Jdi na obsah Jdi na menu
 


Izraelský lidový výbor – Ještě žádná vakcína nikdy nezpůsobila tolik zranění. Zpráva o nežádoucích účincích vakcín.

24. 7. 2021

izraelsky_lidovy_vybor_001.jpgPřátele, během minulého týdne jsem obdržel zcela alarmující informace, které se úzce vážou k problematice vakcinace proti onemocnění C-19. V dnešním článku se budeme zabývat situací, která právě probíhá v Izraeli. Údaje a citace obsažené v tomto článku vycházejí z reportu Izraelského lidového výboru, který je a-politickým sdružením lékařů, epidemiologů, právníků, kriminalistů a členů izraelské Akademie věd.

Jelikož tento report obsahuje velké množství informací (36 stránek formátu A4), tak zde budou uvedeny jen zásadní výňatky. Pokud by měl někdo z Vás zájem prostudovat si celkový obsah tohoto reportu, tak zde nalezne link pro jeho stažení (Izraelský lidový výbor – report). Závěrem bych Vás rád upozornil, že v originále tohoto reportu můžete také nalézt detailní grafy a tabulky, které se vztahují k post-vakcinačním syndromům a úmrtím spojených s aplikací vakcín proti onemocněním C-19. Přátelé, pokud po prostudování tohoto reportu budete mít pocit, že informace v něm obsažené mohou zásadně pomoci vaším blízkým a přátelům, tak prosím sdílejte odkaz na tento článek na sociálních sítích, nebo prostřednictvím
odkazu zaslaného pomocí vašeho emailu. Informovat můžete také např. zástupce České vakcinologické společnosti a to jmenovitě p. Prymulu a p. Chlíbka. Žádejte od nich konkrétní písemné vyjádření ke skutečnostem, které jsou v tomto reportu uvedeny. Informovat můžete také své pediatry, obvodní lékaře, senátory a poslance Parlamentu ČR a členy zdravotního výboru Poslanecké sněmovny ČR. S pozdravem a přáním příjemného dne Vás zdraví Jan B.

Izraelský lidový výbor – report (květen 2021)

Tímto objasňujeme, že Izraelský lidový výbor je nezávislou organizací, která se opírá o veřejně dostupné informace z oficiálních publikací, sociálních sítí a zejména z mnoha dalších zdrojů a zpráv, které přicházejí přímo od jednotlivců na naše webové stránky. Informace byly ověřeny členy výboru, aby se předešlo nepravdivým, vyvráceným a chybným údajům.

Zatímco izraelský premiér a vysocí úředníci izraelského ministerstva zdravotnictví se chlubí tím, že Izrael slouží jako celosvětový vzor pro celostátní očkování, a zatímco se chlubí, že si nás společnost Pfizer vybrala jako
experimentální zemi díky vyspělým technologickým systémům našich zdravotnických zařízení (HMO), tak stát systematicky vypnul veškerý monitoring a sledování zdravotnických zařízení, které jsou určeny k identifikaci a upozornění na nežádoucí účinky po očkování, které se vyskytují u očkovaných osob proti onemocnění C-19. Toto nezodpovědné chování izraelského ministerstva zdravotnictví, které probíhalo během masové operace poskytující experimentální léčbu milionům lidí, vedlo k bezprecedentní záplavě tisíců hlášení o závažných nežádoucích účincích po očkování a to především na sociálních sítích, což je zřejmě jediné fórum, které stále umožňuje, aby zde lidé mohli sdílet své zkušenosti. Je překvapivé, že takto rozšířený fenomén se nedočkal žádného mediálního pokrytí, a ani pozornosti veřejných činitelů.


Mechanismy umlčování izraelského zdravotnického systému, pokud jde o nežádoucí účinky spojené s vakcínou proti onemocnění C-19, a popírání jejich závažnosti a znepokojivého rozsahu, v kombinaci se skutečností, že mainstreamová média v Izraeli ignorovala nežádoucí účinky a vyhýbala se jejich informování, vytvořily situaci, kdy si izraelská veřejnost téměř vůbec neuvědomuje existenci, povahu a závažnost nežádoucích účinků, které se po tomto očkování objevují. Tato nejasnost, která panuje mezi izraelskou veřejností v souvislosti s nežádoucími účinky souvisejícími s očkováním, brání občanům získat veškeré informace které potřebují k tomu, aby mohli učinit vyvážené a zodpovědné rozhodnutí o očkování.

Z našeho vyšetřování vyplynul znepokojivý obraz vysokého počtu závažných případů, které se vyskytly v souvislosti s očkováním proti onemocnění C-19, a to i u mladých lidí. Mnoho nežádoucích účinků je život ohrožujících a bohužel velké procento z nich skončilo úmrtím. Nepochopitelná propast mezi existující realitou a informacemi zveřejněnými izraelským ministerstvem zdravotnictví a izraelskými sdělovacími prostředky, vyvolává obavy z nebezpečného klamání nejen izraelských občanů, ale i veřejnosti a občanů celého světa, kteří Izrael považují za výzkumnou laboratoř společnosti Pfizer.

Takovéto klamání, ať už z nedbalosti, nebo úmyslné, by mohlo způsobit další poškození lidem na celém světě. V této zprávě chceme izraelské vládě a vládám na celém světě vzkázat:

Nedostatek informovanosti a transparentnosti může zabít mnoho lidí. Podvody a zatajování faktů, mohou u lidí vést k celoživotním postižením a ztrátám na životech. Odstraňte veškeré utajování, snažte se vytvořit transparentní a kontrolovatelné mechanismy pro podávání informací. Díky tomu může dojít k záchraně životů a zabránění dalších škod způsobených očkováním, které má v konečném výsledku chránit životy občanů.

A než se pustíme do hloubky, zde jsou naše hlavní zjištění:

Obdrželi jsme 330 hlášení o úmrtích, ke kterým došlo v krátké době po očkování (90 % do 10 dnů po očkování). 64 % z nich jsou muži. Podle vyjádření ministerstva zdravotnictví je to ale pouze 45 úmrtí.

Podle údajů Centrálního statistického úřadu (CBS) z ledna až března roku 2021, a to uprostřed očkovací kampaně, došlo v Izraeli k 18% zvýšení celkové úmrtnosti ve srovnání s průměrnou tříměsíční úmrtnost v předchozím roce ve státě Izrael. Ve skutečnosti období leden-březen 2021 je nejsmrtelnější v posledním desetiletí s nejvyšší celkovou úmrtností ve srovnání s odpovídajícími měsíci za posledních 10 let. Ve věkové skupině 20–29 let je nárůst celkové úmrtnosti ještě dramatičtější. V tomto období (leden-březen 2021), došlo k nárůstu o 30% celkové úmrtnost ve srovnání s průměrnou tříměsíční úmrtností v roce 2020.

Statistická analýza údajů z CBS v kombinaci s informacemi z ministerstva zdravotnictví vede k závěru, že úmrtnost mezi očkovanými se odhaduje na 1:3000. (1:18000 pro věk 20-49 let, 1:5000 pro věk 50-69 let, 1:1100 pro věk 70+). Podle tohoto odhadu, je možné konstatovat, že počet úmrtí v Izraeli, ke kterým došlo v krátkém období po očkování, činí v současné době přibližně 1600-1700 osob. Existuje vysoká korelace mezi počtem očkovaných osob za den a počtem zemřelých. Úmrtí za den v rozmezí do 10 dnů po očkování, a to ve všech věkových skupinách. Ve věku 20-49 let - a od data očkování do úmrtí; ve věku 70 let a více - 3 dny od data očkování do úmrtí.

Riziko úmrtí po druhém očkování je vyšší než riziko úmrtí po prvním očkování.

Do data zveřejnění tohoto reportu bylo hlášeno celkem 2646 nežádoucích účinků. Izraelskému lidovému výboru přicházejí stále nová hlášení. Tato hlášení ukazují na poškození téměř všech systémů v lidském těle.  Upozorňují také na nepochopitelnou propast mezi oficiálními zprávami izraelských médií a tím, co se ve skutečnosti děje. Žijeme v situaci „dvou světů“. Neschopnost novinářů identifikovat a informovat o tom co se děje, je naprosto klíčová. Je tu zcela popřena informace z reálného života občanů.

V naší analýze jsme zjistili poměrně vysokou míru poškození souvisejících se srdcem. 25 % všech případů srdečních příhod se vyskytlo u lidí mladších 40 let, přičemž nejčastější diagnózou v těchto případech byla myokarditida nebo perikarditida. Kromě toho byl zjištěn vysoký výskyt masivního vaginálního krvácení u žen, neurologických a kožních poškození (* údaje ČR - SÚKL / dušnost, bolest na hrudi, otok nebo bolesti nohou, přetrvávající bolesti břicha, silné nebo přetrvávající bolesti hlavy, rozmazané vidění, zmatení, celkové křeče nebo vznik modřin či tečkovitých skvrn (petechie) jinde než v místě vpichu).

Je třeba poznamenat, že značný počet hlášených nežádoucích účinků souvisí přímo nebo s koagulopatií (infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, potraty, narušení průtoku krve do krevního řečiště, končetin, plicní embolie). Hlášení nežádoucích účinků z nemocnic a klinik HMO je velmi nízké a existuje tendence k diagnostickému zkreslení, které vylučuje možnost souvislosti mezi nežádoucími účinky očkování proti C-19 a léčbou pacientů s onemocněním C-19. Pravděpodobně existuje mnoho tisíc nenahlášených případů. Dostáváme stále větší počet hlášení o tomto jevu od zdravotnického personálu v nemocnicích. Obecný dojem je následující, že se nemocnice zřejmě potýkají s chaosem a zmatkem, pokud jde o způsob, jak se vypořádat s narůstajícím počtem pacientů poškozených vakcínami a zároveň je udržet mimo evidenci. Mnoho lékařů na pohotovostech dnes začíná své anamnestické šetření otázkou: "Kdy jste byl/a očkován/a?", přesto o tom do propouštěcích listů nic nepíší.  

Zdá se, že obecná politika týkající se nežádoucích účinků je "příliš ochranářská" vůči myšlence pokračovat v očkování (tzv. očkování za každou cenu). Místo toho lékaři, nemocnice a média mluví jedním hlasem, který říká: "Nemá to nic společného s vakcínou, a to do doby, dokud se to zcela neprokáže". To je samozřejmě jen kouřová clona, jejímž cílem je zabránit odhalení pravdy, což ničí podstatné základy diferenciální diagnostiky a lékařské vědy, potažmo medicíny založené na brainstormingu, a jejímž důsledkem je rozpad normální a vědecké medicíny.

Ve světle rozsahu a závažnosti nežádoucích účinků po očkování, jichž jsme svědky, bychom chtěli a rádi vyjádřili jednoznačné stanovisko výboru, že očkování dětí je nebezpečné a zároveň postrádá jakýkoli lékařský základ. Může vést k nežádoucím účinkům, podobným těm, které byly pozorovány u dospělých (včetně mladistvých od 16 let věku), které mohou vést k úmrtí zcela zdravých dětí. Výbor je přesvědčen o tom, že záměr očkovat děti, a tím je vystavit nebezpečí a zároveň ohrozit jejich budoucí vývoj, nemá žádné lékařské opodstatnění, neboť C-19 děti vůbec neohrožuje.

Ještě nikdy žádná vakcína nezranila tolik lidí! Americký systém VAERS odhalil 3409 hlášení o úmrtí mezi očkovanými osobami ve Spojených státech za první 4 měsíce roku 2021. Tento údaj odráží 1000% nárůst oproti ročnímu
průměru, který činil 108 hlášení o úmrtí po očkování za rok, zatímco rozdíl v míře proočkovanosti (ve srovnání s chřipkovým očkováním) činí méně než 40 %. Jinými slovy, více úmrtí po očkování bylo zaznamenáno v systému VAERS během jediné očkovací kampaně, než v důsledku všech ostatních vakcín dohromady v průběhu předchozích třech desetiletích. Viz následující graf (PDF dokument - Izraelský lidový výbor – report).

S ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti a podrobné informace, které zde byly vyřčeny, navrhujeme aby:

“Jakákoliv aplikace nových léků a vakcín pro hromadné užívání bez dostatečné znalosti možných nežádoucích účinků, byla nejprve podrobena detailním klinickým testům, které probíhají v řádu několika let. Toto je jediný způsob, jak získat skutečné informace a zajistit maximální bezpečnostní dohled, aby nelékařské motivy neměly vliv na proces hodnocení bezpečnosti a skutečné povahy tohoto léku a jeho vlivu na lidi."

Odkaz na kompletní PDF soubor - Izraelský lidový výbor – report

Oficiální stránky Izraelského lidového výboru - The Israeli People's Committee

Očkování a antikoncepce
MUDr. Ludmila Eleková - Autoimunita jako důsledek nadměrné stimulace imunitního systému
Prof. Dr. Sucharit Bhakdi – Zastavte okamžitě očkování proti C-19. Každé další očkování může ohrozit váš život. 

MUDr. Soňa Peková / Experimentální vakcína může vést k experimentálním výsledkům. Nechci žít ve fašistické společnosti.
Zdravé fórum.cz - Občanská platforma pro obnovení normálního života
MUDr. Ján Lakota, CSc. - Tato vakcína je velká neznámá a my nevíme, co se s člověkem v průběhu dalších měsíců odehraje
Mark Zuckerberg – Facebook ukončí debaty o bezpečnosti vakcín a očkování. Jaká témata budou následovat?
Otevřený dopis belgických lékařů a zdravotníků všem belgickým médiím a úřadům

Bill Gates – Spasitel lidstva nebo propagátor celosvětového neofašistického hnutí
Ministerstvo zdravotnictví připravilo Národní strategii očkování proti nemoci covid-19
Plandemic 2 - Indoktrinace (CZ titulky)
Dr. Stella Immanuel – Nemusíme zemřít, lék na Covid již existuje
Plandemic (1. část - CZ titulky)

Robert F. Kennedy, Jr. / Vakcína Gardasil – korupce a falšování klinických studií (SK titulky)
Anna Strunecká - 4. díl: Dokud jsou děti kojené, mají ochranu proti bakteriálním nákazám
Otevřený dopis od mezinárodních organizací pro Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) o problematice bezpečnosti očkování
Nové výzkumy kontroly kvality očkovacích látek: mikro a nano-kontaminace
Pravda o očkování - 2. díl / SK titulky (The Truth About Vaccines)
Pravda o očkování - 1. díl / SK titulky (The Truth About Vaccines)
Del Bigtree - Povinné očkování pro civilní obyvatelstvo (2017/SK titulky)
Injecting Aluminum - Vpichování hliníku (2017/SK titulky)
Prof. Chris Exley - Vysoké množství hliníku v mozcích autistů
Dr. med. Manfred Doepp - Očkování je lukrativní byznys a lékařům je vymýván mozek, že musí neustále očkovat.
Střílení naslepo / Naše děti nechtějí být pokusné krysy farmaceutického průmyslu. (SK titulky)
Očkovaná děvčata - dokumentární film (CZ titulky - délka 39 min.)
O původu AIDS / Origins of AIDS (CZ titulky)
Odmítnutí povinného očkování (Manuál)
Anthony Samsel - Testy potvrdily, že vakcíny (včetně dětských) jsou kontaminovány pesticidy
Stopové množství – Rtuť ve vakcínách (SK titulky)
Tereza Reichová - Epidemie svobody
Daniel Solis – Etika v očkování (Svobodné rádio / studio Kladno)
VAXXED - Nejnebezpečnější dokumentární film v dějinách lékařství (CZ a SK titulky)
Člověkem vytvořená epidemie (dokumentární film - CZ a SK titulky)
Dr. Suzanne Humphries - Hliník je toxický vůči všemu živému
MUDr. Jan Vavrečka, Ph.D. - Kariérní růst v medicíně, matrice chování a očkování
www.poockovani.cz – Společnost pacientů s následky po očkování, z. s.
Dr. Leonard G. Horowitz - Očkování je genocida v přímém přenosu
Bill Gates (Microsoft) - Vakcíny mají snížit lidskou populaci
Irina Michailovna Sazonova - HIV / AIDS je podvod světového rozsahu - zbraň genocidy lidstva
Brandy Vaughan - Výpověď bývalé zaměstnankyně firmy Merck o podvodech a korupci ve farmaceutickém průmyslu
Doktore, nezlob se...
Jaké nežádoucí účinky mělo vaše dítě po povinném očkování?
Dagmar Cvečková - Marketing a PR při uvádění nové vakcíny na trh
MUDr. Michal R. Piják - Očkování a zisky farmaceutického průmyslu
Mgr. Margit Slimáková, Ph.D. - Očkování: hypotézy versus fakta
MUDr. Ludmila Elekova - O následcích očkování
Česká televize (ČT2) - Očkování a utajená data

Zdraví
Pavel Hlávka - Autentické svědectví o stavu zdravotnictví a společnosti v době C-19
doc. MUDr. Martin Anders, PhD. - Zažíváme pandemii duševních chorob / Za rok propuknou u 27 procent obyvatel EU
Vegetariánské a veganské restaurace v ČR (A-Z)
Jak pěstovat chilli papričky (od A do Z)
Will Hall - Jak vysadit antidepresiva
MUDr. Karel Erben & Daniela Drtinová - Farmaceutické firmy a lékaři vás vodí za nos
Chilli papriky a jejich účinek
Eva Kiedroňová - Dětství je období, na které se nikdy nezapomíná
Claude Fromageot - Muž, který sází stromy
Mong Ling - Čínská cvičení pro zdraví a krásu

Tajné projekty a NWO
Geneticky upravený protein „Magneto“ dálkově řídí mozek a chování

Duše K – O ovlivňování počasí / Radovan Dluhý-Smith
Robert F. Kennedy, Jr. - Vzkaz pro svobodu a naději (2020/CZ titulky)
Klaus Schwab – Zavádění celosvětového sociálního a finančního systému 2.0
Daniel Vávra - Jáma Pekel (5. část) - Novodobá cenzura, cancel culture, manipulace a jak s ní bojovat (STOP-CENZURE.CZ)

Česká republika byla zřejmě zasažena neznámou bakteriologickou látkou v letech 2018 až 2020
Robert David Steele – Pedofilie a satanismus ve vládních strukturách a jiných vysokých úrovních společnosti

Aaron Russo - Rozhovor známého hollywoodského režiséra o nejvyšších patrech světové politiky a ekonomiky (CZ titulky)

Dr. Stella Immanuel – Nemusíme zemřít, lék na Covid již existuje
Out Of The Shadows (2020)
Dan Vávra - Jáma Pekel (1. část) Cenzura internetu/Facebook/Youtube etc.
Vlastimil Březina (2. díl) - Občané České republiky slouží jako pokusní králíci při výzkumu mozku
Martin Novotný - Elektromagnetické záření a 5G sítě
Mojmír Babáček - Se zavedením páté generace mobilních sítí český národ nejspíš zblbne
Vlastimil Březina - Občané České republiky slouží jako pokusní králíci při výzkumu mozku
Barnevernet (Norsko) - Orwellův svět v praxi (CZ titulky)
Thrive (Rozkvět) 2011 HD - (CZ titulky)
Antonín Baudyš - Imigrace legálně, bezpečně, bez omezení a napořád.
Mojmír Babáček – Kdo může řídit naše myšlenky?
Marek Prchal / ANO – bude líp? Ostatní prohrajou a my vyhrajem
Dr. Dietrich Klinghardt – Uznávaný lékař, který potvrzuje existenci Chemtrails (SK titulky)
Geoinženýrství – Tajná válka (SK dabing)
David Icke - WorldWide Wake Up TOUR - 8. 10. 2016 - Praha, Lucerna
Vatikánské spiknutí: Sex, intriky a tajná konta
Ľubomír Huďo - Rockefellerové / Americký sen ve stínech finanční tyranie (2. část)
Prof. Dr. Walter J. Veith - Tajemství tajných společností
Edmond Paris - Tajné dějiny Jezuitů I. - II.
David Icke - Lev již nedřímá (CZ titulky - 1. až 4.díl)

Knihy a literatura - ukázky
Jan van Helsing - Kdo se bojí Smrti?
Pavlína Brzáková – Ze mě: Cesta blázna a vnitřní svět Jaroslava Duška
Paul Brunton - O temné noci duše
David Icke - Život v přeludu (... a jak se z něj probudit)
Voyen Koreis - Blavatská a theosofie
Anastasia Novych - AllatRa
Don Miguel Ruiz & Barbara Emrys – Toltécké umění života a smrti
T. Tichoplavová & V. Tichoplavov - Neomezené možnosti člověka
Dr. Joel L. Whitton PhD a Joe Fisher - Život mezi životy
MUDr. Jan Hnízdil - Zaříkávač nemocí
Marlo Morganová - Poselství od protinožců
Jan Kristek - Dějiny po Roswellu
Dr. Steven M. Greer - Utajovaná pravda - Zapovězené poznání
Ivo Wiesner - Děti moudrých draků

Okultní vědy a Geneze
O auře a energetických tělech

Alternativní medicína
Meridiány - Energetické dráhy lidského těla

Co je to Psychotronika?
Usmívejte se prosím, je tu BrainWave Generátor
Magazin Legalizace - Informace

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář