Jdi na obsah Jdi na menu
 


Společnost La Quinta Columna objevila spojení mezi oxidem grafenu a elektromagnetickým polem.

6. 8. 2021

la-quinta-columna_001_web.jpg

Ricardo Delgado Martín

Absolvent statistiky na univerzitě v Seville. Magisterský titul v oboru biostatistika. Postgraduální studium zdravotnické biologie: klinická mikrobiologie, epidemiologie a aplikovaná klinická imunologie na Evropské univerzitě Miguela de Cervantese. Univerzitní odborník v oboru klinické genetiky z univerzity Antonia de Nebrija. Certifikát o vědeckém přínosu vydaný Sevillskou univerzitou a postgraduální magisterský titul S.I.P.I.E. v oboru dětské psychologie. Magisterský titul v oboru bankovnictví a financí z Instituto Superior de Técnicas y Prácticas Bancarias. Magisterský titul v oboru osobní trénink.
 

Mnozí již vědí o práci, kterou odvádí tým španělských výzkumníků, kteří tvoří La Quinta Columna. Jsou to právě oni, kteří sebrali odvahu a prostřednictvím profesora Dr. Pabla Campry Madridského získali lahvičku s očkovací látkou a poslali ji k analýze na renomovanou španělskou univerzitu, která výsledky zpracovává a oficiálně zveřejňuje ve zprávě, jež slibuje, že bude průkaznější než ta předběžná, kterou připravil pro širokou veřejnost začátkem minulého týdne.

Jsou však lidé, kteří o La Quinta Columna stále nevědí. Pokud mezi ně patříte, pak je následující text určen právě vám.

"La Quinta Columna chce na začátku jasně říci, že máme povinnost být jednotní, protože jsme ve stejném boji, a je naší povinností, abychom ze sebe vydali to nejlepší, protože v sázce je právě budoucnost všech lidských jedinců na planetě Zemi. V závislosti na síle a rozmachu, které do tohoto úkolu vložíme, bude záviset budoucnost celého lidstva. Právě teď se nacházíme v bodě zlomu, od kterého se věci mohou začít měnit, a v tomto smyslu La Quinta Columna shrne, co bylo výsledkem jejího výzkumu během tohoto roku a půl, ale především a zejména během posledních dvou měsíců. A proč právě v posledních dvou měsících? Vždycky si vzpomenu na slova doktora José Luise Sevillana, protože my dva pracujeme jako dvojčlenná skupina a on mě v La Quinta Columna doprovází. Řekl, že až začne očkování proti C-19, tak se opravdu podíváme, co dělá a jaký materiál tam může být.

Pak jsme si uvědomili, že se objevil nový fenomén, který jsme se nějakou dobu snažili popírat, i když dnes je zřejmý díky milionům videí na sociálních sítích, a dokonce jsme ho dokázali změřit přístroji: teslametry, magnetometry apod.. Mám na mysli magnetický nebo pseudo-magnetický jev, který lidé získávají po očkování. Magnetický jev na jedné straně, ale také jev, který z naočkovaných lidí dělá supravodiče a také ukládá energii, kterou lze změřit multimetrem v určitých částech, jako je například čelo.

Začali jsme tedy hledat, jaké materiály nebo lépe řečeno nanomateriály mohou způsobit tyto vlastnosti uvnitř těla, a přišli jsme na některé kandidáty. Jedním z nich byl zpočátku grafen. Grafen uvnitř těla získává magnetické vlastnosti a je supravodičem. Slouží k ukládání energie a kondenzaci a byl silným kandidátem. Aniž bychom zatím věděli, co je uvnitř lahvičky, uvědomili jsme si, že průmysl, nebo spíše burza grafenového průmyslu, má vysoké vzestupné špičky právě v době, kdy začínala očkovací kampaň C-19 na začátku roku, na přelomu prosince a ledna. Ale také, což je docela zajímavé, v průběhu očkovací kampaně proti chřipce.

Když jsme viděli možnosti, které má grafen, nebo spíše nanočástice oxidu grafenu uvnitř těla, pokud jde o neuromodulaci a pokud jde o snímání elektrofyziologických účinků neuronů pro mapování mozku, uvědomili jsme si možnost, že se grafen vstřikuje. Může být grafen vstřikován? Ano. Grafen lze vstřikovat. A ve skutečnosti již některé vědecké práce upozornily na možnost, že by mohl být použit jako nanoadjuvans ve vakcínách.

S touto hypotézou podezření
jsme udělali to, co mohl udělat každý a co doporučuji udělat i vám, pokud máte přístup k lahvičce s vakcínou.

Měli jsme přístup k zapečetěné lahvičce od společnosti Pfizer, a to prostřednictvím žádosti určené pro univerzitu, konkrétně na mé jméno. Po nějaké době zkoumání Dr. Pabla Campry Madrida, doktora chemických věd, bakaláře biologických věd a člena univerzity v Almerii, jsme získali tuto předběžnou zprávu, kde nám bylo sděleno, že ve vzorku jsou skutečně pevné důkazy o přítomnosti oxidu grafenu, a že je to také hlavní složka toho, co mylně nazýváme vakcínou.

Od této chvíle, jsme začali studovat toxicitu neboli cytotoxicitu, kterou má oxid grafenu na organismus (použité metody výzkumu: transmisní elektronová mikroskopie; techniky EMF, také optická mikroskopie; a spektroskopie ultrafialového záření, která se shoduje s vlnovou délkou píku oxidu grafenu).

Věnujte proto pozornost tomuto našemu zjištění: Oxid grafenu uvnitř těla způsobuje trombogenity, tromby, srážlivost krve, způsobuje také pozánětlivý syndrom nebo systémové či multiorgánové záněty. Oxid grafenu uvnitř těla, pokud je nad úrovní glutathionu (přirozená rezerva antioxidantů v těle), způsobuje změnu imunitního systému, kolaps imunitního systému a cytokinovou bouři. Vdechnutý oxid grafenový se rovnoměrně šíří po celém alveolárním traktu a způsobuje oboustranné pneumonie. Inhalovaný oxid grafenový způsobuje zánět sliznic, a tím ztrátu chuti a čichu (anosmie).

Stručně řečeno, oxid grafenový se chová přesně jako údajný SARS-CoV-2 (oficiální verze) a vytváří stejnou symptomatologii těžkého C-19. Při instalaci na úrovni neuronů způsobuje neurodegenerativní onemocnění, jinými slovy neurologický C-19.

Odtud jsme začali zjišťovat, jaké sloučeniny, léčiva a léčebné postupy by mohly oxid grafenový rozkládat. A podívejte se, co jsme zjistili: N-acetylcystein nebo glutathion ho rozkládají. Glutathion totiž působí proti volným radikálům a oxidantům, tedy všem toxinům, které se mohou dostat do těla.

A zjistili jsme, že existuje asi 300 klinických studií, kde určité nemocnice a určité univerzity používají N-acetylcystein s neuvěřitelnými výsledky. Například 100 pacientů s hladinou nasycení pod 50 % prakticky mrtvých (tvrdě řečeno), s oboustrannými pneumoniemi, to během hodiny po intravenózním podání glutathionu nebo N-acetylcysteinu zvládlo. Byli odpojeni od ventilátorů a ostatních zařízení.

Nyní plně chápeme, proč tyto léčebné postupy fungovaly: protože řešily všechny příznaky onemocnění údajně způsobeného SARS-CoV-2. Vzhledem k tomu, že do dnešního dne neexistuje žádný vědecký důkaz o skutečné sekvenaci a izolaci SARS-CoV-2, máme s mnoha věrohodnými indiciemi podezření, že onemocnění C-19 je ve skutečnosti vedlejším účinkem vnášení oxidu grafenu do těla různými způsoby. A proč říkám „různými způsoby", protože masky obsahující nanočástice oxidu grafenu, ačkoli byly v té době staženy, byly zavedeny a stále se prodávají. Tyto masky zavedly a stále uvádějí na trh společnosti, jako je Nanografi, takže máme masky s oxidem grafenu, ale také nanočástice oxidu grafenu zavedené v testech PCR; oxid grafenu je přítomen také v testech antigenů; hydrogely také obsahují nanočástice oxidu grafenu; intranazální vakcíny také, protože oxid grafenu v aerosolech je účinnější, stejně jako údajný SARS-CoV-2. Intranazální vakcíny připravuje také například Turecko. Vyrábí je společnost Nanografi pro COVID-19 a chřipku.

Víme, že oxid grafenový je přirozeně eliminován hladinou glutathionu v těle, a proto máme podezření, že navrhují druhou, třetí a dokonce čtvrtou dávku tak často: abyste měli svou značnou dávku oxidu grafenového v těle. Stručně řečeno, mluvíme o současné a postupné masové otravě celé světové populace.

Zamyslete se prosím, proč předběžná zpráva profesora veřejné univerzity v Almerii Dr. Pabla Campry Madrida (a vím, že stejná studie se provádí i na jiných evropských a některých latinskoamerických univerzitách), zjistila, že v lahvičkách byl nalezen oxid grafenový. Jak je tedy možné, že tento nalezený oxid grafenu vstřikují pomocí těchto vakcín do lidských těl? Mluvíme zde o zločinu proti lidskosti se spoluúčastí vlád nebo alespoň s jejich účastí.

Když studujeme glutathion, uvědomíme si, že začíná klesat od věku 30 let, ale především výrazně klesá od 65 let. Ve skutečnosti si COVID-19 vybírá těžší daň u starších lidí, kromě těch, kteří jsou imunosuprimovaní a mají jiné patologie. Při studiu glutathionu si uvědomíme, že děti mají díky svému mládí vysoké zásoby glutathionu a samotné onemocnění COVID-19 na děti téměř nemá vliv. Stejně tak je glutathion nízký zejména u obézní populace a my si uvědomujeme, že právě obézní jsou nejvíce postiženi C-19. Také si uvědomujeme, že glutathion souvisí s vitaminem D. Nízká hladina glutathionu znamená nízkou hladinu vitaminu D a právě pacienti s C-19, mají nízkou hladinu vitaminu D. Víme také, že sportovci mají endogenně vysokou hladinu glutathionu, která se vylučuje při intenzivním cvičení, a právě sportovci jsou C-19 téměř nepostiženi.

Vše, co jsme následně studovali, jen dále zvyšuje a potvrzuje hypotézu, že údajný SARS-CoV-2 (oficiální verze) je právě oxid grafenový. A že všechny prvky ochrany, údajné ochrany, které nám byly poskytnuty: masky, PCR testy, stěry, antigenní testy a vakcína (chybně nazývaná vakcínou) jsou přesně ty prvky, které potenciálně způsobí rozvoj onemocnění v budoucnu.

A proč říkám „v budoucnosti"? Když jsme studovali elektromagnetický jev, zjistili jsme, že oxid grafenu má takzvaný „elektronický absorpční pás". Elektronická excitace, jeho magnetická rezonance je právě ve třetím pásmu technologie 5G, tedy v tom, které se právě teď nabízí a které, nezapomeňte, nás provázelo celou pandemii.

Je to neuvěřitelné, něco jako ve sci-fi filmu, ale věřte mi, že dnes nanověda, neurověda a biotechnologie nesmírně pokročily. V oblasti vědy a za zády občanské společnosti jsme se jim pouze přiblížili. Lze člověka ovládat nebo neurokontrolovat na dálku bezdrátově? Ano, lze to a pravděpodobně se to děje skrytým způsobem, což může vysvětlovat některé anomálie v chování populace, zejména těch, kteří byli naočkováni nebo kteří různými způsoby obdrželi dávky oxidu grafenu. Jak říkám, vím, že kreslím sci-fi film, ale ve výškách, ve kterých se nacházíme, může být těžké něčemu skutečně věřit. V tomto smyslu říkáme, že C-19 je pouze vedlejším účinkem zavedení tohoto nanokompozitu různými způsoby, a máme podezření, že byl zaveden v rámci protichřipkové kampaně v roce 2019.

Jak jsem říkal, oxid grafenový má absorpční pásmo, ze kterého se oxiduje mnohem rychleji, když se zapne malé tlačítko pro zajištění pokrytí 5G nebo pro provedení technologického testu. Myslíte si, že je náhoda, že Wuhan (odkud pochází pangolin a netopýří polévka jako rozptylující prvky) je prvním městem na světě, kde se na konci listopadu 2019 uskutečnila technologická zkouška 5G, a že všechna předchozí očkování proti chřipce pravděpodobně oxidem grafenu začala právě tam? Oxid grafenu při vybuzení násobí frekvence. Při minimálním signálu oxiduje mnohem rychleji a porušuje rovnováhu mezi hladinou glutathionu a toxicitou organismu, čímž vzniká oboustranný zápal plic, mění se chování imunitního systému, který si s ním nedokáže poradit, jakmile se ho neutrofily snaží fagocytovat, jako by šlo o patogen, jako by šlo o SARS-CoV-2. V případě, že se jedná o virus SARS-CoV-2, je to pro imunitní systém velmi důležité.

Pozorovali jsme, že čím vyšší je proočkovanost proti chřipce, tím vyšší je úmrtnost na C-19, a logicky jsme viděli souvislosti. Další vztah se týkal elektromagnetických polí. Víme to naprosto jasně a máme všechny vědecké články, které to dokazují. Jedním z nich je i tento:

Vědci z Karolinského Institutu, University of Manchester a Chalmers University of Technology prokázali, že lidský imunitní systém zachází s oxidem grafenu podobně jako s patogeny, což může v budoucnu vést k bezpečnějším biomedicínským aplikacím.

Vidíte zde, že oxid grafenu je napadán neutrofily, což jsou řekněme buňky imunitního systému, které se ho snaží fagocytovat, pohltit: srazit. Proto oxid grafenu vytváří sraženiny a tromby.

„Oxid grafenu se v současné době zkoumá pro využití v různých metodách podávání léčiv a dalších lékařských i nelékařských aplikacích. Je však nesmírně důležité pochopit, jak tyto materiály interagují s organismem. Studie ukazuje, že neutrofily, nejběžnější typ bílých krvinek specializovaných na boj s infekcemi, - stejně jako patogen - při setkání s GO (oxidem grafenu) uvolňují tzv. neutrofilní extracelulární pasti (NET, nejběžnější typ bílých krvinek). NET jsou tvořeny „pavučinou" DNA zdobenou proteiny, které pomáhají neutrofilům ničit mikroorganismy, jako jsou bakterie a plísně. Vědci zjistili, že GO způsobuje specifické změny ve složení lipidů buněčné membrány neutrofilů, které vedou k uvolnění NET. Mohli také prokázat, že antioxidační léčba - například pomocí NAC a glutathionu - tento proces zvrátila.“

Proto léčba glutathionem zabrala, a proto léčba N-acetylcysteinem, který je prekurzorem glutathionu. Protože fungují tak, že poskytují armádě antioxidační rezervy, aby se vypořádala s toxickou látkou, otravou, která byla do těla vnesena různými způsoby. V doprovodné studii publikované v časopise Nanoscale bylo prokázáno, že GO je v NET degradován podobně jako bakterie a jiné patogeny. Dohromady tyto studie ukazují, že GO (oxid grafenu) může být zachycen a degradován v NET stejně jako patogeny. Chci vám říci, že jsme na našich webových stránkách zveřejnili nejméně 70 studií, které odrážejí vše, co zde říkáme a publikujeme.

Na druhou stranu jsem byl dotázán na účinnost oxidu chloričitého (MMS, CDS, CDS2). Ten jde jinou cestou. To, co dělá, je, že okysličuje buňku, připravuje ji tak, aby nebyla snadno zničena touto toxickou látkou. To, co by glutathion udělal, je, že by poskytl armádě větší počet vojáků, pokud jde o glutathion, aby se vypořádali s toxiny. Jak říkám, zjistili jsme, že většina léčebných postupů, které byly prováděny pomocí N-acetylcysteinu nebo glutathionu, a dokonce i pomocí dalších antioxidantů, jako je astaxanthin, což je silný antioxidant, byly pro pacienty velmi příznivé.

Žijeme bohužel všichni v psychopatické době. A také, což je zvláštní a velmi podezřelé, je tato informace:
K 17. červnu, se FDA pokusila zastavit uvádění N-acetylcysteinu na trh poté, co byl 57 let používán jako normální a běžné mokokolitikum. „Je vám to velmi podezřelé, že? To je tedy v podstatě vše, co jsem vám chtěl dnes říci. Zde
jsem se snažil o co nejsmysluplnější výklad, aby se případné pochybnosti, které by mohly vzniknout v důsledku projevu, který jsem zde uvedl, mohly objasnit během času, který nám zbývá.“

Ricardo Delgado Martín

zdroj:
https://www.laquintacolumna.net
https://www.orwell.city/2021/07/COMUSAV-CONUVIVE.html

Očkování a antikoncepce
Wuhan a COVID: zkorumpovaní akademici umlčují vědce pro stomilionové granty
Izraelský lidový výbor – Ještě žádná vakcína nikdy nezpůsobila tolik zranění. Zpráva o nežádoucích účincích vakcín.
MUDr. Ludmila Eleková - Autoimunita jako důsledek nadměrné stimulace imunitního systému
Prof. Dr. Sucharit Bhakdi – Zastavte okamžitě očkování proti C-19. Každé další očkování může ohrozit váš život. 

MUDr. Soňa Peková / Experimentální vakcína může vést k experimentálním výsledkům. Nechci žít ve fašistické společnosti.
Zdravé fórum.cz - Občanská platforma pro obnovení normálního života
MUDr. Ján Lakota, CSc. - Tato vakcína je velká neznámá a my nevíme, co se s člověkem v průběhu dalších měsíců odehraje
Mark Zuckerberg – Facebook ukončí debaty o bezpečnosti vakcín a očkování. Jaká témata budou následovat?
Otevřený dopis belgických lékařů a zdravotníků všem belgickým médiím a úřadům

Bill Gates – Spasitel lidstva nebo propagátor celosvětového neofašistického hnutí
Ministerstvo zdravotnictví připravilo Národní strategii očkování proti nemoci covid-19
Plandemic 2 - Indoktrinace (CZ titulky)
Dr. Stella Immanuel – Nemusíme zemřít, lék na Covid již existuje
Plandemic (1. část - CZ titulky)

Robert F. Kennedy, Jr. / Vakcína Gardasil – korupce a falšování klinických studií (SK titulky)
Anna Strunecká - 4. díl: Dokud jsou děti kojené, mají ochranu proti bakteriálním nákazám
Otevřený dopis od mezinárodních organizací pro Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) o problematice bezpečnosti očkování
Nové výzkumy kontroly kvality očkovacích látek: mikro a nano-kontaminace
Pravda o očkování - 2. díl / SK titulky (The Truth About Vaccines)
Pravda o očkování - 1. díl / SK titulky (The Truth About Vaccines)
Del Bigtree - Povinné očkování pro civilní obyvatelstvo (2017/SK titulky)
Injecting Aluminum - Vpichování hliníku (2017/SK titulky)
Prof. Chris Exley - Vysoké množství hliníku v mozcích autistů
Dr. med. Manfred Doepp - Očkování je lukrativní byznys a lékařům je vymýván mozek, že musí neustále očkovat.
Střílení naslepo / Naše děti nechtějí být pokusné krysy farmaceutického průmyslu. (SK titulky)
Očkovaná děvčata - dokumentární film (CZ titulky - délka 39 min.)
O původu AIDS / Origins of AIDS (CZ titulky)
Odmítnutí povinného očkování (Manuál)
Anthony Samsel - Testy potvrdily, že vakcíny (včetně dětských) jsou kontaminovány pesticidy
Stopové množství – Rtuť ve vakcínách (SK titulky)
Tereza Reichová - Epidemie svobody
Daniel Solis – Etika v očkování (Svobodné rádio / studio Kladno)
VAXXED - Nejnebezpečnější dokumentární film v dějinách lékařství (CZ a SK titulky)
Člověkem vytvořená epidemie (dokumentární film - CZ a SK titulky)
Dr. Suzanne Humphries - Hliník je toxický vůči všemu živému
MUDr. Jan Vavrečka, Ph.D. - Kariérní růst v medicíně, matrice chování a očkování
www.poockovani.cz – Společnost pacientů s následky po očkování, z. s.
Dr. Leonard G. Horowitz - Očkování je genocida v přímém přenosu
Bill Gates (Microsoft) - Vakcíny mají snížit lidskou populaci
Irina Michailovna Sazonova - HIV / AIDS je podvod světového rozsahu - zbraň genocidy lidstva
Brandy Vaughan - Výpověď bývalé zaměstnankyně firmy Merck o podvodech a korupci ve farmaceutickém průmyslu
Doktore, nezlob se...
Jaké nežádoucí účinky mělo vaše dítě po povinném očkování?
Dagmar Cvečková - Marketing a PR při uvádění nové vakcíny na trh
MUDr. Michal R. Piják - Očkování a zisky farmaceutického průmyslu
Mgr. Margit Slimáková, Ph.D. - Očkování: hypotézy versus fakta
MUDr. Ludmila Elekova - O následcích očkování
Česká televize (ČT2) - Očkování a utajená data

Zdraví
Pavel Hlávka - Autentické svědectví o stavu zdravotnictví a společnosti v době C-19
doc. MUDr. Martin Anders, PhD. - Zažíváme pandemii duševních chorob / Za rok propuknou u 27 procent obyvatel EU
Vegetariánské a veganské restaurace v ČR (A-Z)
Jak pěstovat chilli papričky (od A do Z)
Will Hall - Jak vysadit antidepresiva
MUDr. Karel Erben & Daniela Drtinová - Farmaceutické firmy a lékaři vás vodí za nos
Chilli papriky a jejich účinek
Eva Kiedroňová - Dětství je období, na které se nikdy nezapomíná
Claude Fromageot - Muž, který sází stromy
Mong Ling - Čínská cvičení pro zdraví a krásu

Tajné projekty a NWO
Tomáš Hlaváč / Norbert Lichtner - Boj o planétu a mysle ľudí (28. část)
Geneticky upravený protein „Magneto“ dálkově řídí mozek a chování

Duše K – O ovlivňování počasí / Radovan Dluhý-Smith
Robert F. Kennedy, Jr. - Vzkaz pro svobodu a naději (2020/CZ titulky)
Klaus Schwab – Zavádění celosvětového sociálního a finančního systému 2.0
Daniel Vávra - Jáma Pekel (5. část) - Novodobá cenzura, cancel culture, manipulace a jak s ní bojovat (STOP-CENZURE.CZ)

Česká republika byla zřejmě zasažena neznámou bakteriologickou látkou v letech 2018 až 2020
Robert David Steele – Pedofilie a satanismus ve vládních strukturách a jiných vysokých úrovních společnosti

Aaron Russo - Rozhovor známého hollywoodského režiséra o nejvyšších patrech světové politiky a ekonomiky (CZ titulky)

Dr. Stella Immanuel – Nemusíme zemřít, lék na Covid již existuje
Out Of The Shadows (2020)
Dan Vávra - Jáma Pekel (1. část) Cenzura internetu/Facebook/Youtube etc.
Vlastimil Březina (2. díl) - Občané České republiky slouží jako pokusní králíci při výzkumu mozku
Martin Novotný - Elektromagnetické záření a 5G sítě
Mojmír Babáček - Se zavedením páté generace mobilních sítí český národ nejspíš zblbne
Vlastimil Březina - Občané České republiky slouží jako pokusní králíci při výzkumu mozku
Barnevernet (Norsko) - Orwellův svět v praxi (CZ titulky)
Thrive (Rozkvět) 2011 HD - (CZ titulky)
Antonín Baudyš - Imigrace legálně, bezpečně, bez omezení a napořád.
Mojmír Babáček – Kdo může řídit naše myšlenky?
Marek Prchal / ANO – bude líp? Ostatní prohrajou a my vyhrajem
Dr. Dietrich Klinghardt – Uznávaný lékař, který potvrzuje existenci Chemtrails (SK titulky)
Geoinženýrství – Tajná válka (SK dabing)
David Icke - WorldWide Wake Up TOUR - 8. 10. 2016 - Praha, Lucerna
Vatikánské spiknutí: Sex, intriky a tajná konta
Ľubomír Huďo - Rockefellerové / Americký sen ve stínech finanční tyranie (2. část)
Prof. Dr. Walter J. Veith - Tajemství tajných společností
Edmond Paris - Tajné dějiny Jezuitů I. - II.
David Icke - Lev již nedřímá (CZ titulky - 1. až 4.díl)

Knihy a literatura - ukázky
Jan van Helsing - Kdo se bojí Smrti?
Pavlína Brzáková – Ze mě: Cesta blázna a vnitřní svět Jaroslava Duška
Paul Brunton - O temné noci duše
David Icke - Život v přeludu (... a jak se z něj probudit)
Voyen Koreis - Blavatská a theosofie
Anastasia Novych - AllatRa
Don Miguel Ruiz & Barbara Emrys – Toltécké umění života a smrti
T. Tichoplavová & V. Tichoplavov - Neomezené možnosti člověka
Dr. Joel L. Whitton PhD a Joe Fisher - Život mezi životy
MUDr. Jan Hnízdil - Zaříkávač nemocí
Marlo Morganová - Poselství od protinožců
Jan Kristek - Dějiny po Roswellu
Dr. Steven M. Greer - Utajovaná pravda - Zapovězené poznání
Ivo Wiesner - Děti moudrých draků

Okultní vědy a Geneze
O auře a energetických tělech

Alternativní medicína
Meridiány - Energetické dráhy lidského těla

Co je to Psychotronika?
Usmívejte se prosím, je tu BrainWave Generátor
Magazin Legalizace - Informace

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Pro vlády všech národů

(Zdena , 7. 8. 2021 20:16)

Prosím,čtěte přesvědčte se o výzkumech, proč nikdo tyto vzdělané vědce nechce s slyset, vždyť toto je řízená genocida,lidé probudte se a jednejte...

Re: Pro vlády všech národů

(Vladislav, 8. 8. 2021 14:04)

Nezávislé vědce nikdo neposlouchá, bohužel.