Jdi na obsah Jdi na menu
 


MUDr. Michal R. Piják - Očkování a zisky farmaceutického průmyslu

3. 1. 2015

mudr_michal_r_pijak_001_web.jpgPřátelé, dnešní poznámka nese název: MUDr. Michal R. Piják - Očkování a zisky farmaceutického průmyslu. Tato poznámka, je v podstatě výňatkem z velice obsáhlé diskuze, která byla vedena pod blogem s názvem: MUDr. Ludmila Eleková a propagace bad science. Přátelé, snažil jsem se vybrat z této diskuze podle mého názoru nejrelevantnější odpovědi k danému tématu. Jedním ze dvou hlavních protagonistů této diskuze byl internista, alergolog, imunolog, hepatolog a reumatolog MUDr. Michal R. Piják ze Slovenské zdravotnické univerzity v Bratislavě a MUDr. Jan Vavrečka z Katedry podnikového a evropského práva Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze.


 

Výňatek z diskuze:


MUDr. Michal R. Piják

Na doplnenie prípájam niekoľko údajov, ako úžasne eticky sa spávajú farmaceutické firmy. Väčšina údajov je z najrenomovanejších lekárskych časopisov ako je JAMA, NEJM, Ann Intern Med ap. Nie som si ale istý, či na to bude stačiť mentálna kapacita ľudí ako je pán Kaličiak, či mi nebudu zde vytýkať, že nie som pre nich dostatočne kompetentná osoba, aby som takéto veci bol schopný seriózne posúdiť, alebo dokonca že samotných autorov týchto prác označí za antivakcerov šíriacich poplašné správy, alebo konšpiračné teórie. Myslíte, že preháňam? Určite nie, stačí si prečítať komentáre pána Kaličiaka v tomto diskusnom fóre.

Minsterstvo spravodlivosti USA uložilo nedávno farmaceutickému gigantovi GlaxoSmithKline pokutu vo výške 3 miliardy USD za kriminálnu a občiansku zodpovednosť v najväčšom podvode zdravotníctva v histórii USA. V zásade išlo o to, že GSK propagovala niekoľko liekov, ktorých používanie nebolo overené, chýbali údaje o bezpečnosti, dávali provízie lekárom a osobám pre kontrolu liečiv. Viac údajov o podvodných machináciach pri jednotlivých liekoch nájdete v článku. (1a)

Nedávno publikovaná analýza autorov Mello a kol.(1), podala jednoznačné dôkazy o tom, ako firma Merck ovplyvnila politiku očkovania vakcínou HPV. Autori tiež upozornili na nebezpečenstvo a riziká, v prípade, že sa legislatívne orgány budú spoliehať iba na vedecké informácie firiem, ako je Merck.

Dnes skutočne existuje dostatočne množstvo serióznych dôkazov, podložených výsledkami nezávislých štúdií, ktoré jednoznačne ukázali, že farmaceutické firmy manipulujú z dizajnami klinických štúdií a následnou analýzou údajov, tak aby sa ich produkty prezentovali v lepšom svetle (2-4). Ako príklad uvádzam analýzy klinických štúdií s Gardasilom, ktoré ukázali, že dizajn týchto štúdií, ako aj prezentácia a interpretácia údajov, boli na katastrofálne nízkej úrovni (4-6). Pokiaľ by ste nevedeli, alebo chceli zatvárať oči nad týmito faktami, tak považujem za potrebné zdôrazniť, že problému skresľovania a interpretácie výsledkov štúdií farmaceutickým firmami a ich nepriaznivých dôsledkov na lekársku, ako aj laickú verejnosť sa dnes začína venovať stále väčšia pozornosť (7-10).

Na záver pár slov o spochybňovaní a bagetelizovaní profitu z predaja vakcín, ktorý je obľúbeným argumentom obhajcov firiem, ako je pán JUDr. Ing. Kaličiak. Jedna z najpoprednejších svetových firiem ktorá sa zaoberá analýzami farmaceutického trhu – INS odhadla, že výnos z predaja farmaceutických prípravkov v roku 2010 bol cca 955 miliárd USD a v roku 2013 mal presiahnuť číslo 1 trilión USD (Trilión = 1,000,000,000,000, t.j. 10 na 18) (11). Okrem toho, na výnosoch veľkých farmaceutických firiem sa podieľa aj predaj lekárskych potrieb, z ktorého výnos v roku 2013 sa odhadol na cca 320 miliárd USD, takže celkový výnos z predaja farmaceutík a lekárskych potrieb by mal predstavovať astronomické číslo cca 1,32 triliónov USD (11).

Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie, výnos z predaja vakcín v roku 2013 by mal predstavovať cca 24 miliárd USD. Je zrejmé, že z celkového výnosu farmaceutických firiem v roku 2013 pripadá na vakcíny iba 1.82%, ale vzhľadom na tzv. „rounding error“, je táto hodnota vyššia, ako 24 miliárd USD (12). Celkový „čistý zisk“ z výroby vakcín sa odhaduje na 10,5 miliárd USD (13). Napriek tomu, že v porovnaní s ostatnými výnosmi je výnos za vakcíny výrazne nižší, aj tak ide o obrovskú sumu, ktorá je v mnohých prípadoch omnoho vyššia, ako sú výnosy za jednotlivé farmaká.

Okrem toho treba brať do úvahy aj to, že na farmaceutický trh vstupujú nové firmy, pretože sa vyvíjajú nové vakcíny, a stále väčší počet ľudí je vakcinovaných hlavne v dôsledku rozšírenia vakcinácie na rozvojové krajiny. Následkom toho, má nárast výnosov vakcín rýchlejší trend v porovnaní s inými farmaceutikami. Celosvetový nárast výnosov z farmaceutík je cca 6-7% ročne, kým v prípade vakcín je nárast až 10-15% ročne (11).

Existujú rôzne zaujímavé teórie, týkajúce sa súvislosti výroby vakcín z celkovými obchodnými záujmami a stratégiou farmaceutických gigantov, ale o tom sa tu nebudem zmieňovať, aby som sa vyhol obvineniam z konšpiračných teórii. Dnes už iba ozajstný idiot môže uveriť takým báchorkám, že farmaceutické firmy nemajú záujem o agresívne propagovanie vakcín a že ich hlavným záujmom je zdravie ľudí.

Literatúra:

1a. http://www.skepticalraptor.com/skepticalraptorblog.php/glaxosmithkline-fined-3-billion-fda-improper-marketing-unethical-behavior/

1. MM Mello, et al. Pharmaceutical Companies’ Role in State Vaccination Policymaking: The Case of Human Papillomavirus Vaccination. Am J Public Health. 2012;102(5):893–898.

2. M Angell. Industry-sponsored clinical research: a broken system. JAMA. 2008;300(9):1069–1071.

3. K Rising, et al. Reporting bias in drug trials submitted to the Food and Drug Administration: review of publication and presentation. PLoS Med. 2008;5(11):e217.

4. L Tomljenovic, CA Shaw. Human papillomavirus (HPV) vaccine policy and evidence-based medicine: Are they at odds?Ann Med. 2011; Epub ahead of print.

5. JP Spinosa, et al. Letter to the editor response to the article of Luisa Lina Villa HPV prophylactic vaccination: the first years and what to expect from now, in press. Cancer Lett. 2011;304(1):70.

6. A Gerhardus, O Razum. A long story made too short: surrogate variables and the communication of HPV vaccine trial results. J Epidemiol Community Health. 2010;64(5):377–378.

7. AS Kesselheim et al. A randomized study of how physicians interpret research funding disclosures. N Engl J Med. 2012 Sep 20;367(12):1119-27.

8. T Florence et al. Outcome Reporting Among Drug Trials Registered in ClinicalTrials.gov
Ann Intern Med. 2010 August 3; 153(3): 158–166.

9. Lucija Tomljenovic and Christopher A. Shaw. Who Profits From Uncritical Acceptance of Biased Estimates of Vaccine Efficacy and Safety? American Journal of Public Health September 2012: Vol. 102, No. 9, pp. e13-e14.

10. BA A. Mansi, et al. Ten Recommendations for Closing the Credibility Gap in Reporting Industry-Sponsored Clinical Research: A Joint Journal and Pharmaceutical Industry Perspective. Mayo Clin Proc. 2012 May; 87(5): 424–429.

11. IMS: Total Unaudite and Audited Global Pharmaceutical Market By Region http://www.skepticalraptor.com/blog/wp-content/uploads/2013/05/Regional_Pharma_Market_by_Spending_2011-2016.pdf

12. Miloud Kaddar, Senior Adviser, Health Economist , WHO, IVB, Geneva. Global Vaccine Market Features and Trends http://who.int/influenza_vaccines_plan/resources/session_10_kaddar.pdf

13. Stanley A. Plotkin MD (Author), Walter Orenstein MD (Author), Paul A. Offit MD
Vaccines: Expert Consult, 5e (Expert Consult Title: Online + Print), str. 41

mudr_jan_vavrecka_001_web.jpgA jak to vše funguje v praxi?

MUDr. Jan Vavrečka

No a pokud hledáte české lékaře, kteří se staví proti některým očkováním, tak jich moc nenajdete. Bojí se s tím jít „proti všem“ a proti tomu osmanském svinstvu, které má své harémy na našich ministerstvech i v některých odborných společnostech. Jak chcete udělat atestaci nebo dělat kariéru na klinickém pracovišti, když několika profesorům a docentům budete mediálně dlouhodobě prasit jejich lobbistická stanoviska a špinit šaty jejich štědrým plátcům? Takových hrdinů není. Proto je velmi zajímavé, že z center naší vakcinační vědy žádný „odboj“ nezpozorujete. Kdo by si jej totiž dovolil proti své vlastní vrchnosti, velmi rychle by opustil „centrum vědy“ a možná by řekl, že dobrovolně. Kariérní postup a seberealizace v medicíně je velmi závislý systém. Je to dáno specifickým obsahem tohoto oboru. Jiným názorem zde totiž neprezentujete jen jiný vědecký názor, ale současně poukazujete na to, že si myslíte, že se vaši kolegové špatně a neodborně starají o své pacienty, případně je přímo poškozují. To je přece extrémně citlivá situace, která v jiných oborech nenastává, nebo jen nesrovnatelně méně. Dnes to již mohu porovnat, protože jsem poznal i jiná vědecká společenství (právo, ekonomie), která jsou mnohem svobodnější a kde se nemusíte bát nadřízených a kolegů s jiným názorem jako malý bílý panáček. – To je medicína příteli. Nikdo nechce být TEN LÉKAŘ, KTERÝ SE MOŽNÁ MÝLÍ. Názorová unifikace zde svým způsobem ochraňuje odbornou image jednotlivců jako členů tohoto společenství. Není v zájmu celku, aby si každý jednotlivec myslel a povídal něco odlišného. JAK POTOM VYPADAJÍ TI OSTATNÍ PŘED PACIENTY!

Určitě jste takové situace zažil nebo jednou zažijete jako pacient, až se vám postupně tři lékaři vyjádří proti sobě a ještě jeden naznačí, že si o tom druhém myslí to nejhorší. Bude to na vás jako na pacienta působit strašně. Takhle strašně si nesmí dovolit působit celek. Názorová unifikace ochraňuje kredit samotné medicíny jako takové – alespoň tedy v působení vůči laické a semiodborné veřejnosti.
 

Jak jsem uvedl, najdete jen málo odborníků, kteří řeknou tak hloupou antitezi jako: JÁ JSEM PROTI OČKOVÁNÍ. (Vždy, všude a principiálně.) Najdete však mnoho odborníků jejichž vysoce kvalitní vědecké práce rozporují klíčové závěry a postuláty obhájců očkování. Není žádný problém (až na čas!) tady položit seznam 100-300 vědeckých jmen, která z veřejných médií vůbec neznáte a znát nemůžete.

Uvedu jedno, které se vymyká a poté relevantní odkaz, který si určitě prohlédněte. V posledních 2 letech mne velmi zaujaly dosud všechny vědecké práce kanadských výzkumných týmů, ve kterých působí Lucia Tomljenovic. Její práce a metaanalýzy jsou sice hodně o HPV virech (tedy aktuální problematika) avšak poukazují zcela obecně na to, že něco s generálními mainstreamovými doporučeními opravdu není v pořádku. Něco nám někde selhalo, a to asi dost zásadním způsobem… Navíc od ní dohledáte velmi zajímavou faktografickou práci, která jde mimo exaktní vědu, když popisuje reálie z centrálních manipulací rozhodování o vakcínách. Věnujte tomuto dokumentu pozornost a kriticky si jej prohlédněte. Tohle Vám pan Chlíbek rozhodně nepoví.. Musím se přiznat, že se k tomuto materiálu v úvahách i v detailech stále vracím a ještě jsem si jej tak úplně nepřebral. Je náročný jako determinanta strategického uvažování o současném systému rozhodování o vakcínách. 

Pokud byste chtěl ty stovky dalších vědeckých jmen, mohl byste je vypisovat z jejich proti-očkovacích vědeckých prací. Podívejte se například na http://www.rizikaockovania.sk/zdroje.html a máte práci na 3 měsíce než ty zdroje jen tímto způsobem zpracujete. Já osobně raději využívám Cochranovu databázi a PubMed a dohledám si odkazy z nějakých klíčových vědeckých prací v jejich citačních aparátech. Poměrně hezký a výživný citační aparát má tato práce adresovaná spíše semiodborné veřejnosti, s výhodou, že je ve slovenském jazyce:

http://www.rizikaockovania.sk/dok/Kolektivna_imunita-myty_a_fakty.pdf

Bohužel nemám k dispozici plné texty mnoha odkazovaných studií a tak musím kriticky předpokládat, že tak na 30-50% se mohou vykazovat podobnými chybami, jaké jste zde zcela správně nalezl a rozebral ve zdroji použitém paní Elekovou. To určitě nelze vyloučit, ba je to i pravděpodobné.

S pozdravem,

Jan Vavrečka

Související témata: Mgr. Margit Slimáková, Ph.D. - Očkování: hypotézy versus fakta
                                   MUDr. Ludmila Elekova - O následcích očkování
                                   Jaké nežádoucí účinky mělo vaše dítě po povinném očkování?

                                  

Zdroj: http://personal.tucna.net/mudr-ludmila-elekova-a-propagace-bad-science/

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Záloha všetkých otitulkovaných filmov o očkovaní

(Jan B> Big Tom, 1. 5. 2017 21:31)

Záloha všetkých otitulkovaných filmov o očkovaní je tu:
1.Frontline.The.Vaccine.War.2010_SK - 1.50 GB
https://mega.nz/#!8JoRRQCA!uFPxDiBeFJzofyOJ3ocHiHIfjNmIcs3d6ey1P9yFKOM

2.Vaccination.-.The.Hidden.Truth.(1998) v3.1 SK - 1.77 GB
https://mega.nz/#!oFYkVCBD!Wi2B75RpUgX8n75QoKJGImEuVBTbmij-L7M5mCwMbig

3.Vaccine.Nation.(2007)SK.v.2.0 - 837.9 MB
https://mega.nz/#!oZ5WEAzL!iRZQoqZs5KucX1fckJejBaXMewe15kkzl3b_v06Q1FY

Bought (2015)SK - 1.39 GB
https://mega.nz/#!sFpjlKLI!K1K8Jxs2RGxAxEPFQjoqD_2PNrX6x2cam9GjKEcBLBM

DOCTORED (2012)SK - 1.54 GB
https://mega.nz/#!sQ5yyYoD!CBM3Acfx_CA4HbzpoFp6CkolaHjt6yLEBMMtvwBeonQ

Shots In The Dark: Silence on Vaccine (2009)_SK - 1.01 GB
https://mega.nz/#!8Qp3WaKK!hzH50mGpD06VTUx69HjsBGqM3jvn2hkTg-K0As8IwL0

Silent Epidemic -The Untold Story of Vaccines(2013)SK - 1.44 GB
https://mega.nz/#!EEglGKgK!riP_6XoWEwq8DyitSsjpziEbKwvpxlUtGZMuZeBUYpA

THE GREATER GOOD (2011)SK v2.0 - 1.35 GB
https://mega.nz/#!IABkQCpA!mVIajd0YzyoMQB4fXOaBe-JyQ_am5SkBhR3bokoZU1M

Wir Impfen Nicht! (2014) Neočkujeme!_SK v1.1 - 1.47 GB
https://mega.nz/#!pUYDQTLS!nhnSoApLtoogPP43hjiRM7LztNHTdDi4pPB46Dq0qVk

Man Made Epidemic (2016) SK - 907 MB
https://mega.nz/#!pNZ0CLbT!HTnLaV8cEJvr9i9n2jIvwjvdNQuEXLkY3MFT8J4HQCE

VAXXED (2016) SK - 2.04 GB
https://mega.nz/#!1AQnQY5D!zqR7HCi7BBv42lmWnlOqDqBcvTxm40iUL6uLaI5if0M

Trace Amounts – Stopové množstvá (2015) SK - 1.84 GB
https://mega.nz/#!8c5RxQZR!Dqje0vuTgFh-lpJBKMhktD0bV_o5SaweNA0bFxg59mA

Ako stiahnuť film? Po kliknutí na odkaz, by sa mal otvoriť internetový prehliadač (napr. Mozilla Firefox).
Kliknite na tlačidlo „Stiahnuť cez internetový prehliadač“, spustí sa sťahovanie.
Po dokončení sťahovania sa otvorí okienko a treba súbor uložiť do Vášho adresára v PC.