená regulace menstruačního cyklu, nemluvě o spike proteinu, který se hromadí ve vaječnících, nemluvě o překonávání tělesných membrán, včetně plodového vaku, malými nanočásticemi tvrdých tukových lipidů, nemluvě o PEG v mateřském mléce, to vše ovlivní plodnost, zdraví plodu, porod a trávicí potíže nebo potíže dětí, a tím i jejich schopnost nebo neschopnost prospívat (natož navázat vazbu).

A nyní děti umírají. Nyní převeďte údaje z Kanady, Skotska a Izraele na všechny očkované země světa.

Co s tím vším uděláme?

Vím, že Pfizer a FDA věděly, že děti umírají a mateřské mléko se zabarvuje, jen když se podívaly do svých interních záznamů; vím, že nikoho neupozornily, natož aby zastavily své počínání, a že Pfizer, FDA a další démonické „zdravotnické“ instituce dodnes prosazují očkování MRNA u stále většího počtu těhotných žen; nyní, když se to chystají vnutit ženám v Africe a dalších zemích s nižšími příjmy, které o vakcíny MRNA neusilují, podle generálního ředitele Pfizeru Bourla, který vystoupil minulý týden na WEF, a s vědomím, že Pfizer prosazuje a možná i obdrží americké povolení EUA pro děti do pěti let - musím konstatovat, že se díváme do propasti zla, jakou jsme neviděli od roku 1945.

 

Odhalené lži jsou ohromující!

Dobrovolníci z WarRoom/DailyClout potvrdili:

že společnost Pfizer (a tedy i FDA) již v prosinci 2020 věděla, že vakcíny MRNA nefungují - že jejich účinnost „slábne“ a představují „selhání vakcíny“. Jedním z vedlejších účinků očkování, jak věděli již měsíc po masovém nasazení v roce 2020, byl „COVID“.

Společnost Pfizer v květnu 2021 věděla, že týden po injekci MRNA bylo poškozeno srdce 35 nezletilých - ale FDA stejně o měsíc později zavedla EUA pro dospívající. Rodiče dostali od americké vlády tiskovou zprávu o poškození srdce až v srpnu 2021, poté, co byly očkovány tisíce dospívajících.

Pfizer (a tedy i FDA; v mnoha dokumentech je na konci stránek uvedeno „FDA: CONFIDENTIAL“ (FDA: Tajné)) věděla, že v rozporu s ujišťováním vysoce placených mluvčích a podplacených lékařů, nanočástice MRNA, spike bílkoviny a lipidy nezůstávají v místě vpichu do deltového svalu, ale během 48 hodin se dostávají do krevního oběhu, odkud se usazují v játrech, slezině, nadledvinách, lymfatických uzlinách, a pokud jste žena, tak i ve vaječnících (zde).

Společnost Pfizer (a tedy i FDA) věděla, že vakcína Moderna obsahuje 100 mcg MRNA, lipidové nanočástice a spike protein, což je více než trojnásobek 30 mcg dávky vakcíny Pfizer pro dospělé; interní dokumenty společnosti ukazují vyšší výskyt nežádoucích účinků u dávky 100 mcg, takže s tímto množstvím přestali interně experimentovat kvůli jeho „reaktogenitě“ - slovy společnosti Pfizer -, ale nikdo to neřekl všem milionům Američanů, kteří už dostali první a druhou dávku 100 mcg vakcíny Moderna a posilující dávky.

Společnost Pfizer zkreslila účastníky studie tak, že téměř tři čtvrtiny tvořily ženy - tedy osoby, které jsou méně náchylné k poškození srdce. Společnost Pfizer ztratila záznamy o tom, co se stalo se stovkami účastníků studie.

V interních studiích se vyskytlo více než 42 000 nežádoucích příhod a více než 1 200 osob zemřelo. Čtyři z nich zemřeli v den, kdy jim byla injekce aplikována.

Nežádoucí příhody uvedené v interních dokumentech společnosti Pfizer se zcela liší od těch, které jsou uváděny na webových stránkách CDC nebo oznamovány zkorumpovanými lékaři a lékařskými organizacemi a nemocnicemi. Patří mezi ně obrovské sloupce bolestí kloubů, svalů (myalgie), masy neurologických účinků včetně roztroušené sklerózy, Guillainova syndromu a Bellovy obrny, encefalie, všech možných iterací srážlivosti krve, trombocytopenie ve velkém rozsahu, mrtvice, krvácení a mnoho druhů prasklin membrán v celém lidském těle. Mezi nežádoucí účinky, o kterých společnost Pfizer a FDA věděly, ale vy ne, patří problémy s puchýři, vyrážky, pásový opar a herpetické stavy (skutečně řada puchýřovitých stavů, které podivně předznamenávají příznaky opičích neštovic).

Interní dokumenty ukazují, že společnost Pfizer (a tedy i FDA) věděla, že červené pupínky nebo kopřivka jsou běžnou reakcí na PEG, alergen pocházející z ropy, který je součástí složek vakcíny a který byste rozhodně neměli požít. PEG je totiž tak závažný alergen, že mnoho lidí může při kontaktu s ním dostat anafylaktický šok. Lidé s alergií na PEG však nebyli před vakcínami varováni, a dokonce ani pečlivě sledováni svými lékaři s EpiPenem v ruce. Byli ponecháni svému šoku.

Společnost Pfizer věděla, že „expozice“ vakcíně je podle jejích vlastních slov definována jako sexuální kontakt (zejména v době početí), kontakt s kůží, vdechování nebo kojení. [Viz toto]. „Kontroloři faktů“ to mohou popírat, jak chtějí. Dokumenty hovoří samy za sebe.

Lidé, kteří se pokusili na tyto otázky upozornit, byli samozřejmě dehonestováni, jejich nadřízený jim vynadal, označil je za blázny a tvrdě je potrestal.

Sportovci, vysokoškolští studenti a teenageři kolabují na fotbalových a jiných hřištích. Lékaři lomí rukama a kroutí hlavou. Podání společnosti BioNTech burzovní Komisi pro cenné papíry obsahuje důrazné upozornění na vedlejší účinky, kterými mohou být mdloby tak prudké, že si můžete ublížit a tato skutečnost je pro společnost BioNTech natolik závažná, že na ni upozornila burzovní Komisi pro cenné papíry.

Ale ne tak důležitá, aby na to upozornili vás a mě!

Video: Dr. Wolfová: Covid vakcíny a těhotenství & Šokující zjištění o nežádoucích účincích (CZ DABING)

Video: Robert Kennedy Jr Slams The Corrupt System Of Big Pharma, Anthony Fauci And The F.D.A.

Zdroje:

 1. 5.3.6 CUMULATIVE ANALYSIS OF POST-AUTHORIZATION ADVERSE EVENT REPORTS OF PF-07302048 (BNT162B2) RECEIVED THROUGH 28-FEB-2021
 2. DailyClout.io
 3. Vaccinated Women
 4. Internal Pfizer Documents Prove Knowledge that Lipid Nanoparticles (in mice subjects) do not Remain in Muscle but ‘Were Shown to be Rapidly Distributed in the Blood to the Liver”
 5. PFIZER VACCINE: FDA Fails to Mention Risk of Heart Damage in Teens
 6. Stillbirths, Miscarriages and Abortions in Vaccinated vs. Unvaccinated Women
 7. Explosive Rise in Ontario Stillbirths Triggers Parliamentary Questions
 8. Investigation launched into abnormal spike in newborn baby deaths in Scotland
 9. Negativní účinky po očkování. Případová studie společnosti Pfizer
 10. MUDr. Soňa Peková, Ph.D. – Očkovací šílenství musí skončit! Tady jsou nová alarmující data pro každého
 11. Vážení přátelé, omlouváme se za oznámení genocidy: Naomi Wolfová o „důvěrné zprávě“ společnosti Pfizer
 
 
 
 


Jestliže vás článek zaujal, tak ho můžete sdílet se svými přáteli na sociálních sítích nebo prostřednictvím emailu.
Sdílet na VK  Sdílet na MeWe  Sdílet na Telegramu  Sdílet na Gabu  Odeslat na Twitter  Sdílet na Facebooku  Sdílet na Parleru  Poslat emailem
Převod článku do PDF


>> Občanské aktivity v ČR

>> Podporujeme

>>>> Google Translate

Archiv

Kalendář
<< srpen >>
<< 2022 >>
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Statistiky

Online: 4
Celkem: 2079155
Měsíc: 16155
Den: 451